Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 940 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 940 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 117 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie chorobowe 29 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 93 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 202 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Luty 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Marzec 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Kwiecień 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Maj 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Czerwiec 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Lipiec 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Sierpień 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Wrzesień 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Październik 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Listopad 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Grudzień 1 202,00 117,32 18,03 29,45 93,35 787,00 0,00 943,85
Rocznie 14 424,00 1 407,84 216,36 353,40 0,00 9 444,00 0,00 11 326,20
Wynagrodzenie pracownika 1 202 zł
Ubezpieczenie emerytalne 117 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 20 zł
Fundusz Pracy (FP) 29 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 448 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Luty 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Marzec 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Kwiecień 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Maj 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Czerwiec 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Lipiec 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Sierpień 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Wrzesień 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Październik 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Listopad 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Grudzień 1 202,00 117,32 78,13 20,07 30,65 1 448,17 zł
Rocznie 14 424,00 1 407,84 937,56 240,84 367,80 17 378,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 202 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 944 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 944 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 448 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 940 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 901 zł
Ubezpieczenie emerytalne 122 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 100 zł
Zaliczka na podatek 106 zł
Całość - kwota brutto 1 248 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Luty 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Marzec 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Kwiecień 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Maj 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Czerwiec 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Lipiec 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Sierpień 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Wrzesień 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Październik 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Listopad 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Grudzień 1 248,00 121,80 18,72 0,00 99,67 886,00 106,00 901,49
Rocznie 14 976,00 1 461,60 224,64 0,00 1 196,04 10 632,00 84,00 10 817,88
Wynagrodzenie pracownika 1 248 zł
Ubezpieczenie emerytalne 122 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 31 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 483 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Luty 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Marzec 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Kwiecień 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Maj 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Czerwiec 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Lipiec 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Sierpień 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Wrzesień 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Październik 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Listopad 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Grudzień 1 248,00 121,80 81,12 0,00 31,83 1 482,75 zł
Rocznie 14 976,00 1 461,60 973,44 0,00 381,96 17 793,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 248 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 901 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 901 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 483 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 940 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 148 zł
Całość - kwota brutto 1 088 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Luty 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Marzec 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Kwiecień 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Maj 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Czerwiec 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Lipiec 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Sierpień 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Wrzesień 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Październik 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Listopad 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Grudzień 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 148,00 940,00
Rocznie 13 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 440,00 1 776,00 11 280,00
Wynagrodzenie pracownika 1 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Luty 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Marzec 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Kwiecień 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Maj 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Czerwiec 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Lipiec 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Sierpień 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Wrzesień 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Październik 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Listopad 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Grudzień 1 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 zł
Rocznie 13 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 940 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 944 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 944,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 673,10
Luty 944,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 673,10
Marzec 944,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 673,10
Kwiecień 944,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 673,10
Maj 944,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 673,10
Czerwiec 944,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 673,10
Lipiec 944,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 409,51
Sierpień 944,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 409,51
Wrzesień 944,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 409,51
Październik 944,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 409,51
Listopad 944,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 409,51
Grudzień 944,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 409,51
Rocznie 11 328,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 6 495,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 944 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 673 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.