Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 164 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 520 zł
Zaliczka na podatek 448 zł
Całość - kwota brutto 6 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Luty 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Marzec 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Kwiecień 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Maj 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Czerwiec 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Lipiec 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Sierpień 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Wrzesień 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Październik 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Listopad 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Grudzień 6 700,00 653,92 100,50 164,15 520,33 5 137,00 448,00 4 813,10
Rocznie 80 400,00 7 847,04 1 206,00 1 969,80 5 379,48 61 644,00 0,00 57 757,20
Wynagrodzenie pracownika 6 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 436 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 112 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Luty 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Marzec 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Kwiecień 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Maj 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Czerwiec 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Lipiec 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Sierpień 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Wrzesień 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Październik 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Listopad 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Grudzień 6 700,00 653,92 435,50 111,89 170,85 8 072,16 zł
Rocznie 80 400,00 7 847,04 5 226,00 1 342,68 2 050,20 96 865,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 813 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 535 zł
Zaliczka na podatek 809 zł
Całość - kwota brutto 6 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Luty 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Marzec 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Kwiecień 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Maj 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Czerwiec 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Lipiec 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Sierpień 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Wrzesień 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Październik 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Listopad 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Grudzień 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 809,00 4 601,96
Rocznie 80 400,00 7 847,04 1 206,00 0,00 6 421,20 57 072,00 4 176,00 55 223,52
Wynagrodzenie pracownika 6 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 436 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Luty 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Marzec 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Kwiecień 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Maj 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Czerwiec 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Lipiec 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Sierpień 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Wrzesień 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Październik 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Listopad 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Grudzień 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Rocznie 80 400,00 7 847,04 5 226,00 0,00 2 050,20 95 523,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 602 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 789 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 911 zł
Całość - kwota brutto 6 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Luty 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Marzec 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Kwiecień 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Maj 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Czerwiec 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Lipiec 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Sierpień 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Wrzesień 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Październik 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Listopad 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Grudzień 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00 911,00 5 789,00
Rocznie 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 932,00 69 468,00
Wynagrodzenie pracownika 6 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Luty 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Marzec 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Kwiecień 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Maj 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Czerwiec 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Lipiec 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Sierpień 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Wrzesień 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Październik 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Listopad 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Grudzień 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 zł
Rocznie 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 789 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 603 zł
Zaliczka na podatek 647 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 700,00 0,00 0,00 0,00 603,00 0,00 647,00 0,00 5 450,00
Luty 6 700,00 0,00 0,00 0,00 603,00 0,00 739,00 0,00 5 358,00
Marzec 6 700,00 0,00 0,00 0,00 603,00 0,00 1 593,00 0,00 4 504,00
Kwiecień 6 700,00 0,00 0,00 0,00 603,00 0,00 1 593,00 0,00 4 504,00
Maj 6 700,00 0,00 0,00 0,00 603,00 0,00 1 593,00 0,00 4 504,00
Czerwiec 6 700,00 0,00 0,00 0,00 603,00 0,00 1 593,00 0,00 4 504,00
Lipiec 6 700,00 176,27 72,24 0,00 603,00 15,08 1 508,00 0,00 4 325,41
Sierpień 6 700,00 176,27 72,24 0,00 603,00 15,08 1 508,00 0,00 4 325,41
Wrzesień 6 700,00 176,27 72,24 0,00 603,00 15,08 1 508,00 0,00 4 325,41
Październik 6 700,00 176,27 72,24 0,00 603,00 15,08 1 508,00 0,00 4 325,41
Listopad 6 700,00 176,27 72,24 0,00 603,00 15,08 1 508,00 0,00 4 325,41
Grudzień 6 700,00 176,27 72,24 0,00 603,00 15,08 1 508,00 0,00 4 325,41
Rocznie 80 400,00 1 057,62 433,44 0,00 7 236,00 0,00 16 806,00 0,00 54 776,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 450 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.