Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 910 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 910 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 997 zł
Ubezpieczenie emerytalne 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 28 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 155 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Luty 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Marzec 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Kwiecień 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Maj 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Czerwiec 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Lipiec 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Sierpień 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Wrzesień 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Październik 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Listopad 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Grudzień 1 155,00 112,73 17,33 28,30 0,00 747,00 0,00 996,64
Rocznie 13 860,00 1 352,76 207,96 339,60 0,00 8 964,00 0,00 11 959,68
Wynagrodzenie pracownika 1 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 19 zł
Fundusz Pracy (FP) 28 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 392 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Luty 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Marzec 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Kwiecień 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Maj 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Czerwiec 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Lipiec 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Sierpień 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Wrzesień 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Październik 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Listopad 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Grudzień 1 155,00 112,73 75,08 19,29 29,46 1 391,56 zł
Rocznie 13 860,00 1 352,76 900,96 231,48 353,52 16 698,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 155 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 997 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 997 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 392 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 910 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 913 zł
Ubezpieczenie emerytalne 118 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 96 zł
Zaliczka na podatek 63 zł
Całość - kwota brutto 1 208 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Luty 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Marzec 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Kwiecień 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Maj 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Czerwiec 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Lipiec 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Sierpień 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Wrzesień 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Październik 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Listopad 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Grudzień 1 208,00 117,90 18,12 0,00 96,48 858,00 63,00 912,50
Rocznie 14 496,00 1 414,80 217,44 0,00 1 157,76 10 296,00 756,00 10 950,00
Wynagrodzenie pracownika 1 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 118 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 30 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Luty 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Marzec 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Kwiecień 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Maj 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Czerwiec 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Lipiec 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Sierpień 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Wrzesień 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Październik 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Listopad 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Grudzień 1 208,00 117,90 78,52 0,00 30,81 1 435,23 zł
Rocznie 14 496,00 1 414,80 942,24 0,00 369,72 17 222,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 208 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 913 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 913 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 910 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 143 zł
Całość - kwota brutto 1 053 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Luty 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Marzec 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Kwiecień 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Maj 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Czerwiec 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Lipiec 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Sierpień 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Wrzesień 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Październik 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Listopad 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Grudzień 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 143,00 910,00
Rocznie 12 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 104,00 1 716,00 10 920,00
Wynagrodzenie pracownika 1 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 053 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Luty 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Marzec 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Kwiecień 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Maj 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Czerwiec 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Lipiec 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Sierpień 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Wrzesień 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Październik 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Listopad 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Grudzień 1 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,00 zł
Rocznie 12 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 636,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 053 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 053 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 910 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 910 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00
Luty 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00
Marzec 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00
Kwiecień 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00
Maj 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00
Czerwiec 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00
Lipiec 910,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 646,41
Sierpień 910,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 646,41
Wrzesień 910,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 646,41
Październik 910,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 646,41
Listopad 910,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 646,41
Grudzień 910,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 646,41
Rocznie 10 920,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 338,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 910 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.