Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 693 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 174 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 551 zł
Zaliczka na podatek 405 zł
Całość - kwota brutto 7 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Luty 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Marzec 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Kwiecień 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Maj 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Czerwiec 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Lipiec 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Sierpień 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Wrzesień 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Październik 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Listopad 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Grudzień 7 100,00 692,96 106,50 173,95 551,39 5 877,00 405,00 5 170,20
Rocznie 85 200,00 8 315,52 1 278,00 2 087,40 4 862,88 70 524,00 0,00 62 042,40
Wynagrodzenie pracownika 7 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 693 zł
Ubezpieczenie rentowe 462 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 119 zł
Fundusz Pracy (FP) 174 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Luty 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Marzec 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Kwiecień 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Maj 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Czerwiec 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Lipiec 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Sierpień 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Wrzesień 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Październik 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Listopad 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Grudzień 7 100,00 692,96 461,50 118,57 181,05 8 554,08 zł
Rocznie 85 200,00 8 315,52 5 538,00 1 422,84 2 172,60 102 648,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 693 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 567 zł
Zaliczka na podatek 605 zł
Całość - kwota brutto 7 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Luty 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Marzec 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Kwiecień 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Maj 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Czerwiec 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Lipiec 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Sierpień 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Wrzesień 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Październik 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Listopad 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Grudzień 7 100,00 692,96 106,50 0,00 567,05 5 040,00 605,00 5 128,69
Rocznie 85 200,00 8 315,52 1 278,00 0,00 6 804,60 60 480,00 456,00 61 544,28
Wynagrodzenie pracownika 7 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 693 zł
Ubezpieczenie rentowe 462 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 174 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 436 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Luty 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Marzec 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Kwiecień 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Maj 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Czerwiec 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Lipiec 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Sierpień 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Wrzesień 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Październik 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Listopad 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Grudzień 7 100,00 692,96 461,50 0,00 181,05 8 435,51 zł
Rocznie 85 200,00 8 315,52 5 538,00 0,00 2 172,60 101 226,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 129 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 436 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 966 zł
Całość - kwota brutto 7 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Luty 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Marzec 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Kwiecień 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Maj 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Czerwiec 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Lipiec 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Sierpień 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Wrzesień 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Październik 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Listopad 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Grudzień 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 966,00 6 134,00
Rocznie 85 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 160,00 11 592,00 73 608,00
Wynagrodzenie pracownika 7 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Luty 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Marzec 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Kwiecień 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Maj 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Czerwiec 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Lipiec 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Sierpień 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Wrzesień 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Październik 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Listopad 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Grudzień 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 zł
Rocznie 85 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 134 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 639 zł
Zaliczka na podatek 688 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 100,00 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00 688,00 0,00 5 773,00
Luty 7 100,00 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00 853,00 0,00 5 608,00
Marzec 7 100,00 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00 1 670,00 0,00 4 791,00
Kwiecień 7 100,00 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00 1 670,00 0,00 4 791,00
Maj 7 100,00 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00 1 670,00 0,00 4 791,00
Czerwiec 7 100,00 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00 1 670,00 0,00 4 791,00
Lipiec 7 100,00 176,27 72,24 0,00 639,00 15,08 1 586,00 0,00 4 611,41
Sierpień 7 100,00 176,27 72,24 0,00 639,00 15,08 1 586,00 0,00 4 611,41
Wrzesień 7 100,00 176,27 72,24 0,00 639,00 15,08 1 586,00 0,00 4 611,41
Październik 7 100,00 176,27 72,24 0,00 639,00 15,08 1 586,00 0,00 4 611,41
Listopad 7 100,00 176,27 72,24 0,00 639,00 15,08 1 586,00 0,00 4 611,41
Grudzień 7 100,00 176,27 72,24 0,00 639,00 15,08 1 586,00 0,00 4 611,41
Rocznie 85 200,00 1 057,62 433,44 0,00 7 668,00 0,00 17 737,00 0,00 58 213,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 7 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 773 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.