Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 219 zł
Ubezpieczenie rentowe 187 zł
Ubezpieczenie chorobowe 306 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 970 zł
Zaliczka na podatek 911 zł
Całość - kwota brutto 12 494 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 911,00 8 899,78
Luty 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 911,00 8 899,78
Marzec 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 911,00 8 899,78
Kwiecień 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 911,00 8 899,78
Maj 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 911,00 8 899,78
Czerwiec 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 911,00 8 899,78
Lipiec 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 911,00 8 899,78
Sierpień 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 911,00 8 899,78
Wrzesień 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 2 299,00 7 511,78
Październik 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 2 534,00 7 276,78
Listopad 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 2 534,00 7 276,78
Grudzień 12 494,00 1 219,41 187,41 306,10 970,30 10 531,00 2 534,00 7 276,78
Rocznie 149 928,00 14 632,92 2 248,92 3 673,20 11 643,60 126 372,00 17 189,00 100 540,36
Wynagrodzenie pracownika 12 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 219 zł
Ubezpieczenie rentowe 812 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 209 zł
Fundusz Pracy (FP) 306 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 15 053 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Luty 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Marzec 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Kwiecień 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Maj 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Czerwiec 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Lipiec 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Sierpień 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Wrzesień 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Październik 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Listopad 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Grudzień 12 494,00 1 219,41 812,11 208,65 318,59 15 052,76 zł
Rocznie 149 928,00 14 632,92 9 745,32 2 503,80 3 823,08 180 633,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 053 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 941 zł
Zaliczka na podatek 611 zł
Całość - kwota brutto 11 778 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Luty 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Marzec 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Kwiecień 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Maj 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Czerwiec 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Lipiec 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Sierpień 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Wrzesień 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Październik 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Listopad 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Grudzień 11 778,00 1 149,53 176,67 0,00 940,66 8 361,00 611,00 8 900,14
Rocznie 141 336,00 13 794,36 2 120,04 0,00 11 287,92 100 332,00 7 332,00 106 801,68
Wynagrodzenie pracownika 11 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 766 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 289 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 13 993 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Luty 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Marzec 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Kwiecień 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Maj 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Czerwiec 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Lipiec 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Sierpień 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Wrzesień 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Październik 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Listopad 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Grudzień 11 778,00 1 149,53 765,57 0,00 300,34 13 993,44 zł
Rocznie 141 336,00 13 794,36 9 186,84 0,00 3 604,08 167 921,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 778 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 993 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 401 zł
Całość - kwota brutto 10 301 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Luty 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Marzec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Kwiecień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Maj 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Czerwiec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Lipiec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Sierpień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Wrzesień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Październik 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Listopad 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Grudzień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Rocznie 123 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 892,00 16 812,00 106 800,00
Wynagrodzenie pracownika 10 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Luty 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Marzec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Kwiecień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Maj 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Czerwiec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Lipiec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Sierpień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Wrzesień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Październik 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Listopad 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Grudzień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Rocznie 123 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 452 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 734 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 452,00 0,00 8 900,19
Luty 10 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 452,00 0,00 8 900,19
Marzec 10 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 452,00 0,00 8 900,19
Kwiecień 10 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 452,00 0,00 8 900,19
Maj 10 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 452,00 0,00 8 900,19
Czerwiec 10 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 452,00 0,00 8 900,19
Lipiec 10 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 411,00 0,00 8 695,99
Sierpień 10 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 411,00 0,00 8 695,99
Wrzesień 10 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 962,00 0,00 7 144,99
Październik 10 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 984,00 0,00 7 122,99
Listopad 10 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 984,00 0,00 7 122,99
Grudzień 10 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 984,00 0,00 7 122,99
Rocznie 128 808,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 23 448,00 0,00 99 307,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ