Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 860 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 860 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 928 zł
Ubezpieczenie emerytalne 105 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 076 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Luty 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Marzec 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Kwiecień 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Maj 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Czerwiec 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Lipiec 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Sierpień 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Wrzesień 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Październik 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Listopad 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Grudzień 1 076,00 105,02 16,14 26,36 0,00 678,00 0,00 928,48
Rocznie 12 912,00 1 260,24 193,68 316,32 0,00 8 136,00 0,00 11 141,76
Wynagrodzenie pracownika 1 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 105 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 18 zł
Fundusz Pracy (FP) 26 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Luty 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Marzec 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Kwiecień 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Maj 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Czerwiec 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Lipiec 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Sierpień 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Wrzesień 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Październik 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Listopad 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Grudzień 1 076,00 105,02 69,94 17,97 27,44 1 296,37 zł
Rocznie 12 912,00 1 260,24 839,28 215,64 329,28 15 556,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 928 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 928 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 860 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 111 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 91 zł
Zaliczka na podatek 59 zł
Całość - kwota brutto 1 138 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Luty 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Marzec 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Kwiecień 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Maj 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Czerwiec 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Lipiec 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Sierpień 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Wrzesień 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Październik 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Listopad 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Grudzień 1 138,00 111,07 17,07 0,00 90,89 808,00 59,00 859,97
Rocznie 13 656,00 1 332,84 204,84 0,00 1 090,68 9 696,00 708,00 10 319,64
Wynagrodzenie pracownika 1 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 111 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 28 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 352 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Luty 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Marzec 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Kwiecień 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Maj 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Czerwiec 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Lipiec 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Sierpień 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Wrzesień 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Październik 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Listopad 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Grudzień 1 138,00 111,07 73,97 0,00 29,02 1 352,06 zł
Rocznie 13 656,00 1 332,84 887,64 0,00 348,24 16 224,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 138 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 860 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 352 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 860 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 135 zł
Całość - kwota brutto 995 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Luty 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Marzec 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Kwiecień 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Maj 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Czerwiec 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Lipiec 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Sierpień 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Wrzesień 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Październik 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Listopad 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Grudzień 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 135,00 860,00
Rocznie 11 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 552,00 1 620,00 10 320,00
Wynagrodzenie pracownika 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 995 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Luty 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Marzec 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Kwiecień 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Maj 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Czerwiec 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Lipiec 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Sierpień 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Wrzesień 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Październik 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Listopad 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Grudzień 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 zł
Rocznie 11 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 995 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 860 zł netto poniesie łączny koszt równy 995 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 860 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 860 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00
Luty 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00
Marzec 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00
Kwiecień 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00
Maj 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00
Czerwiec 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00
Lipiec 860,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 596,41
Sierpień 860,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 596,41
Wrzesień 860,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 596,41
Październik 860,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 596,41
Listopad 860,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 596,41
Grudzień 860,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 596,41
Rocznie 10 320,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 738,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 860 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 860 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.