Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 880 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 876 zł
Ubezpieczenie emerytalne 109 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 27 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 87 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 116 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Luty 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Marzec 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Kwiecień 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Maj 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Czerwiec 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Lipiec 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Sierpień 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Wrzesień 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Październik 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Listopad 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Grudzień 1 116,00 108,92 16,74 27,34 86,67 713,00 0,00 876,33
Rocznie 13 392,00 1 307,04 200,88 328,08 0,00 8 556,00 0,00 10 515,96
Wynagrodzenie pracownika 1 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 109 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 19 zł
Fundusz Pracy (FP) 27 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 345 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Luty 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Marzec 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Kwiecień 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Maj 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Czerwiec 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Lipiec 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Sierpień 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Wrzesień 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Październik 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Listopad 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Grudzień 1 116,00 108,92 72,54 18,64 28,46 1 344,56 zł
Rocznie 13 392,00 1 307,04 870,48 223,68 341,52 16 134,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 876 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 876 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 345 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 844 zł
Ubezpieczenie emerytalne 114 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 93 zł
Zaliczka na podatek 100 zł
Całość - kwota brutto 1 169 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Luty 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Marzec 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Kwiecień 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Maj 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Czerwiec 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Lipiec 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Sierpień 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Wrzesień 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Październik 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Listopad 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Grudzień 1 169,00 114,09 17,54 0,00 93,36 830,00 100,00 844,41
Rocznie 14 028,00 1 369,08 210,48 0,00 1 120,32 9 960,00 72,00 10 132,92
Wynagrodzenie pracownika 1 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 114 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 29 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 389 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Luty 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Marzec 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Kwiecień 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Maj 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Czerwiec 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Lipiec 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Sierpień 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Wrzesień 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Październik 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Listopad 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Grudzień 1 169,00 114,09 75,99 0,00 29,81 1 388,89 zł
Rocznie 14 028,00 1 369,08 911,88 0,00 357,72 16 666,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 844 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 844 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 389 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Całość - kwota brutto 1 019 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Luty 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Marzec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Kwiecień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Maj 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Czerwiec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Lipiec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Sierpień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Wrzesień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Październik 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Listopad 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Grudzień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,00 139,00 880,00
Rocznie 12 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 780,00 1 668,00 10 560,00
Wynagrodzenie pracownika 1 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Luty 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Marzec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Kwiecień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Maj 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Czerwiec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Lipiec 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Sierpień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Wrzesień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Październik 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Listopad 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Grudzień 1 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 zł
Rocznie 12 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 019 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 613 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 884 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 884,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 613,10
Luty 884,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 613,10
Marzec 884,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 613,10
Kwiecień 884,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 613,10
Maj 884,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 613,10
Czerwiec 884,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 613,10
Lipiec 884,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 349,51
Sierpień 884,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 349,51
Wrzesień 884,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 349,51
Październik 884,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 349,51
Listopad 884,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 349,51
Grudzień 884,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 349,51
Rocznie 10 608,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 5 775,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 884 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 613 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.