Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 247 zł
Ubezpieczenie rentowe 192 zł
Ubezpieczenie chorobowe 313 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 992 zł
Zaliczka na podatek 414 zł
Całość - kwota brutto 12 774 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Luty 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Marzec 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Kwiecień 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Maj 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Czerwiec 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Lipiec 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Sierpień 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Wrzesień 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Październik 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Listopad 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 414,00 9 616,65
Grudzień 12 774,00 1 246,74 191,61 312,96 992,04 10 773,00 1 976,00 8 054,65
Rocznie 153 288,00 14 960,88 2 299,32 3 755,52 11 904,48 129 276,00 6 530,00 113 837,80
Wynagrodzenie pracownika 12 774 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 247 zł
Ubezpieczenie rentowe 830 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 213 zł
Fundusz Pracy (FP) 313 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 390 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Luty 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Marzec 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Kwiecień 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Maj 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Czerwiec 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Lipiec 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Sierpień 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Wrzesień 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Październik 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Listopad 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Grudzień 12 774,00 1 246,74 830,31 213,33 325,73 15 390,11 zł
Rocznie 153 288,00 14 960,88 9 963,72 2 559,96 3 908,76 184 681,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 774 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 617 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 617 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 390 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 175 zł
Ubezpieczenie rentowe 181 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 962 zł
Zaliczka na podatek 625 zł
Całość - kwota brutto 12 043 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Luty 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Marzec 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Kwiecień 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Maj 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Czerwiec 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Lipiec 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Sierpień 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Wrzesień 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Październik 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Listopad 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Grudzień 12 043,00 1 175,40 180,65 0,00 961,83 8 550,00 625,00 9 100,12
Rocznie 144 516,00 14 104,80 2 167,80 0,00 11 541,96 102 600,00 7 500,00 109 201,44
Wynagrodzenie pracownika 12 043 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 175 zł
Ubezpieczenie rentowe 783 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 295 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 308 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Luty 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Marzec 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Kwiecień 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Maj 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Czerwiec 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Lipiec 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Sierpień 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Wrzesień 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Październik 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Listopad 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Grudzień 12 043,00 1 175,40 782,80 0,00 307,09 14 308,29 zł
Rocznie 144 516,00 14 104,80 9 393,60 0,00 3 685,08 171 699,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 043 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 308 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 432 zł
Całość - kwota brutto 10 532 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Luty 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Marzec 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Kwiecień 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Maj 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Czerwiec 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Lipiec 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Sierpień 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Wrzesień 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Październik 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Listopad 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Grudzień 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 426,00 1 432,00 9 100,00
Rocznie 126 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 112,00 17 184,00 109 200,00
Wynagrodzenie pracownika 10 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 532 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Luty 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Marzec 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Kwiecień 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Maj 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Czerwiec 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Lipiec 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Sierpień 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Wrzesień 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Październik 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Listopad 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Grudzień 10 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 532,00 zł
Rocznie 126 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 532 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 440 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 968 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 0,00 9 528,00
Luty 10 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 0,00 8 038,00
Marzec 10 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 085,00 0,00 7 883,00
Kwiecień 10 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 085,00 0,00 7 883,00
Maj 10 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 085,00 0,00 7 883,00
Czerwiec 10 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 085,00 0,00 7 883,00
Lipiec 10 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 000,00 0,00 7 704,41
Sierpień 10 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 000,00 0,00 7 704,41
Wrzesień 10 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 000,00 0,00 7 704,41
Październik 10 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 000,00 0,00 7 704,41
Listopad 10 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 000,00 0,00 7 704,41
Grudzień 10 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 000,00 0,00 7 704,41
Rocznie 131 616,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 34 710,00 0,00 95 324,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 528 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.