Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 466 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Całość - kwota brutto 6 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Luty 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Marzec 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Kwiecień 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Maj 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Czerwiec 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Lipiec 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Sierpień 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Wrzesień 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Październik 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Listopad 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Grudzień 6 000,00 585,60 90,00 147,00 465,97 4 927,00 291,00 4 420,43
Rocznie 72 000,00 7 027,20 1 080,00 1 764,00 3 494,88 59 124,00 0,00 53 045,16
Wynagrodzenie pracownika 6 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 390 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Luty 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Marzec 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Kwiecień 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Maj 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Czerwiec 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Lipiec 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Sierpień 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Wrzesień 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Październik 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Listopad 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Grudzień 6 000,00 585,60 390,00 100,20 153,00 7 228,80 zł
Rocznie 72 000,00 7 027,20 4 680,00 1 202,40 1 836,00 86 745,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 334 zł
Ubezpieczenie emerytalne 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 479 zł
Zaliczka na podatek 511 zł
Całość - kwota brutto 6 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Luty 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Marzec 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Kwiecień 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Maj 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Czerwiec 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Lipiec 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Sierpień 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Wrzesień 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Październik 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Listopad 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Grudzień 6 000,00 585,60 90,00 0,00 479,20 4 260,00 511,00 4 334,00
Rocznie 72 000,00 7 027,20 1 080,00 0,00 5 750,40 51 120,00 384,00 52 008,00
Wynagrodzenie pracownika 6 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 390 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 129 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Luty 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Marzec 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Kwiecień 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Maj 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Czerwiec 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Lipiec 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Sierpień 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Wrzesień 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Październik 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Listopad 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Grudzień 6 000,00 585,60 390,00 0,00 153,00 7 128,60 zł
Rocznie 72 000,00 7 027,20 4 680,00 0,00 1 836,00 85 543,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 334 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 129 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 816 zł
Całość - kwota brutto 6 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Luty 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Marzec 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Kwiecień 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Maj 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Czerwiec 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Lipiec 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Sierpień 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Wrzesień 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Październik 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Listopad 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Grudzień 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 816,00 5 184,00
Rocznie 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Wynagrodzenie pracownika 6 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Luty 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Marzec 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Kwiecień 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Maj 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Czerwiec 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Lipiec 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Sierpień 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Wrzesień 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Październik 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Listopad 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Grudzień 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 zł
Rocznie 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 184 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 885 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 540 zł
Zaliczka na podatek 575 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 575,00 0,00 4 885,00
Luty 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 575,00 0,00 4 885,00
Marzec 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 1 421,00 0,00 4 039,00
Kwiecień 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 1 457,00 0,00 4 003,00
Maj 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 1 457,00 0,00 4 003,00
Czerwiec 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 1 457,00 0,00 4 003,00
Lipiec 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Sierpień 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Wrzesień 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Październik 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Listopad 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Grudzień 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Rocznie 72 000,00 1 057,62 433,44 0,00 6 480,00 0,00 15 174,00 0,00 48 764,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 885 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.