Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 920 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 920 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 114 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie chorobowe 29 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Luty 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Marzec 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Kwiecień 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Maj 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Czerwiec 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Lipiec 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Sierpień 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Wrzesień 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Październik 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Listopad 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Grudzień 1 171,00 114,29 17,57 28,69 0,00 760,00 0,00 1 010,45
Rocznie 14 052,00 1 371,48 210,84 344,28 0,00 9 120,00 0,00 12 125,40
Wynagrodzenie pracownika 1 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 114 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 20 zł
Fundusz Pracy (FP) 29 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 411 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Luty 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Marzec 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Kwiecień 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Maj 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Czerwiec 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Lipiec 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Sierpień 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Wrzesień 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Październik 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Listopad 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Grudzień 1 171,00 114,29 76,12 19,56 29,86 1 410,83 zł
Rocznie 14 052,00 1 371,48 913,44 234,72 358,32 16 929,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 411 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 920 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 97 zł
Zaliczka na podatek 63 zł
Całość - kwota brutto 1 217 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Luty 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Marzec 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Kwiecień 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Maj 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Czerwiec 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Lipiec 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Sierpień 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Wrzesień 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Październik 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Listopad 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Grudzień 1 217,00 118,78 18,26 0,00 97,20 864,00 63,00 919,76
Rocznie 14 604,00 1 425,36 219,12 0,00 1 166,40 10 368,00 756,00 11 037,12
Wynagrodzenie pracownika 1 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 30 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 446 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Luty 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Marzec 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Kwiecień 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Maj 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Czerwiec 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Lipiec 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Sierpień 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Wrzesień 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Październik 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Listopad 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Grudzień 1 217,00 118,78 79,11 0,00 31,04 1 445,93 zł
Rocznie 14 604,00 1 425,36 949,32 0,00 372,48 17 351,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 446 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 920 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 145 zł
Całość - kwota brutto 1 065 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Luty 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Marzec 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Kwiecień 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Maj 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Czerwiec 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Lipiec 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Sierpień 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Wrzesień 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Październik 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Listopad 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Grudzień 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 145,00 920,00
Rocznie 12 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 224,00 1 740,00 11 040,00
Wynagrodzenie pracownika 1 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 065 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Luty 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Marzec 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Kwiecień 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Maj 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Czerwiec 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Lipiec 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Sierpień 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Wrzesień 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Październik 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Listopad 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Grudzień 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 zł
Rocznie 12 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 065 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 065 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 920 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 920 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00
Luty 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00
Marzec 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00
Kwiecień 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00
Maj 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00
Czerwiec 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00
Lipiec 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 656,41
Sierpień 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 656,41
Wrzesień 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 656,41
Październik 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 656,41
Listopad 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 656,41
Grudzień 920,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 656,41
Rocznie 11 040,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 458,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 920 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.