Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 515 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 189 zł
Ubezpieczenie chorobowe 309 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 981 zł
Zaliczka na podatek 404 zł
Całość - kwota brutto 12 632 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Luty 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Marzec 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Kwiecień 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Maj 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Czerwiec 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Lipiec 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Sierpień 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Wrzesień 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Październik 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Listopad 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 404,00 9 515,15
Grudzień 12 632,00 1 232,88 189,48 309,48 981,01 10 650,00 1 574,00 8 345,15
Rocznie 151 584,00 14 794,56 2 273,76 3 713,76 11 772,12 127 800,00 6 018,00 113 011,80
Wynagrodzenie pracownika 12 632 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 821 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 211 zł
Fundusz Pracy (FP) 309 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 219 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Luty 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Marzec 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Kwiecień 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Maj 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Czerwiec 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Lipiec 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Sierpień 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Wrzesień 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Październik 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Listopad 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Grudzień 12 632,00 1 232,88 821,08 210,95 322,11 15 219,02 zł
Rocznie 151 584,00 14 794,56 9 852,96 2 531,40 3 865,32 182 628,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 632 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 515 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 515 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 219 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 162 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 951 zł
Zaliczka na podatek 618 zł
Całość - kwota brutto 11 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Luty 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Marzec 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Kwiecień 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Maj 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Czerwiec 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Lipiec 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Sierpień 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Wrzesień 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Październik 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Listopad 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Grudzień 11 910,00 1 162,42 178,65 0,00 951,20 8 455,00 618,00 8 999,73
Rocznie 142 920,00 13 949,04 2 143,80 0,00 11 414,40 101 460,00 7 416,00 107 996,76
Wynagrodzenie pracownika 11 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 162 zł
Ubezpieczenie rentowe 774 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 292 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 150 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Luty 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Marzec 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Kwiecień 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Maj 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Czerwiec 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Lipiec 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Sierpień 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Wrzesień 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Październik 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Listopad 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Grudzień 11 910,00 1 162,42 774,15 0,00 303,71 14 150,28 zł
Rocznie 142 920,00 13 949,04 9 289,80 0,00 3 644,52 169 803,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 150 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 417 zł
Całość - kwota brutto 10 417 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Luty 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Marzec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Kwiecień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Maj 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Czerwiec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Lipiec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Sierpień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Wrzesień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Październik 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Listopad 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Grudzień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Rocznie 125 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 008,00 17 004,00 108 000,00
Wynagrodzenie pracownika 10 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 417 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Luty 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Marzec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Kwiecień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Maj 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Czerwiec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Lipiec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Sierpień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Wrzesień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Październik 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Listopad 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Grudzień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Rocznie 125 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 417 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 417 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 419 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 847 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,00 0,00 9 428,00
Luty 10 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 873,00 0,00 7 974,00
Marzec 10 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 0,00 7 801,00
Kwiecień 10 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 0,00 7 801,00
Maj 10 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 0,00 7 801,00
Czerwiec 10 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 0,00 7 801,00
Lipiec 10 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 962,00 0,00 7 621,41
Sierpień 10 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 962,00 0,00 7 621,41
Wrzesień 10 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 962,00 0,00 7 621,41
Październik 10 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 962,00 0,00 7 621,41
Listopad 10 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 962,00 0,00 7 621,41
Grudzień 10 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 962,00 0,00 7 621,41
Rocznie 130 164,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 34 248,00 0,00 94 334,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 428 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.