Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 489 zł
Zaliczka na podatek 322 zł
Całość - kwota brutto 6 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Luty 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Marzec 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Kwiecień 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Maj 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Czerwiec 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Lipiec 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Sierpień 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Wrzesień 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Październik 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Listopad 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Grudzień 6 300,00 614,88 94,50 154,35 489,26 5 186,00 322,00 4 625,01
Rocznie 75 600,00 7 378,56 1 134,00 1 852,20 3 867,84 62 232,00 0,00 55 500,12
Wynagrodzenie pracownika 6 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 410 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 105 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Luty 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Marzec 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Kwiecień 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Maj 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Czerwiec 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Lipiec 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Sierpień 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Wrzesień 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Październik 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Listopad 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Grudzień 6 300,00 614,88 409,50 105,21 160,65 7 590,24 zł
Rocznie 75 600,00 7 378,56 4 914,00 1 262,52 1 927,80 91 082,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 625 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 503 zł
Zaliczka na podatek 537 zł
Całość - kwota brutto 6 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Luty 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Marzec 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Kwiecień 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Maj 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Czerwiec 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Lipiec 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Sierpień 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Wrzesień 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Październik 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Listopad 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Grudzień 6 300,00 614,88 94,50 0,00 503,16 4 473,00 537,00 4 550,70
Rocznie 75 600,00 7 378,56 1 134,00 0,00 6 037,92 53 676,00 408,00 54 608,40
Wynagrodzenie pracownika 6 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 410 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 485 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Luty 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Marzec 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Kwiecień 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Maj 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Czerwiec 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Lipiec 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Sierpień 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Wrzesień 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Październik 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Listopad 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Grudzień 6 300,00 614,88 409,50 0,00 160,65 7 485,03 zł
Rocznie 75 600,00 7 378,56 4 914,00 0,00 1 927,80 89 820,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 551 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 485 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 857 zł
Całość - kwota brutto 6 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Luty 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Marzec 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Kwiecień 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Maj 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Czerwiec 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Lipiec 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Sierpień 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Wrzesień 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Październik 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Listopad 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Grudzień 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 857,00 5 443,00
Rocznie 75 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 480,00 10 284,00 65 316,00
Wynagrodzenie pracownika 6 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Luty 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Marzec 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Kwiecień 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Maj 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Czerwiec 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Lipiec 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Sierpień 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Wrzesień 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Październik 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Listopad 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Grudzień 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 zł
Rocznie 75 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 443 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 127 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 567 zł
Zaliczka na podatek 606 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 300,00 0,00 0,00 0,00 567,00 0,00 606,00 0,00 5 127,00
Luty 6 300,00 0,00 0,00 0,00 567,00 0,00 625,00 0,00 5 108,00
Marzec 6 300,00 0,00 0,00 0,00 567,00 0,00 1 515,00 0,00 4 218,00
Kwiecień 6 300,00 0,00 0,00 0,00 567,00 0,00 1 515,00 0,00 4 218,00
Maj 6 300,00 0,00 0,00 0,00 567,00 0,00 1 515,00 0,00 4 218,00
Czerwiec 6 300,00 0,00 0,00 0,00 567,00 0,00 1 515,00 0,00 4 218,00
Lipiec 6 300,00 176,27 72,24 0,00 567,00 15,08 1 431,00 0,00 4 038,41
Sierpień 6 300,00 176,27 72,24 0,00 567,00 15,08 1 431,00 0,00 4 038,41
Wrzesień 6 300,00 176,27 72,24 0,00 567,00 15,08 1 431,00 0,00 4 038,41
Październik 6 300,00 176,27 72,24 0,00 567,00 15,08 1 431,00 0,00 4 038,41
Listopad 6 300,00 176,27 72,24 0,00 567,00 15,08 1 431,00 0,00 4 038,41
Grudzień 6 300,00 176,27 72,24 0,00 567,00 15,08 1 431,00 0,00 4 038,41
Rocznie 75 600,00 1 057,62 433,44 0,00 6 804,00 0,00 15 877,00 0,00 51 337,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 127 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.