Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 169 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 536 zł
Zaliczka na podatek 384 zł
Całość - kwota brutto 6 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Luty 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Marzec 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Kwiecień 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Maj 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Czerwiec 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Lipiec 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Sierpień 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Wrzesień 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Październik 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Listopad 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Grudzień 6 900,00 673,44 103,50 169,05 535,86 5 704,00 384,00 5 034,15
Rocznie 82 800,00 8 081,28 1 242,00 2 028,60 4 613,76 68 448,00 0,00 60 409,80
Wynagrodzenie pracownika 6 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 449 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 115 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Luty 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Marzec 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Kwiecień 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Maj 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Czerwiec 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Lipiec 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Sierpień 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Wrzesień 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Październik 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Listopad 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Grudzień 6 900,00 673,44 448,50 115,23 175,95 8 313,12 zł
Rocznie 82 800,00 8 081,28 5 382,00 1 382,76 2 111,40 99 757,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 034 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 551 zł
Zaliczka na podatek 588 zł
Całość - kwota brutto 6 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Luty 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Marzec 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Kwiecień 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Maj 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Czerwiec 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Lipiec 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Sierpień 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Wrzesień 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Październik 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Listopad 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Grudzień 6 900,00 673,44 103,50 0,00 551,08 4 898,00 588,00 4 984,22
Rocznie 82 800,00 8 081,28 1 242,00 0,00 6 612,96 58 776,00 444,00 59 810,64
Wynagrodzenie pracownika 6 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 449 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 198 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Luty 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Marzec 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Kwiecień 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Maj 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Czerwiec 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Lipiec 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Sierpień 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Wrzesień 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Październik 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Listopad 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Grudzień 6 900,00 673,44 448,50 0,00 175,95 8 197,89 zł
Rocznie 82 800,00 8 081,28 5 382,00 0,00 2 111,40 98 374,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 984 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 198 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 962 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 938 zł
Całość - kwota brutto 6 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Luty 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Marzec 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Kwiecień 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Maj 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Czerwiec 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Lipiec 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Sierpień 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Wrzesień 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Październik 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Listopad 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Grudzień 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 938,00 5 962,00
Rocznie 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 256,00 71 544,00
Wynagrodzenie pracownika 6 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Luty 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Marzec 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Kwiecień 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Maj 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Czerwiec 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Lipiec 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Sierpień 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Wrzesień 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Październik 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Listopad 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Grudzień 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 zł
Rocznie 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 962 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 621 zł
Zaliczka na podatek 668 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 900,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 668,00 0,00 5 611,00
Luty 6 900,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 796,00 0,00 5 483,00
Marzec 6 900,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 1 632,00 0,00 4 647,00
Kwiecień 6 900,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 1 632,00 0,00 4 647,00
Maj 6 900,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 1 632,00 0,00 4 647,00
Czerwiec 6 900,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 1 632,00 0,00 4 647,00
Lipiec 6 900,00 176,27 72,24 0,00 621,00 15,08 1 547,00 0,00 4 468,41
Sierpień 6 900,00 176,27 72,24 0,00 621,00 15,08 1 547,00 0,00 4 468,41
Wrzesień 6 900,00 176,27 72,24 0,00 621,00 15,08 1 547,00 0,00 4 468,41
Październik 6 900,00 176,27 72,24 0,00 621,00 15,08 1 547,00 0,00 4 468,41
Listopad 6 900,00 176,27 72,24 0,00 621,00 15,08 1 547,00 0,00 4 468,41
Grudzień 6 900,00 176,27 72,24 0,00 621,00 15,08 1 547,00 0,00 4 468,41
Rocznie 82 800,00 1 057,62 433,44 0,00 7 452,00 0,00 17 274,00 0,00 56 492,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 611 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.