Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 880 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 27 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 108 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Luty 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Marzec 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Kwiecień 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Maj 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Czerwiec 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Lipiec 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Sierpień 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Wrzesień 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Październik 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Listopad 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Grudzień 1 108,00 108,14 16,62 27,15 0,00 706,00 0,00 956,09
Rocznie 13 296,00 1 297,68 199,44 325,80 0,00 8 472,00 0,00 11 473,08
Wynagrodzenie pracownika 1 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 19 zł
Fundusz Pracy (FP) 27 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 335 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Luty 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Marzec 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Kwiecień 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Maj 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Czerwiec 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Lipiec 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Sierpień 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Wrzesień 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Październik 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Listopad 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Grudzień 1 108,00 108,14 72,02 18,50 28,26 1 334,92 zł
Rocznie 13 296,00 1 297,68 864,24 222,00 339,12 16 019,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 956 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 956 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 335 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 114 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 93 zł
Zaliczka na podatek 60 zł
Całość - kwota brutto 1 164 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Luty 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Marzec 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Kwiecień 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Maj 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Czerwiec 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Lipiec 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Sierpień 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Wrzesień 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Październik 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Listopad 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Grudzień 1 164,00 113,61 17,46 0,00 92,96 826,00 60,00 879,97
Rocznie 13 968,00 1 363,32 209,52 0,00 1 115,52 9 912,00 720,00 10 559,64
Wynagrodzenie pracownika 1 164 zł
Ubezpieczenie emerytalne 114 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 29 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 383 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Luty 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Marzec 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Kwiecień 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Maj 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Czerwiec 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Lipiec 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Sierpień 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Wrzesień 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Październik 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Listopad 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Grudzień 1 164,00 113,61 75,66 0,00 29,68 1 382,95 zł
Rocznie 13 968,00 1 363,32 907,92 0,00 356,16 16 595,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 164 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 383 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Całość - kwota brutto 1 019 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Luty 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Marzec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Kwiecień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Maj 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Czerwiec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Lipiec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Sierpień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Wrzesień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Październik 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Listopad 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Grudzień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Rocznie 12 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 780,00 1 668,00 10 560,00
Wynagrodzenie pracownika 1 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Luty 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Marzec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Kwiecień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Maj 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Czerwiec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Lipiec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Sierpień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Wrzesień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Październik 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Listopad 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Grudzień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Rocznie 12 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 019 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 880 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
Luty 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
Marzec 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
Kwiecień 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
Maj 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
Czerwiec 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
Lipiec 880,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 616,41
Sierpień 880,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 616,41
Wrzesień 880,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 616,41
Październik 880,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 616,41
Listopad 880,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 616,41
Grudzień 880,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 616,41
Rocznie 10 560,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 978,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 880 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.