Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 900 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 112 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 28 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 89 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 146 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Luty 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Marzec 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Kwiecień 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Maj 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Czerwiec 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Lipiec 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Sierpień 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Wrzesień 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Październik 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Listopad 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Grudzień 1 146,00 111,85 17,19 28,08 89,00 739,00 0,00 899,88
Rocznie 13 752,00 1 342,20 206,28 336,96 0,00 8 868,00 0,00 10 798,56
Wynagrodzenie pracownika 1 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 112 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 19 zł
Fundusz Pracy (FP) 28 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 381 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Luty 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Marzec 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Kwiecień 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Maj 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Czerwiec 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Lipiec 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Sierpień 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Wrzesień 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Październik 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Listopad 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Grudzień 1 146,00 111,85 74,49 19,14 29,23 1 380,71 zł
Rocznie 13 752,00 1 342,20 893,88 229,68 350,76 16 568,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 146 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 381 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 863 zł
Ubezpieczenie emerytalne 117 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 95 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Całość - kwota brutto 1 195 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Luty 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Marzec 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Kwiecień 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Maj 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Czerwiec 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Lipiec 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Sierpień 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Wrzesień 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Październik 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Listopad 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Grudzień 1 195,00 116,63 17,93 0,00 95,44 848,00 102,00 863,24
Rocznie 14 340,00 1 399,56 215,16 0,00 1 145,28 10 176,00 72,00 10 358,88
Wynagrodzenie pracownika 1 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 117 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 29 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 420 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Luty 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Marzec 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Kwiecień 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Maj 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Czerwiec 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Lipiec 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Sierpień 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Wrzesień 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Październik 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Listopad 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Grudzień 1 195,00 116,63 77,68 0,00 30,48 1 419,79 zł
Rocznie 14 340,00 1 399,56 932,16 0,00 365,76 17 037,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 195 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 863 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 863 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 420 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 142 zł
Całość - kwota brutto 1 042 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Luty 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Marzec 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Kwiecień 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Maj 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Czerwiec 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Lipiec 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Sierpień 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Wrzesień 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Październik 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Listopad 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Grudzień 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00 142,00 900,00
Rocznie 12 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 008,00 1 704,00 10 800,00
Wynagrodzenie pracownika 1 042 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 042 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Luty 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Marzec 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Kwiecień 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Maj 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Czerwiec 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Lipiec 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Sierpień 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Wrzesień 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Październik 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Listopad 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Grudzień 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,00 zł
Rocznie 12 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 042 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 042 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 633 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 904 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 904,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 633,10
Luty 904,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 633,10
Marzec 904,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 633,10
Kwiecień 904,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 633,10
Maj 904,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 633,10
Czerwiec 904,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 633,10
Lipiec 904,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 369,51
Sierpień 904,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 369,51
Wrzesień 904,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 369,51
Październik 904,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 369,51
Listopad 904,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 369,51
Grudzień 904,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 369,51
Rocznie 10 848,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 6 015,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 904 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 633 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.