Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 187 zł
Ubezpieczenie chorobowe 306 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 971 zł
Zaliczka na podatek 964 zł
Całość - kwota brutto 12 498 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Luty 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Marzec 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Kwiecień 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Maj 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Czerwiec 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Lipiec 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Sierpień 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Wrzesień 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Październik 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Listopad 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 964,00 8 849,92
Grudzień 12 498,00 1 219,80 187,47 306,20 970,61 10 535,00 2 248,00 7 565,92
Rocznie 149 976,00 14 637,60 2 249,64 3 674,40 11 576,81 126 420,00 1 278,00 104 915,04
Wynagrodzenie pracownika 12 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 812 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 209 zł
Fundusz Pracy (FP) 306 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 058 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Luty 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Marzec 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Kwiecień 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Maj 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Czerwiec 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Lipiec 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Sierpień 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Wrzesień 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Październik 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Listopad 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Grudzień 12 498,00 1 219,80 812,37 208,72 318,70 15 057,59 zł
Rocznie 149 976,00 14 637,60 9 748,44 2 504,64 3 824,40 180 691,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 058 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 941 zł
Zaliczka na podatek 1 004 zł
Całość - kwota brutto 11 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Luty 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Marzec 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Kwiecień 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Maj 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Czerwiec 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Lipiec 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Sierpień 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Wrzesień 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Październik 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Listopad 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Grudzień 11 782,00 1 149,92 176,73 0,00 940,98 8 364,00 1 004,00 8 510,69
Rocznie 141 384,00 13 799,04 2 120,76 0,00 11 291,76 100 368,00 756,00 102 128,28
Wynagrodzenie pracownika 11 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 766 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 289 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 13 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Luty 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Marzec 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Kwiecień 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Maj 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Czerwiec 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Lipiec 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Sierpień 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Wrzesień 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Październik 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Listopad 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Grudzień 11 782,00 1 149,92 765,83 0,00 300,44 13 998,19 zł
Rocznie 141 384,00 13 799,04 9 189,96 0,00 3 605,28 167 978,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 511 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 511 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 401 zł
Całość - kwota brutto 10 301 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Luty 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Marzec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Kwiecień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Maj 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Czerwiec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Lipiec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Sierpień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Wrzesień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Październik 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Listopad 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Grudzień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 241,00 1 401,00 8 900,00
Rocznie 123 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 892,00 16 812,00 106 800,00
Wynagrodzenie pracownika 10 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Luty 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Marzec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Kwiecień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Maj 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Czerwiec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Lipiec 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Sierpień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Wrzesień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Październik 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Listopad 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Grudzień 10 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 301,00 zł
Rocznie 123 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 966 zł
Zaliczka na podatek 1 370 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 735,00 0,00 0,00 0,00 966,15 0,00 1 370,00 0,00 8 398,85
Luty 10 735,00 0,00 0,00 0,00 966,15 0,00 2 737,00 0,00 7 031,85
Marzec 10 735,00 0,00 0,00 0,00 966,15 0,00 2 954,00 0,00 6 814,85
Kwiecień 10 735,00 0,00 0,00 0,00 966,15 0,00 2 954,00 0,00 6 814,85
Maj 10 735,00 0,00 0,00 0,00 966,15 0,00 2 954,00 0,00 6 814,85
Czerwiec 10 735,00 0,00 0,00 0,00 966,15 0,00 2 954,00 0,00 6 814,85
Lipiec 10 735,00 176,27 72,24 0,00 966,15 15,08 2 869,00 0,00 6 636,26
Sierpień 10 735,00 176,27 72,24 0,00 966,15 15,08 2 869,00 0,00 6 636,26
Wrzesień 10 735,00 176,27 72,24 0,00 966,15 15,08 2 869,00 0,00 6 636,26
Październik 10 735,00 176,27 72,24 0,00 966,15 15,08 2 869,00 0,00 6 636,26
Listopad 10 735,00 176,27 72,24 0,00 966,15 15,08 2 869,00 0,00 6 636,26
Grudzień 10 735,00 176,27 72,24 0,00 966,15 15,08 2 869,00 0,00 6 636,26
Rocznie 128 820,00 1 057,62 433,44 0,00 11 593,80 0,00 33 137,00 0,00 82 507,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 399 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.