Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 152 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 482 zł
Zaliczka na podatek 312 zł
Całość - kwota brutto 6 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Luty 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Marzec 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Kwiecień 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Maj 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Czerwiec 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Lipiec 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Sierpień 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Wrzesień 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Październik 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Listopad 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Grudzień 6 200,00 605,12 93,00 151,90 481,50 5 100,00 312,00 4 556,48
Rocznie 74 400,00 7 261,44 1 116,00 1 822,80 3 744,00 61 200,00 0,00 54 677,76
Wynagrodzenie pracownika 6 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 403 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 104 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Luty 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Marzec 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Kwiecień 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Maj 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Czerwiec 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Lipiec 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Sierpień 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Wrzesień 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Październik 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Listopad 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Grudzień 6 200,00 605,12 403,00 103,54 158,10 7 469,76 zł
Rocznie 74 400,00 7 261,44 4 836,00 1 242,48 1 897,20 89 637,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 556 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 478 zł
Ubezpieczenie emerytalne 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 495 zł
Zaliczka na podatek 528 zł
Całość - kwota brutto 6 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Luty 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Marzec 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Kwiecień 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Maj 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Czerwiec 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Lipiec 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Sierpień 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Wrzesień 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Październik 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Listopad 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Grudzień 6 200,00 605,12 93,00 0,00 495,17 4 402,00 528,00 4 478,47
Rocznie 74 400,00 7 261,44 1 116,00 0,00 5 942,04 52 824,00 396,00 53 741,64
Wynagrodzenie pracownika 6 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 403 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Luty 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Marzec 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Kwiecień 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Maj 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Czerwiec 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Lipiec 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Sierpień 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Wrzesień 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Październik 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Listopad 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Grudzień 6 200,00 605,12 403,00 0,00 158,10 7 366,22 zł
Rocznie 74 400,00 7 261,44 4 836,00 0,00 1 897,20 88 394,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 478 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 357 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 843 zł
Całość - kwota brutto 6 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Luty 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Marzec 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Kwiecień 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Maj 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Czerwiec 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Lipiec 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Sierpień 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Wrzesień 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Październik 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Listopad 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Grudzień 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 843,00 5 357,00
Rocznie 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 520,00 10 116,00 64 284,00
Wynagrodzenie pracownika 6 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Luty 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Marzec 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Kwiecień 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Maj 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Czerwiec 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Lipiec 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Sierpień 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Wrzesień 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Październik 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Listopad 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Grudzień 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 zł
Rocznie 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 357 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 047 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 558 zł
Zaliczka na podatek 595 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 200,00 0,00 0,00 0,00 558,00 0,00 595,00 0,00 5 047,00
Luty 6 200,00 0,00 0,00 0,00 558,00 0,00 596,00 0,00 5 046,00
Marzec 6 200,00 0,00 0,00 0,00 558,00 0,00 1 496,00 0,00 4 146,00
Kwiecień 6 200,00 0,00 0,00 0,00 558,00 0,00 1 496,00 0,00 4 146,00
Maj 6 200,00 0,00 0,00 0,00 558,00 0,00 1 496,00 0,00 4 146,00
Czerwiec 6 200,00 0,00 0,00 0,00 558,00 0,00 1 496,00 0,00 4 146,00
Lipiec 6 200,00 176,27 72,24 0,00 558,00 15,08 1 411,00 0,00 3 967,41
Sierpień 6 200,00 176,27 72,24 0,00 558,00 15,08 1 411,00 0,00 3 967,41
Wrzesień 6 200,00 176,27 72,24 0,00 558,00 15,08 1 411,00 0,00 3 967,41
Październik 6 200,00 176,27 72,24 0,00 558,00 15,08 1 411,00 0,00 3 967,41
Listopad 6 200,00 176,27 72,24 0,00 558,00 15,08 1 411,00 0,00 3 967,41
Grudzień 6 200,00 176,27 72,24 0,00 558,00 15,08 1 411,00 0,00 3 967,41
Rocznie 74 400,00 1 057,62 433,44 0,00 6 696,00 0,00 15 641,00 0,00 50 481,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 047 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.