Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 683 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 172 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 544 zł
Zaliczka na podatek 395 zł
Całość - kwota brutto 7 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Luty 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Marzec 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Kwiecień 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Maj 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Czerwiec 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Lipiec 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Sierpień 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Wrzesień 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Październik 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Listopad 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Grudzień 7 000,00 683,20 105,00 171,50 543,63 5 790,00 395,00 5 101,67
Rocznie 84 000,00 8 198,40 1 260,00 2 058,00 4 737,60 69 480,00 0,00 61 220,04
Wynagrodzenie pracownika 7 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 683 zł
Ubezpieczenie rentowe 455 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 117 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Luty 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Marzec 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Kwiecień 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Maj 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Czerwiec 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Lipiec 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Sierpień 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Wrzesień 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Październik 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Listopad 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Grudzień 7 000,00 683,20 455,00 116,90 178,50 8 433,60 zł
Rocznie 84 000,00 8 198,40 5 460,00 1 402,80 2 142,00 101 203,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 102 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 683 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 559 zł
Zaliczka na podatek 596 zł
Całość - kwota brutto 7 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Luty 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Marzec 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Kwiecień 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Maj 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Czerwiec 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Lipiec 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Sierpień 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Wrzesień 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Październik 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Listopad 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Grudzień 7 000,00 683,20 105,00 0,00 559,06 4 969,00 596,00 5 056,46
Rocznie 84 000,00 8 198,40 1 260,00 0,00 6 708,72 59 628,00 444,00 60 677,52
Wynagrodzenie pracownika 7 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 683 zł
Ubezpieczenie rentowe 455 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 317 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Luty 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Marzec 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Kwiecień 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Maj 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Czerwiec 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Lipiec 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Sierpień 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Wrzesień 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Październik 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Listopad 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Grudzień 7 000,00 683,20 455,00 0,00 178,50 8 316,70 zł
Rocznie 84 000,00 8 198,40 5 460,00 0,00 2 142,00 99 800,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 056 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 317 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 952 zł
Całość - kwota brutto 7 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Luty 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Marzec 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Kwiecień 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Maj 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Czerwiec 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Lipiec 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Sierpień 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Wrzesień 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Październik 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Listopad 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Grudzień 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 952,00 6 048,00
Rocznie 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Wynagrodzenie pracownika 7 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Luty 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Marzec 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Kwiecień 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Maj 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Czerwiec 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Lipiec 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Sierpień 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Wrzesień 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Październik 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Listopad 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Grudzień 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 zł
Rocznie 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 048 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 692 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 630 zł
Zaliczka na podatek 678 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 000,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 678,00 0,00 5 692,00
Luty 7 000,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 824,00 0,00 5 546,00
Marzec 7 000,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 1 651,00 0,00 4 719,00
Kwiecień 7 000,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 1 651,00 0,00 4 719,00
Maj 7 000,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 1 651,00 0,00 4 719,00
Czerwiec 7 000,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 1 651,00 0,00 4 719,00
Lipiec 7 000,00 176,27 72,24 0,00 630,00 15,08 1 567,00 0,00 4 539,41
Sierpień 7 000,00 176,27 72,24 0,00 630,00 15,08 1 567,00 0,00 4 539,41
Wrzesień 7 000,00 176,27 72,24 0,00 630,00 15,08 1 567,00 0,00 4 539,41
Październik 7 000,00 176,27 72,24 0,00 630,00 15,08 1 567,00 0,00 4 539,41
Listopad 7 000,00 176,27 72,24 0,00 630,00 15,08 1 567,00 0,00 4 539,41
Grudzień 7 000,00 176,27 72,24 0,00 630,00 15,08 1 567,00 0,00 4 539,41
Rocznie 84 000,00 1 057,62 433,44 0,00 7 560,00 0,00 17 508,00 0,00 57 350,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 7 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 692 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.