Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2021-03-02

Zakres obowiązków:

 • przeprowadza kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudniane kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni itp.
 • bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację tych wniosków;
 • bierze udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
 • informuje na bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i przekazuje wnioski zmierzające do usuwania tych zagrożeń.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe posiadanie tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 lata stażu pracy w służbie bhp
  lub posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i umiejętność ich stosowania w praktyce;
 • umiejętność obsługi komputera i podstawowych aplikacji (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Racibórz
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
16-02-2021
Oferta wygasła w dniu:
02-03-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

INSPEKTOR W WYDZIALE ROZWOJU, INWESTYCJI I PLANOWANIA REMONTÓW

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA - LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O
od 5000 zł
UoP brutto/mies.
Kotlarnia
Racibórz

26-02-2021
od 5000 zł
UoP brutto/mies.

URZĘDNIK DO DZIAŁU TECHNICZNEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Knurów
Racibórz

26-02-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Knurów
Racibórz

17-02-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR DS.TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: praca tymczasowa
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
3410-4200 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Racibórz

16-02-2021
3410-4200 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
Tychy
Racibórz

25-02-2021

INSPEKTOR NADZORU DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Komunalny Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Chorzów
Racibórz

24-02-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor farmaceutyczny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
Racibórz

02-03-2021

Inspektor ds. kontroli produktów

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Katowice
Racibórz

01-03-2021

Inspektor ds. dotacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Katowice
Racibórz

01-03-2021

Inspektor ds. obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
Racibórz

01-03-2021

Starszy inspektor ds. przygotowania i weryfikacji dokumentacji kosztorysowej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
Racibórz

01-03-2021

Inspektor farmaceutyczny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
Racibórz

26-02-2021

Starszy inspektor ds. kadrowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Katowice
Racibórz

25-02-2021

Inspektor ds. naliczania płac

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
Racibórz

24-02-2021

Inspektor wojewódzki ds. sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Racibórz

22-02-2021

Starszy inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice
Racibórz

19-02-2021

Starszy inspektor ds. szkód w środowisku i informacji o środowisku

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Katowice
Racibórz

19-02-2021

Inspektor wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nadzoru i kontroli środowiskowej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Racibórz

17-02-2021

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad domami pomocy społecznej i kontroli placówek zapewniających cał

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Racibórz

17-02-2021

Starszy inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Katowice
Racibórz

19-01-2021