Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 742 zł
Ubezpieczenie emerytalne 644 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 162 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 513 zł
Zaliczka na podatek 441 zł
Całość - kwota brutto 6 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Luty 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Marzec 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Kwiecień 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Maj 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Czerwiec 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Lipiec 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Sierpień 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Wrzesień 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Październik 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Listopad 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Grudzień 6 600,00 644,16 99,00 161,70 512,56 5 445,00 441,00 4 741,58
Rocznie 79 200,00 7 729,92 1 188,00 1 940,40 6 150,72 65 340,00 5 292,00 56 898,96
Wynagrodzenie pracownika 6 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 644 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 110 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 952 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Luty 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Marzec 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Kwiecień 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Maj 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Czerwiec 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Lipiec 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Sierpień 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Wrzesień 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Październik 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Listopad 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Grudzień 6 600,00 644,16 429,00 110,22 168,30 7 951,68 zł
Rocznie 79 200,00 7 729,92 5 148,00 1 322,64 2 019,60 95 420,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 742 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 952 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 987 zł
Ubezpieczenie emerytalne 644 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 527 zł
Zaliczka na podatek 343 zł
Całość - kwota brutto 6 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Luty 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Marzec 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Kwiecień 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Maj 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Czerwiec 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Lipiec 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Sierpień 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Wrzesień 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Październik 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Listopad 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Grudzień 6 600,00 644,16 99,00 0,00 527,12 4 685,00 343,00 4 986,72
Rocznie 79 200,00 7 729,92 1 188,00 0,00 6 325,44 56 220,00 4 116,00 59 840,64
Wynagrodzenie pracownika 6 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 644 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 841 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Luty 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Marzec 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Kwiecień 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Maj 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Czerwiec 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Lipiec 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Sierpień 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Wrzesień 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Październik 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Listopad 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Grudzień 6 600,00 644,16 429,00 0,00 168,30 7 841,46 zł
Rocznie 79 200,00 7 729,92 5 148,00 0,00 2 019,60 94 097,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 987 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 841 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 898 zł
Całość - kwota brutto 6 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Luty 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Marzec 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Kwiecień 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Maj 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Czerwiec 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Lipiec 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Sierpień 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Wrzesień 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Październik 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Listopad 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Grudzień 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 898,00 5 702,00
Rocznie 79 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 360,00 10 776,00 68 424,00
Wynagrodzenie pracownika 6 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Luty 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Marzec 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Kwiecień 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Maj 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Czerwiec 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Lipiec 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Sierpień 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Wrzesień 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Październik 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Listopad 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Grudzień 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 zł
Rocznie 79 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 702 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 749 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 600 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 749,00 0,00 5 469,19
Luty 6 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 749,00 0,00 5 469,19
Marzec 6 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 749,00 0,00 5 469,19
Kwiecień 6 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 749,00 0,00 5 469,19
Maj 6 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 749,00 0,00 5 469,19
Czerwiec 6 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 749,00 0,00 5 469,19
Lipiec 6 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 708,00 0,00 5 264,99
Sierpień 6 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 708,00 0,00 5 264,99
Wrzesień 6 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 708,00 0,00 5 264,99
Październik 6 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 708,00 0,00 5 264,99
Listopad 6 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 708,00 0,00 5 264,99
Grudzień 6 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 708,00 0,00 5 264,99
Rocznie 79 200,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 8 742,00 0,00 64 405,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 469 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ