Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 890 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 890 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 888 zł
Ubezpieczenie emerytalne 110 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 28 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 88 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 131 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Luty 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Marzec 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Kwiecień 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Maj 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Czerwiec 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Lipiec 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Sierpień 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Wrzesień 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Październik 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Listopad 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Grudzień 1 131,00 110,39 16,97 27,71 87,83 726,00 0,00 888,10
Rocznie 13 572,00 1 324,68 203,64 332,52 0,00 8 712,00 0,00 10 657,20
Wynagrodzenie pracownika 1 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 110 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 19 zł
Fundusz Pracy (FP) 28 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 363 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Luty 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Marzec 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Kwiecień 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Maj 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Czerwiec 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Lipiec 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Sierpień 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Wrzesień 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Październik 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Listopad 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Grudzień 1 131,00 110,39 73,52 18,89 28,84 1 362,64 zł
Rocznie 13 572,00 1 324,68 882,24 226,68 346,08 16 351,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 131 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 888 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 888 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 363 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 890 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 854 zł
Ubezpieczenie emerytalne 115 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 94 zł
Zaliczka na podatek 101 zł
Całość - kwota brutto 1 182 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Luty 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Marzec 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Kwiecień 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Maj 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Czerwiec 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Lipiec 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Sierpień 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Wrzesień 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Październik 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Listopad 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Grudzień 1 182,00 115,36 17,73 0,00 94,40 839,00 101,00 853,83
Rocznie 14 184,00 1 384,32 212,76 0,00 1 132,80 10 068,00 72,00 10 245,96
Wynagrodzenie pracownika 1 182 zł
Ubezpieczenie emerytalne 115 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 29 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 404 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Luty 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Marzec 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Kwiecień 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Maj 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Czerwiec 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Lipiec 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Sierpień 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Wrzesień 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Październik 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Listopad 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Grudzień 1 182,00 115,36 76,83 0,00 30,14 1 404,33 zł
Rocznie 14 184,00 1 384,32 921,96 0,00 361,68 16 851,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 182 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 854 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 854 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 404 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 890 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 140 zł
Całość - kwota brutto 1 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Luty 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Marzec 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Kwiecień 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Maj 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Czerwiec 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Lipiec 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Sierpień 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Wrzesień 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Październik 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Listopad 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Grudzień 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 140,00 890,00
Rocznie 12 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 888,00 1 680,00 10 680,00
Wynagrodzenie pracownika 1 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 030 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Luty 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Marzec 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Kwiecień 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Maj 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Czerwiec 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Lipiec 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Sierpień 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Wrzesień 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Październik 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Listopad 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Grudzień 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 zł
Rocznie 12 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 030 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 890 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 894 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 894,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 623,10
Luty 894,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 623,10
Marzec 894,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 623,10
Kwiecień 894,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 623,10
Maj 894,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 623,10
Czerwiec 894,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 623,10
Lipiec 894,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 359,51
Sierpień 894,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 359,51
Wrzesień 894,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 359,51
Październik 894,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 359,51
Listopad 894,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 359,51
Grudzień 894,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 359,51
Rocznie 10 728,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 5 895,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 894 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 623 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.