Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 761 zł
Ubezpieczenie emerytalne 634 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 159 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 505 zł
Zaliczka na podatek 343 zł
Całość - kwota brutto 6 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Luty 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Marzec 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Kwiecień 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Maj 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Czerwiec 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Lipiec 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Sierpień 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Wrzesień 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Październik 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Listopad 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Grudzień 6 500,00 634,40 97,50 159,25 504,80 5 359,00 343,00 4 761,05
Rocznie 78 000,00 7 612,80 1 170,00 1 911,00 4 116,96 64 308,00 0,00 57 132,60
Wynagrodzenie pracownika 6 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 634 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 109 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Luty 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Marzec 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Kwiecień 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Maj 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Czerwiec 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Lipiec 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Sierpień 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Wrzesień 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Październik 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Listopad 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Grudzień 6 500,00 634,40 422,50 108,55 165,75 7 831,20 zł
Rocznie 78 000,00 7 612,80 5 070,00 1 302,60 1 989,00 93 974,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 761 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 695 zł
Ubezpieczenie emerytalne 634 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 519 zł
Zaliczka na podatek 554 zł
Całość - kwota brutto 6 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Luty 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Marzec 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Kwiecień 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Maj 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Czerwiec 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Lipiec 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Sierpień 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Wrzesień 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Październik 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Listopad 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Grudzień 6 500,00 634,40 97,50 0,00 519,13 4 614,00 554,00 4 695,29
Rocznie 78 000,00 7 612,80 1 170,00 0,00 6 229,56 55 368,00 420,00 56 343,48
Wynagrodzenie pracownika 6 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 634 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 159 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Luty 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Marzec 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Kwiecień 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Maj 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Czerwiec 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Lipiec 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Sierpień 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Wrzesień 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Październik 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Listopad 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Grudzień 6 500,00 634,40 422,50 0,00 165,75 7 722,65 zł
Rocznie 78 000,00 7 612,80 5 070,00 0,00 1 989,00 92 671,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 695 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 884 zł
Całość - kwota brutto 6 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Luty 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Marzec 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Kwiecień 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Maj 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Czerwiec 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Lipiec 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Sierpień 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Wrzesień 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Październik 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Listopad 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Grudzień 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 884,00 5 616,00
Rocznie 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 400,00 10 608,00 67 392,00
Wynagrodzenie pracownika 6 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Luty 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Marzec 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Kwiecień 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Maj 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Czerwiec 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Lipiec 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Sierpień 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Wrzesień 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Październik 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Listopad 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Grudzień 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 zł
Rocznie 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 616 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 585 zł
Zaliczka na podatek 626 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 500,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 626,00 0,00 5 289,00
Luty 6 500,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 681,00 0,00 5 234,00
Marzec 6 500,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 1 554,00 0,00 4 361,00
Kwiecień 6 500,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 1 554,00 0,00 4 361,00
Maj 6 500,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 1 554,00 0,00 4 361,00
Czerwiec 6 500,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 1 554,00 0,00 4 361,00
Lipiec 6 500,00 176,27 72,24 0,00 585,00 15,08 1 470,00 0,00 4 181,41
Sierpień 6 500,00 176,27 72,24 0,00 585,00 15,08 1 470,00 0,00 4 181,41
Wrzesień 6 500,00 176,27 72,24 0,00 585,00 15,08 1 470,00 0,00 4 181,41
Październik 6 500,00 176,27 72,24 0,00 585,00 15,08 1 470,00 0,00 4 181,41
Listopad 6 500,00 176,27 72,24 0,00 585,00 15,08 1 470,00 0,00 4 181,41
Grudzień 6 500,00 176,27 72,24 0,00 585,00 15,08 1 470,00 0,00 4 181,41
Rocznie 78 000,00 1 057,62 433,44 0,00 7 020,00 0,00 16 343,00 0,00 53 055,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 289 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.