Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 196 zł
Ubezpieczenie chorobowe 320 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 014 zł
Zaliczka na podatek 434 zł
Całość - kwota brutto 13 057 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 434,00 9 818,86
Luty 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 434,00 9 818,86
Marzec 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 434,00 9 818,86
Kwiecień 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 434,00 9 818,86
Maj 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 434,00 9 818,86
Czerwiec 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 434,00 9 818,86
Lipiec 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 434,00 9 818,86
Sierpień 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 434,00 9 818,86
Wrzesień 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 434,00 9 818,86
Październik 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 434,00 9 818,86
Listopad 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 612,00 9 640,86
Grudzień 13 057,00 1 274,36 195,86 319,90 1 014,02 11 017,00 2 511,00 7 741,86
Rocznie 156 684,00 15 292,32 2 350,32 3 838,80 12 168,24 132 204,00 7 463,00 115 571,32
Wynagrodzenie pracownika 13 057 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 849 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 218 zł
Fundusz Pracy (FP) 320 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 731 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Luty 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Marzec 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Kwiecień 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Maj 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Czerwiec 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Lipiec 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Sierpień 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Wrzesień 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Październik 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Listopad 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Grudzień 13 057,00 1 274,36 848,71 218,05 332,96 15 731,08 zł
Rocznie 156 684,00 15 292,32 10 184,52 2 616,60 3 995,52 188 772,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 057 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 819 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 819 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 731 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 983 zł
Zaliczka na podatek 639 zł
Całość - kwota brutto 12 308 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Luty 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Marzec 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Kwiecień 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Maj 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Czerwiec 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Lipiec 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Sierpień 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Wrzesień 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Październik 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Listopad 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Grudzień 12 308,00 1 201,26 184,62 0,00 982,99 8 738,00 639,00 9 300,13
Rocznie 147 696,00 14 415,12 2 215,44 0,00 11 795,88 104 856,00 7 668,00 111 601,56
Wynagrodzenie pracownika 12 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 800 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 302 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 623 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Luty 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Marzec 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Kwiecień 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Maj 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Czerwiec 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Lipiec 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Sierpień 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Wrzesień 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Październik 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Listopad 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Grudzień 12 308,00 1 201,26 800,02 0,00 313,86 14 623,14 zł
Rocznie 147 696,00 14 415,12 9 600,24 0,00 3 766,32 175 477,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 308 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 623 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 464 zł
Całość - kwota brutto 10 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Luty 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Marzec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Kwiecień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Maj 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Czerwiec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Lipiec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Sierpień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Wrzesień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Październik 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Listopad 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Grudzień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 611,00 1 464,00 9 300,00
Rocznie 129 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 332,00 17 568,00 111 600,00
Wynagrodzenie pracownika 10 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Luty 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Marzec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Kwiecień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Maj 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Czerwiec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Lipiec 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Sierpień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Wrzesień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Październik 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Listopad 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Grudzień 10 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 764,00 zł
Rocznie 129 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 481 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 209 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 0,00 9 728,00
Luty 11 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 043,00 0,00 8 166,00
Marzec 11 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 162,00 0,00 8 047,00
Kwiecień 11 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 162,00 0,00 8 047,00
Maj 11 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 162,00 0,00 8 047,00
Czerwiec 11 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 162,00 0,00 8 047,00
Lipiec 11 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 077,00 0,00 7 868,41
Sierpień 11 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 077,00 0,00 7 868,41
Wrzesień 11 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 077,00 0,00 7 868,41
Październik 11 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 077,00 0,00 7 868,41
Listopad 11 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 077,00 0,00 7 868,41
Grudzień 11 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 077,00 0,00 7 868,41
Rocznie 134 508,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 35 634,00 0,00 97 292,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 209 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 728 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.