Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 149 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 474 zł
Zaliczka na podatek 302 zł
Całość - kwota brutto 6 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Luty 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Marzec 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Kwiecień 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Maj 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Czerwiec 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Lipiec 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Sierpień 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Wrzesień 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Październik 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Listopad 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Grudzień 6 100,00 595,36 91,50 149,45 473,73 5 014,00 302,00 4 487,96
Rocznie 73 200,00 7 144,32 1 098,00 1 793,40 3 620,16 60 168,00 0,00 53 855,52
Wynagrodzenie pracownika 6 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 397 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 102 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Luty 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Marzec 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Kwiecień 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Maj 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Czerwiec 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Lipiec 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Sierpień 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Wrzesień 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Październik 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Listopad 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Grudzień 6 100,00 595,36 396,50 101,87 155,55 7 349,28 zł
Rocznie 73 200,00 7 144,32 4 758,00 1 222,44 1 866,60 88 191,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 488 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 406 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 487 zł
Zaliczka na podatek 520 zł
Całość - kwota brutto 6 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Luty 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Marzec 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Kwiecień 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Maj 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Czerwiec 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Lipiec 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Sierpień 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Wrzesień 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Październik 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Listopad 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Grudzień 6 100,00 595,36 91,50 0,00 487,18 4 331,00 520,00 4 406,24
Rocznie 73 200,00 7 144,32 1 098,00 0,00 5 846,16 51 972,00 396,00 52 874,88
Wynagrodzenie pracownika 6 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 397 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 247 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Luty 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Marzec 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Kwiecień 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Maj 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Czerwiec 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Lipiec 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Sierpień 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Wrzesień 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Październik 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Listopad 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Grudzień 6 100,00 595,36 396,50 0,00 155,55 7 247,41 zł
Rocznie 73 200,00 7 144,32 4 758,00 0,00 1 866,60 86 968,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 406 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 247 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 830 zł
Całość - kwota brutto 6 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Luty 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Marzec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Kwiecień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Maj 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Czerwiec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Lipiec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Sierpień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Wrzesień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Październik 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Listopad 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Grudzień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Rocznie 73 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 560,00 9 960,00 63 240,00
Wynagrodzenie pracownika 6 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Luty 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Marzec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Kwiecień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Maj 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Czerwiec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Lipiec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Sierpień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Wrzesień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Październik 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Listopad 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Grudzień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Rocznie 73 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 549 zł
Zaliczka na podatek 585 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 100,00 0,00 0,00 0,00 549,00 0,00 585,00 0,00 4 966,00
Luty 6 100,00 0,00 0,00 0,00 549,00 0,00 585,00 0,00 4 966,00
Marzec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 549,00 0,00 1 458,00 0,00 4 093,00
Kwiecień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 549,00 0,00 1 476,00 0,00 4 075,00
Maj 6 100,00 0,00 0,00 0,00 549,00 0,00 1 476,00 0,00 4 075,00
Czerwiec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 549,00 0,00 1 476,00 0,00 4 075,00
Lipiec 6 100,00 176,27 72,24 0,00 549,00 15,08 1 392,00 0,00 3 895,41
Sierpień 6 100,00 176,27 72,24 0,00 549,00 15,08 1 392,00 0,00 3 895,41
Wrzesień 6 100,00 176,27 72,24 0,00 549,00 15,08 1 392,00 0,00 3 895,41
Październik 6 100,00 176,27 72,24 0,00 549,00 15,08 1 392,00 0,00 3 895,41
Listopad 6 100,00 176,27 72,24 0,00 549,00 15,08 1 392,00 0,00 3 895,41
Grudzień 6 100,00 176,27 72,24 0,00 549,00 15,08 1 392,00 0,00 3 895,41
Rocznie 73 200,00 1 057,62 433,44 0,00 6 588,00 0,00 15 408,00 0,00 49 622,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 966 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.