Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 870 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 870 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 864 zł
Ubezpieczenie emerytalne 107 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 27 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 85 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Luty 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Marzec 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Kwiecień 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Maj 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Czerwiec 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Lipiec 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Sierpień 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Wrzesień 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Październik 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Listopad 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Grudzień 1 100,00 107,36 16,50 26,95 85,43 699,00 0,00 863,76
Rocznie 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 0,00 8 388,00 0,00 10 365,12
Wynagrodzenie pracownika 1 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 107 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 18 zł
Fundusz Pracy (FP) 27 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Luty 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Marzec 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Kwiecień 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Maj 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Czerwiec 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Lipiec 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Sierpień 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Wrzesień 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Październik 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Listopad 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Grudzień 1 100,00 107,36 71,50 18,37 28,05 1 325,28 zł
Rocznie 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 864 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 864 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 870 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 92 zł
Zaliczka na podatek 98 zł
Całość - kwota brutto 1 155 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Luty 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Marzec 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Kwiecień 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Maj 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Czerwiec 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Lipiec 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Sierpień 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Wrzesień 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Październik 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Listopad 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Grudzień 1 155,00 112,73 17,33 0,00 92,24 820,00 98,00 834,30
Rocznie 13 860,00 1 352,76 207,96 0,00 1 106,88 9 840,00 72,00 10 011,60
Wynagrodzenie pracownika 1 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 28 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 372 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Luty 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Marzec 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Kwiecień 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Maj 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Czerwiec 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Lipiec 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Sierpień 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Wrzesień 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Październik 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Listopad 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Grudzień 1 155,00 112,73 75,08 0,00 29,46 1 372,27 zł
Rocznie 13 860,00 1 352,76 900,96 0,00 353,52 16 467,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 155 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 834 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 834 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 372 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 870 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 137 zł
Całość - kwota brutto 1 007 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Luty 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Marzec 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Kwiecień 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Maj 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Czerwiec 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Lipiec 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Sierpień 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Wrzesień 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Październik 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Listopad 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Grudzień 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 137,00 870,00
Rocznie 12 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 672,00 1 644,00 10 440,00
Wynagrodzenie pracownika 1 007 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 007 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Luty 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Marzec 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Kwiecień 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Maj 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Czerwiec 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Lipiec 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Sierpień 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Wrzesień 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Październik 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Listopad 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Grudzień 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,00 zł
Rocznie 12 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 084,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 007 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 007 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 870 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 874 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 874,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 603,10
Luty 874,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 603,10
Marzec 874,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 603,10
Kwiecień 874,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 603,10
Maj 874,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 603,10
Czerwiec 874,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 603,10
Lipiec 874,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 339,51
Sierpień 874,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 339,51
Wrzesień 874,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 339,51
Październik 874,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 339,51
Listopad 874,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 339,51
Grudzień 874,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 339,51
Rocznie 10 488,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 5 655,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 874 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 603 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.