Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie chorobowe 323 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 025 zł
Zaliczka na podatek 444 zł
Całość - kwota brutto 13 199 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 444,00 9 920,36
Luty 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 444,00 9 920,36
Marzec 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 444,00 9 920,36
Kwiecień 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 444,00 9 920,36
Maj 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 444,00 9 920,36
Czerwiec 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 444,00 9 920,36
Lipiec 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 444,00 9 920,36
Sierpień 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 444,00 9 920,36
Wrzesień 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 444,00 9 920,36
Październik 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 444,00 9 920,36
Listopad 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 823,00 9 541,36
Grudzień 13 199,00 1 288,22 197,99 323,38 1 025,05 11 139,00 2 539,00 7 825,36
Rocznie 158 388,00 15 458,64 2 375,88 3 880,56 12 300,60 133 668,00 7 802,00 116 570,32
Wynagrodzenie pracownika 13 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 858 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 220 zł
Fundusz Pracy (FP) 323 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 902 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Luty 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Marzec 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Kwiecień 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Maj 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Czerwiec 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Lipiec 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Sierpień 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Wrzesień 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Październik 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Listopad 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Grudzień 13 199,00 1 288,22 857,94 220,42 336,58 15 902,16 zł
Rocznie 158 388,00 15 458,64 10 295,28 2 645,04 4 038,96 190 825,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 199 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 902 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 214 zł
Ubezpieczenie rentowe 187 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 994 zł
Zaliczka na podatek 646 zł
Całość - kwota brutto 12 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Luty 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Marzec 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Kwiecień 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Maj 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Czerwiec 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Lipiec 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Sierpień 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Wrzesień 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Październik 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Listopad 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Grudzień 12 440,00 1 214,14 186,60 0,00 993,53 8 831,00 646,00 9 399,73
Rocznie 149 280,00 14 569,68 2 239,20 0,00 11 922,36 105 972,00 7 752,00 112 796,76
Wynagrodzenie pracownika 12 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 214 zł
Ubezpieczenie rentowe 809 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 305 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 780 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Luty 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Marzec 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Kwiecień 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Maj 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Czerwiec 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Lipiec 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Sierpień 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Wrzesień 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Październik 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Listopad 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Grudzień 12 440,00 1 214,14 808,60 0,00 317,22 14 779,96 zł
Rocznie 149 280,00 14 569,68 9 703,20 0,00 3 806,64 177 359,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 780 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 480 zł
Całość - kwota brutto 10 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Luty 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Marzec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Kwiecień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Maj 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Czerwiec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Lipiec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Sierpień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Wrzesień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Październik 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Listopad 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Grudzień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Rocznie 130 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 448,00 17 760,00 112 800,00
Wynagrodzenie pracownika 10 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Luty 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Marzec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Kwiecień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Maj 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Czerwiec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Lipiec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Sierpień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Wrzesień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Październik 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Listopad 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Grudzień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Rocznie 130 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 828 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 501 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 329 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 501,00 0,00 9 828,00
Luty 11 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 8 229,00
Marzec 11 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 8 129,00
Kwiecień 11 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 8 129,00
Maj 11 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 8 129,00
Czerwiec 11 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 8 129,00
Lipiec 11 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 116,00 0,00 7 949,41
Sierpień 11 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 116,00 0,00 7 949,41
Wrzesień 11 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 116,00 0,00 7 949,41
Październik 11 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 116,00 0,00 7 949,41
Listopad 11 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 116,00 0,00 7 949,41
Grudzień 11 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 116,00 0,00 7 949,41
Rocznie 135 948,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 36 097,00 0,00 98 269,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 828 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.