Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 753 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 206 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie chorobowe 303 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 960 zł
Zaliczka na podatek 950 zł
Całość - kwota brutto 12 357 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Luty 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Marzec 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Kwiecień 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Maj 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Czerwiec 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Lipiec 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Sierpień 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Wrzesień 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Październik 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Listopad 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 950,00 8 753,19
Grudzień 12 357,00 1 206,04 185,36 302,75 959,66 10 413,00 1 941,00 7 762,19
Rocznie 148 284,00 14 472,48 2 224,32 3 633,00 11 404,82 124 956,00 981,00 104 047,28
Wynagrodzenie pracownika 12 357 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 206 zł
Ubezpieczenie rentowe 803 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 206 zł
Fundusz Pracy (FP) 303 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 888 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Luty 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Marzec 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Kwiecień 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Maj 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Czerwiec 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Lipiec 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Sierpień 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Wrzesień 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Październik 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Listopad 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Grudzień 12 357,00 1 206,04 803,21 206,36 315,11 14 887,72 zł
Rocznie 148 284,00 14 472,48 9 638,52 2 476,32 3 781,32 178 652,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 357 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 753 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 753 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 888 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 415 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 175 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 930 zł
Zaliczka na podatek 993 zł
Całość - kwota brutto 11 650 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Luty 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Marzec 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Kwiecień 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Maj 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Czerwiec 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Lipiec 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Sierpień 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Wrzesień 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Październik 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Listopad 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Grudzień 11 650,00 1 137,04 174,75 0,00 930,44 8 271,00 993,00 8 415,25
Rocznie 139 800,00 13 644,48 2 097,00 0,00 11 165,28 99 252,00 744,00 100 983,00
Wynagrodzenie pracownika 11 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 757 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 285 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 13 841 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Luty 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Marzec 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Kwiecień 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Maj 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Czerwiec 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Lipiec 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Sierpień 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Wrzesień 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Październik 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Listopad 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Grudzień 11 650,00 1 137,04 757,25 0,00 297,08 13 841,37 zł
Rocznie 139 800,00 13 644,48 9 087,00 0,00 3 564,96 166 096,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 415 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 415 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 841 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 385 zł
Całość - kwota brutto 10 185 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Luty 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Marzec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Kwiecień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Maj 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Czerwiec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Lipiec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Sierpień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Wrzesień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Październik 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Listopad 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Grudzień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 148,00 1 385,00 8 800,00
Rocznie 122 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 776,00 16 620,00 105 600,00
Wynagrodzenie pracownika 10 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 185 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Luty 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Marzec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Kwiecień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Maj 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Czerwiec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Lipiec 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Sierpień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Wrzesień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Październik 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Listopad 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Grudzień 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 zł
Rocznie 122 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 185 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 955 zł
Zaliczka na podatek 1 340 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 614 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 614,00 0,00 0,00 0,00 955,26 0,00 1 340,00 0,00 8 318,74
Luty 10 614,00 0,00 0,00 0,00 955,26 0,00 2 656,00 0,00 7 002,74
Marzec 10 614,00 0,00 0,00 0,00 955,26 0,00 2 898,00 0,00 6 760,74
Kwiecień 10 614,00 0,00 0,00 0,00 955,26 0,00 2 898,00 0,00 6 760,74
Maj 10 614,00 0,00 0,00 0,00 955,26 0,00 2 898,00 0,00 6 760,74
Czerwiec 10 614,00 0,00 0,00 0,00 955,26 0,00 2 898,00 0,00 6 760,74
Lipiec 10 614,00 176,27 72,24 0,00 955,26 15,08 2 814,00 0,00 6 581,15
Sierpień 10 614,00 176,27 72,24 0,00 955,26 15,08 2 814,00 0,00 6 581,15
Wrzesień 10 614,00 176,27 72,24 0,00 955,26 15,08 2 814,00 0,00 6 581,15
Październik 10 614,00 176,27 72,24 0,00 955,26 15,08 2 814,00 0,00 6 581,15
Listopad 10 614,00 176,27 72,24 0,00 955,26 15,08 2 814,00 0,00 6 581,15
Grudzień 10 614,00 176,27 72,24 0,00 955,26 15,08 2 814,00 0,00 6 581,15
Rocznie 127 368,00 1 057,62 433,44 0,00 11 463,12 0,00 32 472,00 0,00 81 851,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 319 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.