Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie chorobowe 324 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 026 zł
Zaliczka na podatek 1 038 zł
Całość - kwota brutto 13 207 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 038,00 9 332,65
Luty 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 038,00 9 332,65
Marzec 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 038,00 9 332,65
Kwiecień 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 038,00 9 332,65
Maj 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 038,00 9 332,65
Czerwiec 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 038,00 9 332,65
Lipiec 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 038,00 9 332,65
Sierpień 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 038,00 9 332,65
Wrzesień 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 038,00 9 332,65
Październik 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 038,00 9 332,65
Listopad 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 1 559,00 8 811,65
Grudzień 13 207,00 1 289,00 198,11 323,57 1 025,67 11 146,00 3 567,00 6 803,65
Rocznie 158 484,00 15 468,00 2 377,32 3 882,84 12 308,04 133 752,00 3 194,00 108 941,80
Wynagrodzenie pracownika 13 207 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 289 zł
Ubezpieczenie rentowe 858 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 221 zł
Fundusz Pracy (FP) 324 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 912 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Luty 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Marzec 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Kwiecień 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Maj 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Czerwiec 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Lipiec 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Sierpień 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Wrzesień 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Październik 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Listopad 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Grudzień 13 207,00 1 289,00 858,46 220,56 336,78 15 911,80 zł
Rocznie 158 484,00 15 468,00 10 301,52 2 646,72 4 041,36 190 941,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 207 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 333 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 333 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 912 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 989 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 215 zł
Ubezpieczenie rentowe 187 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 994 zł
Zaliczka na podatek 1 060 zł
Całość - kwota brutto 12 444 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Luty 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Marzec 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Kwiecień 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Maj 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Czerwiec 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Lipiec 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Sierpień 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Wrzesień 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Październik 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Listopad 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Grudzień 12 444,00 1 214,53 186,66 0,00 993,85 8 834,00 1 060,00 8 988,88
Rocznie 149 328,00 14 574,36 2 239,92 0,00 11 926,20 106 008,00 792,00 107 866,56
Wynagrodzenie pracownika 12 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 215 zł
Ubezpieczenie rentowe 809 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 305 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 785 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Luty 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Marzec 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Kwiecień 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Maj 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Czerwiec 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Lipiec 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Sierpień 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Wrzesień 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Październik 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Listopad 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Grudzień 12 444,00 1 214,53 808,86 0,00 317,32 14 784,71 zł
Rocznie 149 328,00 14 574,36 9 706,32 0,00 3 807,84 177 416,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 444 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 989 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 989 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 785 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 480 zł
Całość - kwota brutto 10 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Luty 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Marzec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Kwiecień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Maj 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Czerwiec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Lipiec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Sierpień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Wrzesień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Październik 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Listopad 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Grudzień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704,00 1 480,00 9 400,00
Rocznie 130 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 448,00 17 760,00 112 800,00
Wynagrodzenie pracownika 10 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Luty 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Marzec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Kwiecień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Maj 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Czerwiec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Lipiec 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Sierpień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Wrzesień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Październik 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Listopad 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Grudzień 10 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 880,00 zł
Rocznie 130 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 020 zł
Zaliczka na podatek 1 502 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 337 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 337,00 0,00 0,00 0,00 1 020,33 0,00 1 502,00 0,00 8 814,67
Luty 11 337,00 0,00 0,00 0,00 1 020,33 0,00 3 103,00 0,00 7 213,67
Marzec 11 337,00 0,00 0,00 0,00 1 020,33 0,00 3 203,00 0,00 7 113,67
Kwiecień 11 337,00 0,00 0,00 0,00 1 020,33 0,00 3 203,00 0,00 7 113,67
Maj 11 337,00 0,00 0,00 0,00 1 020,33 0,00 3 203,00 0,00 7 113,67
Czerwiec 11 337,00 0,00 0,00 0,00 1 020,33 0,00 3 203,00 0,00 7 113,67
Lipiec 11 337,00 176,27 72,24 0,00 1 020,33 15,08 3 118,00 0,00 6 935,08
Sierpień 11 337,00 176,27 72,24 0,00 1 020,33 15,08 3 118,00 0,00 6 935,08
Wrzesień 11 337,00 176,27 72,24 0,00 1 020,33 15,08 3 118,00 0,00 6 935,08
Październik 11 337,00 176,27 72,24 0,00 1 020,33 15,08 3 118,00 0,00 6 935,08
Listopad 11 337,00 176,27 72,24 0,00 1 020,33 15,08 3 118,00 0,00 6 935,08
Grudzień 11 337,00 176,27 72,24 0,00 1 020,33 15,08 3 118,00 0,00 6 935,08
Rocznie 136 044,00 1 057,62 433,44 0,00 12 243,96 0,00 36 125,00 0,00 86 093,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 815 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.