Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 693 zł
Ubezpieczenie emerytalne 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 157 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 497 zł
Zaliczka na podatek 333 zł
Całość - kwota brutto 6 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Luty 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Marzec 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Kwiecień 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Maj 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Czerwiec 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Lipiec 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Sierpień 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Wrzesień 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Październik 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Listopad 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Grudzień 6 400,00 624,64 96,00 156,80 497,03 5 273,00 333,00 4 692,53
Rocznie 76 800,00 7 495,68 1 152,00 1 881,60 3 993,12 63 276,00 0,00 56 310,36
Wynagrodzenie pracownika 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 416 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 107 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 711 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Luty 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Marzec 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Kwiecień 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Maj 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Czerwiec 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Lipiec 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Sierpień 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Wrzesień 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Październik 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Listopad 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Grudzień 6 400,00 624,64 416,00 106,88 163,20 7 710,72 zł
Rocznie 76 800,00 7 495,68 4 992,00 1 282,56 1 958,40 92 528,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 693 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 711 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 511 zł
Zaliczka na podatek 545 zł
Całość - kwota brutto 6 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Luty 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Marzec 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Kwiecień 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Maj 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Czerwiec 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Lipiec 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Sierpień 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Wrzesień 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Październik 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Listopad 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Grudzień 6 400,00 624,64 96,00 0,00 511,14 4 543,00 545,00 4 623,06
Rocznie 76 800,00 7 495,68 1 152,00 0,00 6 133,68 54 516,00 408,00 55 476,72
Wynagrodzenie pracownika 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 416 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 604 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Luty 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Marzec 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Kwiecień 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Maj 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Czerwiec 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Lipiec 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Sierpień 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Wrzesień 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Październik 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Listopad 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Grudzień 6 400,00 624,64 416,00 0,00 163,20 7 603,84 zł
Rocznie 76 800,00 7 495,68 4 992,00 0,00 1 958,40 91 246,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 623 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 604 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 870 zł
Całość - kwota brutto 6 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Luty 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Marzec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Kwiecień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Maj 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Czerwiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Lipiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Sierpień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Wrzesień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Październik 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Listopad 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Grudzień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Rocznie 76 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 440,00 10 440,00 66 360,00
Wynagrodzenie pracownika 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Luty 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Marzec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Kwiecień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Maj 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Czerwiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Lipiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Sierpień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Wrzesień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Październik 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Listopad 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Grudzień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Rocznie 76 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 576 zł
Zaliczka na podatek 616 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 400,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 616,00 0,00 5 208,00
Luty 6 400,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 653,00 0,00 5 171,00
Marzec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 1 534,00 0,00 4 290,00
Kwiecień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 1 534,00 0,00 4 290,00
Maj 6 400,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 1 534,00 0,00 4 290,00
Czerwiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 1 534,00 0,00 4 290,00
Lipiec 6 400,00 176,27 72,24 0,00 576,00 15,08 1 450,00 0,00 4 110,41
Sierpień 6 400,00 176,27 72,24 0,00 576,00 15,08 1 450,00 0,00 4 110,41
Wrzesień 6 400,00 176,27 72,24 0,00 576,00 15,08 1 450,00 0,00 4 110,41
Październik 6 400,00 176,27 72,24 0,00 576,00 15,08 1 450,00 0,00 4 110,41
Listopad 6 400,00 176,27 72,24 0,00 576,00 15,08 1 450,00 0,00 4 110,41
Grudzień 6 400,00 176,27 72,24 0,00 576,00 15,08 1 450,00 0,00 4 110,41
Rocznie 76 800,00 1 057,62 433,44 0,00 6 912,00 0,00 16 105,00 0,00 52 201,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 208 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.