Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 930 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 930 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 116 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie chorobowe 29 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 92 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 186 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Luty 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Marzec 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Kwiecień 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Maj 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Czerwiec 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Lipiec 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Sierpień 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Wrzesień 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Październik 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Listopad 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Grudzień 1 186,00 115,75 17,79 29,06 92,11 773,00 0,00 931,29
Rocznie 14 232,00 1 389,00 213,48 348,72 0,00 9 276,00 0,00 11 175,48
Wynagrodzenie pracownika 1 186 zł
Ubezpieczenie emerytalne 116 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 20 zł
Fundusz Pracy (FP) 29 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 429 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Luty 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Marzec 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Kwiecień 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Maj 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Czerwiec 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Lipiec 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Sierpień 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Wrzesień 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Październik 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Listopad 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Grudzień 1 186,00 115,75 77,09 19,81 30,25 1 428,90 zł
Rocznie 14 232,00 1 389,00 925,08 237,72 363,00 17 146,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 186 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 931 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 931 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 429 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 930 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 121 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 99 zł
Zaliczka na podatek 105 zł
Całość - kwota brutto 1 235 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Luty 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Marzec 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Kwiecień 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Maj 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Czerwiec 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Lipiec 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Sierpień 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Wrzesień 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Październik 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Listopad 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Grudzień 1 235,00 120,54 18,53 0,00 98,63 877,00 105,00 892,06
Rocznie 14 820,00 1 446,48 222,36 0,00 1 183,56 10 524,00 84,00 10 704,72
Wynagrodzenie pracownika 1 235 zł
Ubezpieczenie emerytalne 121 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 30 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 467 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Luty 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Marzec 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Kwiecień 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Maj 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Czerwiec 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Lipiec 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Sierpień 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Wrzesień 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Październik 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Listopad 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Grudzień 1 235,00 120,54 80,28 0,00 31,50 1 467,32 zł
Rocznie 14 820,00 1 446,48 963,36 0,00 378,00 17 607,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 235 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 892 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 892 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 467 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 930 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 146 zł
Całość - kwota brutto 1 076 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Luty 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Marzec 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Kwiecień 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Maj 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Czerwiec 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Lipiec 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Sierpień 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Wrzesień 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Październik 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Listopad 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Grudzień 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 146,00 930,00
Rocznie 12 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 332,00 1 752,00 11 160,00
Wynagrodzenie pracownika 1 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 076 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Luty 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Marzec 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Kwiecień 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Maj 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Czerwiec 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Lipiec 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Sierpień 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Wrzesień 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Październik 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Listopad 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Grudzień 1 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,00 zł
Rocznie 12 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 912,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 076 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 930 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 663 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 934 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 934,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 663,10
Luty 934,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 663,10
Marzec 934,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 663,10
Kwiecień 934,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 663,10
Maj 934,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 663,10
Czerwiec 934,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 663,10
Lipiec 934,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 399,51
Sierpień 934,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 399,51
Wrzesień 934,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 399,51
Październik 934,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 399,51
Listopad 934,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 399,51
Grudzień 934,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 399,51
Rocznie 11 208,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 6 375,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 934 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 663 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.