Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie chorobowe 299 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 948 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Całość - kwota brutto 12 207 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Luty 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Marzec 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Kwiecień 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Maj 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Czerwiec 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Lipiec 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Sierpień 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Wrzesień 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Październik 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Listopad 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 375,00 9 210,41
Grudzień 12 207,00 1 191,40 183,11 299,07 948,01 10 283,00 885,00 8 700,41
Rocznie 146 484,00 14 296,80 2 197,32 3 588,84 11 376,12 123 396,00 5 010,00 110 014,92
Wynagrodzenie pracownika 12 207 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 793 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 204 zł
Fundusz Pracy (FP) 299 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 707 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Luty 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Marzec 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Kwiecień 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Maj 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Czerwiec 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Lipiec 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Sierpień 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Wrzesień 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Październik 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Listopad 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Grudzień 12 207,00 1 191,40 793,46 203,86 311,28 14 707,00 zł
Rocznie 146 484,00 14 296,80 9 521,52 2 446,32 3 735,36 176 484,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 207 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 707 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 124 zł
Ubezpieczenie rentowe 173 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 920 zł
Zaliczka na podatek 598 zł
Całość - kwota brutto 11 514 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Luty 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Marzec 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Kwiecień 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Maj 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Czerwiec 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Lipiec 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Sierpień 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Wrzesień 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Październik 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Listopad 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Grudzień 11 514,00 1 123,77 172,71 0,00 919,58 8 174,00 598,00 8 699,94
Rocznie 138 168,00 13 485,24 2 072,52 0,00 11 034,96 98 088,00 7 176,00 104 399,28
Wynagrodzenie pracownika 11 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 124 zł
Ubezpieczenie rentowe 748 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 282 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 13 680 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Luty 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Marzec 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Kwiecień 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Maj 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Czerwiec 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Lipiec 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Sierpień 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Wrzesień 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Październik 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Listopad 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Grudzień 11 514,00 1 123,77 748,41 0,00 293,60 13 679,78 zł
Rocznie 138 168,00 13 485,24 8 980,92 0,00 3 523,20 164 157,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 680 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 369 zł
Całość - kwota brutto 10 069 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Luty 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Marzec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Kwiecień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Maj 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Czerwiec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Lipiec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Sierpień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Wrzesień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Październik 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Listopad 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Grudzień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Rocznie 120 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 660,00 16 428,00 104 400,00
Wynagrodzenie pracownika 10 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Luty 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Marzec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Kwiecień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Maj 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Czerwiec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Lipiec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Sierpień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Wrzesień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Październik 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Listopad 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Grudzień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Rocznie 120 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 069 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 128 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 358 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 486 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,00 0,00 9 128,00
Luty 10 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 703,00 0,00 7 783,00
Marzec 10 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 931,00 0,00 7 555,00
Kwiecień 10 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 931,00 0,00 7 555,00
Maj 10 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 931,00 0,00 7 555,00
Czerwiec 10 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 931,00 0,00 7 555,00
Lipiec 10 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 846,00 0,00 7 376,41
Sierpień 10 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 846,00 0,00 7 376,41
Wrzesień 10 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 846,00 0,00 7 376,41
Październik 10 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 846,00 0,00 7 376,41
Listopad 10 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 846,00 0,00 7 376,41
Grudzień 10 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 846,00 0,00 7 376,41
Rocznie 125 832,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 32 861,00 0,00 91 389,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 128 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.