Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 306 zł
Ubezpieczenie emerytalne 712 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 179 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 567 zł
Zaliczka na podatek 426 zł
Całość - kwota brutto 7 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Luty 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Marzec 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Kwiecień 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Maj 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Czerwiec 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Lipiec 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Sierpień 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Wrzesień 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Październik 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Listopad 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Grudzień 7 300,00 712,48 109,50 178,85 566,93 6 049,00 426,00 5 306,24
Rocznie 87 600,00 8 549,76 1 314,00 2 146,20 5 110,56 72 588,00 0,00 63 674,88
Wynagrodzenie pracownika 7 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 712 zł
Ubezpieczenie rentowe 475 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 122 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 795 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Luty 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Marzec 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Kwiecień 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Maj 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Czerwiec 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Lipiec 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Sierpień 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Wrzesień 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Październik 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Listopad 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Grudzień 7 300,00 712,48 474,50 121,91 186,15 8 795,04 zł
Rocznie 87 600,00 8 549,76 5 694,00 1 462,92 2 233,80 105 540,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 306 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 795 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 712 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 583 zł
Zaliczka na podatek 622 zł
Całość - kwota brutto 7 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Luty 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Marzec 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Kwiecień 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Maj 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Czerwiec 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Lipiec 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Sierpień 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Wrzesień 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Październik 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Listopad 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Grudzień 7 300,00 712,48 109,50 0,00 583,02 5 182,00 622,00 5 273,16
Rocznie 87 600,00 8 549,76 1 314,00 0,00 6 996,24 62 184,00 468,00 63 277,92
Wynagrodzenie pracownika 7 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 712 zł
Ubezpieczenie rentowe 475 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 673 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Luty 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Marzec 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Kwiecień 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Maj 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Czerwiec 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Lipiec 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Sierpień 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Wrzesień 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Październik 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Listopad 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Grudzień 7 300,00 712,48 474,50 0,00 186,15 8 673,13 zł
Rocznie 87 600,00 8 549,76 5 694,00 0,00 2 233,80 104 077,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 273 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 673 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 993 zł
Całość - kwota brutto 7 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Luty 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Marzec 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Kwiecień 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Maj 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Czerwiec 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Lipiec 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Sierpień 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Wrzesień 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Październik 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Listopad 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Grudzień 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 993,00 6 307,00
Rocznie 87 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 080,00 11 916,00 75 684,00
Wynagrodzenie pracownika 7 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Luty 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Marzec 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Kwiecień 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Maj 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Czerwiec 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Lipiec 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Sierpień 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Wrzesień 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Październik 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Listopad 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Grudzień 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 zł
Rocznie 87 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 307 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 934 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 657 zł
Zaliczka na podatek 709 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 300,00 0,00 0,00 0,00 657,00 0,00 709,00 0,00 5 934,00
Luty 7 300,00 0,00 0,00 0,00 657,00 0,00 910,00 0,00 5 733,00
Marzec 7 300,00 0,00 0,00 0,00 657,00 0,00 1 709,00 0,00 4 934,00
Kwiecień 7 300,00 0,00 0,00 0,00 657,00 0,00 1 709,00 0,00 4 934,00
Maj 7 300,00 0,00 0,00 0,00 657,00 0,00 1 709,00 0,00 4 934,00
Czerwiec 7 300,00 0,00 0,00 0,00 657,00 0,00 1 709,00 0,00 4 934,00
Lipiec 7 300,00 176,27 72,24 0,00 657,00 15,08 1 625,00 0,00 4 754,41
Sierpień 7 300,00 176,27 72,24 0,00 657,00 15,08 1 625,00 0,00 4 754,41
Wrzesień 7 300,00 176,27 72,24 0,00 657,00 15,08 1 625,00 0,00 4 754,41
Październik 7 300,00 176,27 72,24 0,00 657,00 15,08 1 625,00 0,00 4 754,41
Listopad 7 300,00 176,27 72,24 0,00 657,00 15,08 1 625,00 0,00 4 754,41
Grudzień 7 300,00 176,27 72,24 0,00 657,00 15,08 1 625,00 0,00 4 754,41
Rocznie 87 600,00 1 057,62 433,44 0,00 7 884,00 0,00 18 205,00 0,00 59 929,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 7 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 934 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.