Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie chorobowe 299 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 949 zł
Zaliczka na podatek 935 zł
Całość - kwota brutto 12 215 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Luty 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Marzec 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Kwiecień 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Maj 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Czerwiec 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Lipiec 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Sierpień 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Wrzesień 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Październik 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Listopad 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 935,00 8 656,69
Grudzień 12 215,00 1 192,18 183,23 299,27 948,63 10 290,00 1 631,00 7 960,69
Rocznie 146 580,00 14 306,16 2 198,76 3 591,24 11 231,43 123 480,00 682,00 103 184,28
Wynagrodzenie pracownika 12 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 794 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 204 zł
Fundusz Pracy (FP) 299 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 717 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Luty 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Marzec 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Kwiecień 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Maj 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Czerwiec 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Lipiec 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Sierpień 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Wrzesień 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Październik 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Listopad 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Grudzień 12 215,00 1 192,18 793,98 203,99 311,49 14 716,64 zł
Rocznie 146 580,00 14 306,16 9 527,76 2 447,88 3 737,88 176 599,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 215 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 657 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 657 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 717 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 124 zł
Ubezpieczenie rentowe 173 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 920 zł
Zaliczka na podatek 981 zł
Całość - kwota brutto 11 518 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Luty 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Marzec 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Kwiecień 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Maj 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Czerwiec 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Lipiec 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Sierpień 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Wrzesień 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Październik 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Listopad 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Grudzień 11 518,00 1 124,16 172,77 0,00 919,90 8 177,00 981,00 8 319,93
Rocznie 138 216,00 13 489,92 2 073,24 0,00 11 038,80 98 124,00 732,00 99 839,16
Wynagrodzenie pracownika 11 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 124 zł
Ubezpieczenie rentowe 749 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 282 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 13 685 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Luty 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Marzec 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Kwiecień 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Maj 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Czerwiec 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Lipiec 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Sierpień 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Wrzesień 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Październik 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Listopad 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Grudzień 11 518,00 1 124,16 748,67 0,00 293,71 13 684,54 zł
Rocznie 138 216,00 13 489,92 8 984,04 0,00 3 524,52 164 214,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 685 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 369 zł
Całość - kwota brutto 10 069 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Luty 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Marzec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Kwiecień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Maj 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Czerwiec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Lipiec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Sierpień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Wrzesień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Październik 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Listopad 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Grudzień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 055,00 1 369,00 8 700,00
Rocznie 120 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 660,00 16 428,00 104 400,00
Wynagrodzenie pracownika 10 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Luty 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Marzec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Kwiecień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Maj 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Czerwiec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Lipiec 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Sierpień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Wrzesień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Październik 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Listopad 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Grudzień 10 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 069,00 zł
Rocznie 120 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 069 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 239 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 944 zł
Zaliczka na podatek 1 311 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 494 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 494,00 0,00 0,00 0,00 944,46 0,00 1 311,00 0,00 8 238,54
Luty 10 494,00 0,00 0,00 0,00 944,46 0,00 2 575,00 0,00 6 974,54
Marzec 10 494,00 0,00 0,00 0,00 944,46 0,00 2 843,00 0,00 6 706,54
Kwiecień 10 494,00 0,00 0,00 0,00 944,46 0,00 2 843,00 0,00 6 706,54
Maj 10 494,00 0,00 0,00 0,00 944,46 0,00 2 843,00 0,00 6 706,54
Czerwiec 10 494,00 0,00 0,00 0,00 944,46 0,00 2 843,00 0,00 6 706,54
Lipiec 10 494,00 176,27 72,24 0,00 944,46 15,08 2 759,00 0,00 6 526,95
Sierpień 10 494,00 176,27 72,24 0,00 944,46 15,08 2 759,00 0,00 6 526,95
Wrzesień 10 494,00 176,27 72,24 0,00 944,46 15,08 2 759,00 0,00 6 526,95
Październik 10 494,00 176,27 72,24 0,00 944,46 15,08 2 759,00 0,00 6 526,95
Listopad 10 494,00 176,27 72,24 0,00 944,46 15,08 2 759,00 0,00 6 526,95
Grudzień 10 494,00 176,27 72,24 0,00 944,46 15,08 2 759,00 0,00 6 526,95
Rocznie 125 928,00 1 057,62 433,44 0,00 11 333,52 0,00 31 812,00 0,00 81 200,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 239 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.