Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 883 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 167 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 528 zł
Zaliczka na podatek 457 zł
Całość - kwota brutto 6 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Luty 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Marzec 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Kwiecień 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Maj 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Czerwiec 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Lipiec 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Sierpień 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Wrzesień 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Październik 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Listopad 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Grudzień 6 800,00 663,68 102,00 166,60 528,09 5 618,00 457,00 4 882,63
Rocznie 81 600,00 7 964,16 1 224,00 1 999,20 6 337,08 67 416,00 5 484,00 58 591,56
Wynagrodzenie pracownika 6 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 442 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 114 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 193 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Luty 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Marzec 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Kwiecień 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Maj 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Czerwiec 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Lipiec 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Sierpień 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Wrzesień 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Październik 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Listopad 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Grudzień 6 800,00 663,68 442,00 113,56 173,40 8 192,64 zł
Rocznie 81 600,00 7 964,16 5 304,00 1 362,72 2 080,80 98 311,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 883 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 193 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 543 zł
Zaliczka na podatek 353 zł
Całość - kwota brutto 6 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Luty 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Marzec 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Kwiecień 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Maj 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Czerwiec 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Lipiec 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Sierpień 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Wrzesień 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Październik 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Listopad 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Grudzień 6 800,00 663,68 102,00 0,00 543,09 4 827,00 353,00 5 138,23
Rocznie 81 600,00 7 964,16 1 224,00 0,00 6 517,08 57 924,00 4 236,00 61 658,76
Wynagrodzenie pracownika 6 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 442 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 079 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Luty 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Marzec 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Kwiecień 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Maj 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Czerwiec 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Lipiec 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Sierpień 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Wrzesień 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Październik 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Listopad 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Grudzień 6 800,00 663,68 442,00 0,00 173,40 8 079,08 zł
Rocznie 81 600,00 7 964,16 5 304,00 0,00 2 080,80 96 948,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 138 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 079 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 925 zł
Całość - kwota brutto 6 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Luty 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Marzec 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Kwiecień 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Maj 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Czerwiec 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Lipiec 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Sierpień 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Wrzesień 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Październik 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Listopad 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Grudzień 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440,00 925,00 5 875,00
Rocznie 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 280,00 11 100,00 70 500,00
Wynagrodzenie pracownika 6 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Luty 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Marzec 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Kwiecień 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Maj 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Czerwiec 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Lipiec 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Sierpień 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Wrzesień 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Październik 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Listopad 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Grudzień 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 zł
Rocznie 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 875 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 635 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 783 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 800 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 783,00 0,00 5 635,19
Luty 6 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 783,00 0,00 5 635,19
Marzec 6 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 783,00 0,00 5 635,19
Kwiecień 6 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 783,00 0,00 5 635,19
Maj 6 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 783,00 0,00 5 635,19
Czerwiec 6 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 783,00 0,00 5 635,19
Lipiec 6 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 742,00 0,00 5 430,99
Sierpień 6 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 742,00 0,00 5 430,99
Wrzesień 6 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 742,00 0,00 5 430,99
Październik 6 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 742,00 0,00 5 430,99
Listopad 6 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 742,00 0,00 5 430,99
Grudzień 6 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 742,00 0,00 5 430,99
Rocznie 81 600,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 150,00 0,00 66 397,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 635 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ