Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 703 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 176 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 559 zł
Zaliczka na podatek 416 zł
Całość - kwota brutto 7 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Luty 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Marzec 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Kwiecień 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Maj 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Czerwiec 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Lipiec 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Sierpień 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Wrzesień 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Październik 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Listopad 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Grudzień 7 200,00 702,72 108,00 176,40 559,16 5 963,00 416,00 5 237,72
Rocznie 86 400,00 8 432,64 1 296,00 2 116,80 4 986,72 71 556,00 0,00 62 852,64
Wynagrodzenie pracownika 7 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 703 zł
Ubezpieczenie rentowe 468 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 120 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 675 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Luty 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Marzec 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Kwiecień 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Maj 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Czerwiec 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Lipiec 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Sierpień 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Wrzesień 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Październik 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Listopad 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Grudzień 7 200,00 702,72 468,00 120,24 183,60 8 674,56 zł
Rocznie 86 400,00 8 432,64 5 616,00 1 442,88 2 203,20 104 094,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 238 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 675 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 703 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 575 zł
Zaliczka na podatek 613 zł
Całość - kwota brutto 7 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Luty 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Marzec 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Kwiecień 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Maj 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Czerwiec 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Lipiec 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Sierpień 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Wrzesień 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Październik 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Listopad 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Grudzień 7 200,00 702,72 108,00 0,00 575,04 5 111,00 613,00 5 200,92
Rocznie 86 400,00 8 432,64 1 296,00 0,00 6 900,48 61 332,00 456,00 62 411,04
Wynagrodzenie pracownika 7 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 703 zł
Ubezpieczenie rentowe 468 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Luty 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Marzec 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Kwiecień 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Maj 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Czerwiec 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Lipiec 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Sierpień 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Wrzesień 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Październik 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Listopad 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Grudzień 7 200,00 702,72 468,00 0,00 183,60 8 554,32 zł
Rocznie 86 400,00 8 432,64 5 616,00 0,00 2 203,20 102 651,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 201 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 221 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 979 zł
Całość - kwota brutto 7 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Luty 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Marzec 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Kwiecień 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Maj 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Czerwiec 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Lipiec 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Sierpień 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Wrzesień 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Październik 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Listopad 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Grudzień 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 979,00 6 221,00
Rocznie 86 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 120,00 11 748,00 74 652,00
Wynagrodzenie pracownika 7 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Luty 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Marzec 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Kwiecień 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Maj 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Czerwiec 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Lipiec 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Sierpień 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Wrzesień 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Październik 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Listopad 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Grudzień 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 zł
Rocznie 86 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 221 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 853 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 648 zł
Zaliczka na podatek 699 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 200,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 699,00 0,00 5 853,00
Luty 7 200,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 881,00 0,00 5 671,00
Marzec 7 200,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 1 690,00 0,00 4 862,00
Kwiecień 7 200,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 1 690,00 0,00 4 862,00
Maj 7 200,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 1 690,00 0,00 4 862,00
Czerwiec 7 200,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 1 690,00 0,00 4 862,00
Lipiec 7 200,00 176,27 72,24 0,00 648,00 15,08 1 605,00 0,00 4 683,41
Sierpień 7 200,00 176,27 72,24 0,00 648,00 15,08 1 605,00 0,00 4 683,41
Wrzesień 7 200,00 176,27 72,24 0,00 648,00 15,08 1 605,00 0,00 4 683,41
Październik 7 200,00 176,27 72,24 0,00 648,00 15,08 1 605,00 0,00 4 683,41
Listopad 7 200,00 176,27 72,24 0,00 648,00 15,08 1 605,00 0,00 4 683,41
Grudzień 7 200,00 176,27 72,24 0,00 648,00 15,08 1 605,00 0,00 4 683,41
Rocznie 86 400,00 1 057,62 433,44 0,00 7 776,00 0,00 17 970,00 0,00 59 072,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 7 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 853 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.