Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 722 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 181 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 575 zł
Zaliczka na podatek 504 zł
Całość - kwota brutto 7 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Luty 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Marzec 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Kwiecień 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Maj 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Czerwiec 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Lipiec 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Sierpień 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Wrzesień 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Październik 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Listopad 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Grudzień 7 400,00 722,24 111,00 181,30 574,69 5 466,00 504,00 5 306,77
Rocznie 88 800,00 8 666,88 1 332,00 2 175,60 6 050,64 65 592,00 0,00 63 681,24
Wynagrodzenie pracownika 7 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 722 zł
Ubezpieczenie rentowe 481 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 124 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 916 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Luty 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Marzec 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Kwiecień 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Maj 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Czerwiec 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Lipiec 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Sierpień 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Wrzesień 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Październik 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Listopad 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Grudzień 7 400,00 722,24 481,00 123,58 188,70 8 915,52 zł
Rocznie 88 800,00 8 666,88 5 772,00 1 482,96 2 264,40 106 986,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 307 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 916 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 083 zł
Ubezpieczenie emerytalne 722 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 591 zł
Zaliczka na podatek 893 zł
Całość - kwota brutto 7 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Luty 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Marzec 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Kwiecień 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Maj 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Czerwiec 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Lipiec 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Sierpień 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Wrzesień 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Październik 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Listopad 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Grudzień 7 400,00 722,24 111,00 0,00 591,01 5 253,00 893,00 5 082,74
Rocznie 88 800,00 8 666,88 1 332,00 0,00 7 092,12 63 036,00 4 608,00 60 992,88
Wynagrodzenie pracownika 7 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 722 zł
Ubezpieczenie rentowe 481 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 792 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Luty 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Marzec 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Kwiecień 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Maj 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Czerwiec 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Lipiec 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Sierpień 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Wrzesień 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Październik 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Listopad 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Grudzień 7 400,00 722,24 481,00 0,00 188,70 8 791,94 zł
Rocznie 88 800,00 8 666,88 5 772,00 0,00 2 264,40 105 503,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 083 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 792 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 006 zł
Całość - kwota brutto 7 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Luty 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Marzec 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Kwiecień 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Maj 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Czerwiec 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Lipiec 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Sierpień 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Wrzesień 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Październik 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Listopad 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Grudzień 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 1 006,00 6 394,00
Rocznie 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 072,00 76 728,00
Wynagrodzenie pracownika 7 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Luty 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Marzec 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Kwiecień 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Maj 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Czerwiec 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Lipiec 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Sierpień 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Wrzesień 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Październik 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Listopad 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Grudzień 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 zł
Rocznie 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 394 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 015 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 666 zł
Zaliczka na podatek 719 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 400,00 0,00 0,00 0,00 666,00 0,00 719,00 0,00 6 015,00
Luty 7 400,00 0,00 0,00 0,00 666,00 0,00 938,00 0,00 5 796,00
Marzec 7 400,00 0,00 0,00 0,00 666,00 0,00 1 729,00 0,00 5 005,00
Kwiecień 7 400,00 0,00 0,00 0,00 666,00 0,00 1 729,00 0,00 5 005,00
Maj 7 400,00 0,00 0,00 0,00 666,00 0,00 1 729,00 0,00 5 005,00
Czerwiec 7 400,00 0,00 0,00 0,00 666,00 0,00 1 729,00 0,00 5 005,00
Lipiec 7 400,00 176,27 72,24 0,00 666,00 15,08 1 644,00 0,00 4 826,41
Sierpień 7 400,00 176,27 72,24 0,00 666,00 15,08 1 644,00 0,00 4 826,41
Wrzesień 7 400,00 176,27 72,24 0,00 666,00 15,08 1 644,00 0,00 4 826,41
Październik 7 400,00 176,27 72,24 0,00 666,00 15,08 1 644,00 0,00 4 826,41
Listopad 7 400,00 176,27 72,24 0,00 666,00 15,08 1 644,00 0,00 4 826,41
Grudzień 7 400,00 176,27 72,24 0,00 666,00 15,08 1 644,00 0,00 4 826,41
Rocznie 88 800,00 1 057,62 433,44 0,00 7 992,00 0,00 18 437,00 0,00 60 789,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 7 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 015 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.