Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 312 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 205 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie chorobowe 303 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 959 zł
Zaliczka na podatek 385 zł
Całość - kwota brutto 12 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Luty 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Marzec 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Kwiecień 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Maj 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Czerwiec 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Lipiec 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Sierpień 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Wrzesień 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Październik 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Listopad 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 385,00 9 311,91
Grudzień 12 349,00 1 205,26 185,24 302,55 959,04 10 406,00 1 116,00 8 580,91
Rocznie 148 188,00 14 463,12 2 222,88 3 630,60 11 508,48 124 872,00 5 351,00 111 011,92
Wynagrodzenie pracownika 12 349 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 205 zł
Ubezpieczenie rentowe 803 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 206 zł
Fundusz Pracy (FP) 303 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 878 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Luty 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Marzec 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Kwiecień 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Maj 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Czerwiec 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Lipiec 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Sierpień 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Wrzesień 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Październik 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Listopad 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Grudzień 12 349,00 1 205,26 802,69 206,23 314,90 14 878,08 zł
Rocznie 148 188,00 14 463,12 9 632,28 2 474,76 3 778,80 178 536,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 312 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 312 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 878 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 175 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 930 zł
Zaliczka na podatek 605 zł
Całość - kwota brutto 11 646 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Luty 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Marzec 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Kwiecień 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Maj 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Czerwiec 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Lipiec 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Sierpień 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Wrzesień 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Październik 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Listopad 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Grudzień 11 646,00 1 136,65 174,69 0,00 930,12 8 268,00 605,00 8 799,54
Rocznie 139 752,00 13 639,80 2 096,28 0,00 11 161,44 99 216,00 7 260,00 105 594,48
Wynagrodzenie pracownika 11 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 757 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 285 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 13 837 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Luty 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Marzec 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Kwiecień 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Maj 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Czerwiec 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Lipiec 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Sierpień 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Wrzesień 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Październik 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Listopad 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Grudzień 11 646,00 1 136,65 756,99 0,00 296,98 13 836,62 zł
Rocznie 139 752,00 13 639,80 9 083,88 0,00 3 563,76 166 039,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 646 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 837 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 385 zł
Całość - kwota brutto 10 185 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Luty 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Marzec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Kwiecień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Maj 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Czerwiec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Lipiec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Sierpień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Wrzesień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Październik 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Listopad 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Grudzień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Rocznie 122 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 776,00 16 620,00 105 600,00
Wynagrodzenie pracownika 10 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 185 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Luty 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Marzec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Kwiecień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Maj 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Czerwiec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Lipiec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Sierpień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Wrzesień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Październik 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Listopad 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Grudzień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Rocznie 122 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 185 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 378 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 606 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 378,00 0,00 9 228,00
Luty 10 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 0,00 7 846,00
Marzec 10 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 969,00 0,00 7 637,00
Kwiecień 10 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 969,00 0,00 7 637,00
Maj 10 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 969,00 0,00 7 637,00
Czerwiec 10 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 969,00 0,00 7 637,00
Lipiec 10 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 884,00 0,00 7 458,41
Sierpień 10 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 884,00 0,00 7 458,41
Wrzesień 10 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 884,00 0,00 7 458,41
Październik 10 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 884,00 0,00 7 458,41
Listopad 10 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 884,00 0,00 7 458,41
Grudzień 10 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 884,00 0,00 7 458,41
Rocznie 127 272,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 33 318,00 0,00 92 372,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 606 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 228 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.