Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 275 zł
Ubezpieczenie rentowe 196 zł
Ubezpieczenie chorobowe 320 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 015 zł
Zaliczka na podatek 1 023 zł
Całość - kwota brutto 13 065 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 023,00 9 236,15
Luty 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 023,00 9 236,15
Marzec 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 023,00 9 236,15
Kwiecień 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 023,00 9 236,15
Maj 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 023,00 9 236,15
Czerwiec 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 023,00 9 236,15
Lipiec 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 023,00 9 236,15
Sierpień 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 023,00 9 236,15
Wrzesień 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 023,00 9 236,15
Październik 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 023,00 9 236,15
Listopad 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 1 276,00 8 983,15
Grudzień 13 065,00 1 275,14 195,98 320,09 1 014,64 11 024,00 3 528,00 6 731,15
Rocznie 156 780,00 15 301,68 2 351,76 3 841,08 12 175,68 132 288,00 2 854,00 108 075,80
Wynagrodzenie pracownika 13 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 275 zł
Ubezpieczenie rentowe 849 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 218 zł
Fundusz Pracy (FP) 320 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Luty 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Marzec 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Kwiecień 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Maj 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Czerwiec 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Lipiec 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Sierpień 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Wrzesień 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Październik 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Listopad 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Grudzień 13 065,00 1 275,14 849,23 218,19 333,16 15 740,72 zł
Rocznie 156 780,00 15 301,68 10 190,76 2 618,28 3 997,92 188 888,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 065 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 236 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 236 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 202 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 983 zł
Zaliczka na podatek 1 049 zł
Całość - kwota brutto 12 312 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Luty 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Marzec 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Kwiecień 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Maj 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Czerwiec 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Lipiec 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Sierpień 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Wrzesień 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Październik 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Listopad 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Grudzień 12 312,00 1 201,65 184,68 0,00 983,31 8 741,00 1 049,00 8 893,44
Rocznie 147 744,00 14 419,80 2 216,16 0,00 11 799,72 104 892,00 792,00 106 721,28
Wynagrodzenie pracownika 12 312 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 202 zł
Ubezpieczenie rentowe 800 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 302 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 628 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Luty 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Marzec 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Kwiecień 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Maj 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Czerwiec 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Lipiec 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Sierpień 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Wrzesień 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Październik 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Listopad 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Grudzień 12 312,00 1 201,65 800,28 0,00 313,95 14 627,88 zł
Rocznie 147 744,00 14 419,80 9 603,36 0,00 3 767,40 175 534,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 312 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 893 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 893 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 628 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 464 zł
Całość - kwota brutto 10 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Luty 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Marzec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Kwiecień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Maj 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Czerwiec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Lipiec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Sierpień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Wrzesień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Październik 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Listopad 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Grudzień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Rocznie 129 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 332,00 17 568,00 111 600,00
Wynagrodzenie pracownika 10 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Luty 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Marzec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Kwiecień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Maj 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Czerwiec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Lipiec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Sierpień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Wrzesień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Październik 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Listopad 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Grudzień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Rocznie 129 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 725 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 010 zł
Zaliczka na podatek 1 482 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 217 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 217,00 0,00 0,00 0,00 1 009,53 0,00 1 482,00 0,00 8 725,47
Luty 11 217,00 0,00 0,00 0,00 1 009,53 0,00 3 047,00 0,00 7 160,47
Marzec 11 217,00 0,00 0,00 0,00 1 009,53 0,00 3 164,00 0,00 7 043,47
Kwiecień 11 217,00 0,00 0,00 0,00 1 009,53 0,00 3 164,00 0,00 7 043,47
Maj 11 217,00 0,00 0,00 0,00 1 009,53 0,00 3 164,00 0,00 7 043,47
Czerwiec 11 217,00 0,00 0,00 0,00 1 009,53 0,00 3 164,00 0,00 7 043,47
Lipiec 11 217,00 176,27 72,24 0,00 1 009,53 15,08 3 080,00 0,00 6 863,88
Sierpień 11 217,00 176,27 72,24 0,00 1 009,53 15,08 3 080,00 0,00 6 863,88
Wrzesień 11 217,00 176,27 72,24 0,00 1 009,53 15,08 3 080,00 0,00 6 863,88
Październik 11 217,00 176,27 72,24 0,00 1 009,53 15,08 3 080,00 0,00 6 863,88
Listopad 11 217,00 176,27 72,24 0,00 1 009,53 15,08 3 080,00 0,00 6 863,88
Grudzień 11 217,00 176,27 72,24 0,00 1 009,53 15,08 3 080,00 0,00 6 863,88
Rocznie 134 604,00 1 057,62 433,44 0,00 12 114,36 0,00 35 665,00 0,00 85 243,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 725 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.