Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 234 zł
Ubezpieczenie rentowe 190 zł
Ubezpieczenie chorobowe 310 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 982 zł
Zaliczka na podatek 979 zł
Całość - kwota brutto 12 640 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Luty 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Marzec 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Kwiecień 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Maj 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Czerwiec 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Lipiec 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Sierpień 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Wrzesień 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Październik 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Listopad 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 979,00 8 946,42
Grudzień 12 640,00 1 233,66 189,60 309,68 981,64 10 657,00 2 556,00 7 369,42
Rocznie 151 680,00 14 803,92 2 275,20 3 716,16 11 748,88 127 884,00 1 574,00 105 780,04
Wynagrodzenie pracownika 12 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 234 zł
Ubezpieczenie rentowe 822 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 211 zł
Fundusz Pracy (FP) 310 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Luty 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Marzec 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Kwiecień 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Maj 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Czerwiec 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Lipiec 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Sierpień 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Wrzesień 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Październik 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Listopad 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Grudzień 12 640,00 1 233,66 821,60 211,09 322,32 15 228,67 zł
Rocznie 151 680,00 14 803,92 9 859,20 2 533,08 3 867,84 182 744,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 946 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 946 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 607 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 952 zł
Zaliczka na podatek 1 015 zł
Całość - kwota brutto 11 915 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Luty 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Marzec 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Kwiecień 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Maj 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Czerwiec 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Lipiec 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Sierpień 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Wrzesień 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Październik 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Listopad 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Grudzień 11 915,00 1 162,90 178,73 0,00 951,60 8 459,00 1 015,00 8 606,69
Rocznie 142 980,00 13 954,80 2 144,76 0,00 11 419,20 101 508,00 756,00 103 280,28
Wynagrodzenie pracownika 11 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 774 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 292 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Luty 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Marzec 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Kwiecień 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Maj 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Czerwiec 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Lipiec 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Sierpień 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Wrzesień 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Październik 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Listopad 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Grudzień 11 915,00 1 162,90 774,48 0,00 303,84 14 156,22 zł
Rocznie 142 980,00 13 954,80 9 293,76 0,00 3 646,08 169 874,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 915 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 607 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 607 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 417 zł
Całość - kwota brutto 10 417 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Luty 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Marzec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Kwiecień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Maj 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Czerwiec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Lipiec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Sierpień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Wrzesień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Październik 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Listopad 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Grudzień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,00 1 417,00 9 000,00
Rocznie 125 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 008,00 17 004,00 108 000,00
Wynagrodzenie pracownika 10 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 417 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Luty 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Marzec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Kwiecień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Maj 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Czerwiec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Lipiec 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Sierpień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Wrzesień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Październik 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Listopad 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Grudzień 10 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,00 zł
Rocznie 125 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 417 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 417 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 479 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 977 zł
Zaliczka na podatek 1 399 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 855 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 855,00 0,00 0,00 0,00 976,95 0,00 1 399,00 0,00 8 479,05
Luty 10 855,00 0,00 0,00 0,00 976,95 0,00 2 818,00 0,00 7 060,05
Marzec 10 855,00 0,00 0,00 0,00 976,95 0,00 3 009,00 0,00 6 869,05
Kwiecień 10 855,00 0,00 0,00 0,00 976,95 0,00 3 009,00 0,00 6 869,05
Maj 10 855,00 0,00 0,00 0,00 976,95 0,00 3 009,00 0,00 6 869,05
Czerwiec 10 855,00 0,00 0,00 0,00 976,95 0,00 3 009,00 0,00 6 869,05
Lipiec 10 855,00 176,27 72,24 0,00 976,95 15,08 2 924,00 0,00 6 690,46
Sierpień 10 855,00 176,27 72,24 0,00 976,95 15,08 2 924,00 0,00 6 690,46
Wrzesień 10 855,00 176,27 72,24 0,00 976,95 15,08 2 924,00 0,00 6 690,46
Październik 10 855,00 176,27 72,24 0,00 976,95 15,08 2 924,00 0,00 6 690,46
Listopad 10 855,00 176,27 72,24 0,00 976,95 15,08 2 924,00 0,00 6 690,46
Grudzień 10 855,00 176,27 72,24 0,00 976,95 15,08 2 924,00 0,00 6 690,46
Rocznie 130 260,00 1 057,62 433,44 0,00 11 723,40 0,00 33 797,00 0,00 83 158,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 479 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.