Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 194 zł
Ubezpieczenie chorobowe 316 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 003 zł
Zaliczka na podatek 424 zł
Całość - kwota brutto 12 916 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Luty 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Marzec 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Kwiecień 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Maj 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Czerwiec 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Lipiec 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Sierpień 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Wrzesień 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Październik 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Listopad 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 424,00 9 718,15
Grudzień 12 916,00 1 260,60 193,74 316,44 1 003,07 10 895,00 2 434,00 7 708,15
Rocznie 154 992,00 15 127,20 2 324,88 3 797,28 12 036,84 130 740,00 7 098,00 114 607,80
Wynagrodzenie pracownika 12 916 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 840 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 216 zł
Fundusz Pracy (FP) 316 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 561 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Luty 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Marzec 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Kwiecień 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Maj 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Czerwiec 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Lipiec 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Sierpień 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Wrzesień 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Październik 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Listopad 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Grudzień 12 916,00 1 260,60 839,54 215,70 329,36 15 561,20 zł
Rocznie 154 992,00 15 127,20 10 074,48 2 588,40 3 952,32 186 734,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 916 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 718 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 718 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 561 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 972 zł
Zaliczka na podatek 632 zł
Całość - kwota brutto 12 175 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Luty 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Marzec 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Kwiecień 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Maj 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Czerwiec 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Lipiec 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Sierpień 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Wrzesień 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Październik 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Listopad 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Grudzień 12 175,00 1 188,28 182,63 0,00 972,37 8 643,00 632,00 9 199,72
Rocznie 146 100,00 14 259,36 2 191,56 0,00 11 668,44 103 716,00 7 584,00 110 396,64
Wynagrodzenie pracownika 12 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 791 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 298 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Luty 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Marzec 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Kwiecień 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Maj 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Czerwiec 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Lipiec 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Sierpień 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Wrzesień 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Październik 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Listopad 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Grudzień 12 175,00 1 188,28 791,38 0,00 310,47 14 465,13 zł
Rocznie 146 100,00 14 259,36 9 496,56 0,00 3 725,64 173 581,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 175 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 448 zł
Całość - kwota brutto 10 648 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Luty 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Marzec 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Kwiecień 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Maj 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Czerwiec 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Lipiec 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Sierpień 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Wrzesień 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Październik 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Listopad 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Grudzień 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 518,00 1 448,00 9 200,00
Rocznie 127 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 216,00 17 376,00 110 400,00
Wynagrodzenie pracownika 10 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 648 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Luty 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Marzec 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Kwiecień 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Maj 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Czerwiec 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Lipiec 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Sierpień 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Wrzesień 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Październik 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Listopad 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Grudzień 10 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 zł
Rocznie 127 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 648 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 648 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 460 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 088 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 0,00 9 628,00
Luty 11 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986,00 0,00 8 102,00
Marzec 11 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 0,00 7 965,00
Kwiecień 11 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 0,00 7 965,00
Maj 11 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 0,00 7 965,00
Czerwiec 11 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 0,00 7 965,00
Lipiec 11 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 039,00 0,00 7 785,41
Sierpień 11 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 039,00 0,00 7 785,41
Wrzesień 11 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 039,00 0,00 7 785,41
Październik 11 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 039,00 0,00 7 785,41
Listopad 11 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 039,00 0,00 7 785,41
Grudzień 11 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 039,00 0,00 7 785,41
Rocznie 133 056,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 35 172,00 0,00 96 302,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 628 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ