Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 303 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie chorobowe 327 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 037 zł
Zaliczka na podatek 1 052 zł
Całość - kwota brutto 13 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 052,00 9 430,15
Luty 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 052,00 9 430,15
Marzec 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 052,00 9 430,15
Kwiecień 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 052,00 9 430,15
Maj 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 052,00 9 430,15
Czerwiec 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 052,00 9 430,15
Lipiec 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 052,00 9 430,15
Sierpień 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 052,00 9 430,15
Wrzesień 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 052,00 9 430,15
Październik 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 052,00 9 430,15
Listopad 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 1 844,00 8 638,15
Grudzień 13 349,00 1 302,86 200,24 327,05 1 036,70 11 269,00 3 606,00 6 876,15
Rocznie 160 188,00 15 634,32 2 402,88 3 924,60 12 440,40 135 228,00 3 536,00 109 815,80
Wynagrodzenie pracownika 13 349 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 303 zł
Ubezpieczenie rentowe 868 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 223 zł
Fundusz Pracy (FP) 327 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 16 083 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Luty 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Marzec 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Kwiecień 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Maj 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Czerwiec 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Lipiec 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Sierpień 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Wrzesień 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Październik 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Listopad 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Grudzień 13 349,00 1 302,86 867,69 222,93 340,40 16 082,88 zł
Rocznie 160 188,00 15 634,32 10 412,28 2 675,16 4 084,80 192 994,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 083 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 084 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 227 zł
Ubezpieczenie rentowe 189 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 004 zł
Zaliczka na podatek 1 071 zł
Całość - kwota brutto 12 576 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Luty 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Marzec 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Kwiecień 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Maj 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Czerwiec 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Lipiec 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Sierpień 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Wrzesień 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Październik 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Listopad 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Grudzień 12 576,00 1 227,42 188,64 0,00 1 004,39 8 928,00 1 071,00 9 084,19
Rocznie 150 912,00 14 729,04 2 263,68 0,00 12 052,68 107 136,00 804,00 109 010,28
Wynagrodzenie pracownika 12 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 227 zł
Ubezpieczenie rentowe 817 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 308 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 14 942 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Luty 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Marzec 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Kwiecień 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Maj 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Czerwiec 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Lipiec 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Sierpień 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Wrzesień 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Październik 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Listopad 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Grudzień 12 576,00 1 227,42 817,44 0,00 320,69 14 941,55 zł
Rocznie 150 912,00 14 729,04 9 809,28 0,00 3 848,28 179 298,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 576 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 084 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 084 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 942 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 495 zł
Całość - kwota brutto 10 995 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Luty 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Marzec 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Kwiecień 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Maj 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Czerwiec 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Lipiec 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Sierpień 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Wrzesień 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Październik 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Listopad 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Grudzień 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 1 495,00 9 500,00
Rocznie 131 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 552,00 17 940,00 114 000,00
Wynagrodzenie pracownika 10 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 995 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Luty 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Marzec 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Kwiecień 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Maj 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Czerwiec 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Lipiec 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Sierpień 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Wrzesień 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Październik 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Listopad 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Grudzień 10 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 995,00 zł
Rocznie 131 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 995 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 995 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 031 zł
Zaliczka na podatek 1 523 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 458 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 458,00 0,00 0,00 0,00 1 031,22 0,00 1 523,00 0,00 8 903,78
Luty 11 458,00 0,00 0,00 0,00 1 031,22 0,00 3 160,00 0,00 7 266,78
Marzec 11 458,00 0,00 0,00 0,00 1 031,22 0,00 3 242,00 0,00 7 184,78
Kwiecień 11 458,00 0,00 0,00 0,00 1 031,22 0,00 3 242,00 0,00 7 184,78
Maj 11 458,00 0,00 0,00 0,00 1 031,22 0,00 3 242,00 0,00 7 184,78
Czerwiec 11 458,00 0,00 0,00 0,00 1 031,22 0,00 3 242,00 0,00 7 184,78
Lipiec 11 458,00 176,27 72,24 0,00 1 031,22 15,08 3 157,00 0,00 7 006,19
Sierpień 11 458,00 176,27 72,24 0,00 1 031,22 15,08 3 157,00 0,00 7 006,19
Wrzesień 11 458,00 176,27 72,24 0,00 1 031,22 15,08 3 157,00 0,00 7 006,19
Październik 11 458,00 176,27 72,24 0,00 1 031,22 15,08 3 157,00 0,00 7 006,19
Listopad 11 458,00 176,27 72,24 0,00 1 031,22 15,08 3 157,00 0,00 7 006,19
Grudzień 11 458,00 176,27 72,24 0,00 1 031,22 15,08 3 157,00 0,00 7 006,19
Rocznie 137 496,00 1 057,62 433,44 0,00 12 374,64 0,00 36 593,00 0,00 86 946,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 904 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.