Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5840 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 306 zł
Ubezpieczenie emerytalne 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 200 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 633 zł
Zaliczka na podatek 95 zł
Całość - kwota brutto 8 152 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Luty 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Marzec 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Kwiecień 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Maj 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Czerwiec 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Lipiec 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Sierpień 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Wrzesień 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Październik 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Listopad 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Grudzień 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 95,00 6 306,27
Rocznie 97 824,00 9 547,68 1 467,36 2 396,64 7 597,08 81 408,00 1 140,00 75 675,24
Wynagrodzenie pracownika 8 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 530 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 136 zł
Fundusz Pracy (FP) 200 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 822 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Luty 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Marzec 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Kwiecień 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Maj 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Czerwiec 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Lipiec 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Sierpień 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Wrzesień 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Październik 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Listopad 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Grudzień 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Rocznie 97 824,00 9 547,68 6 358,56 1 633,68 2 494,44 117 858,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 152 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 306 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 306 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 822 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5840 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 754 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 617 zł
Zaliczka na podatek 401 zł
Całość - kwota brutto 7 729 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Luty 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Marzec 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Kwiecień 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Maj 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Czerwiec 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Lipiec 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Sierpień 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Wrzesień 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Październik 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Listopad 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Grudzień 7 729,00 754,35 115,94 0,00 617,28 5 487,00 401,00 5 840,43
Rocznie 92 748,00 9 052,20 1 391,28 0,00 7 407,36 65 844,00 4 812,00 70 085,16
Wynagrodzenie pracownika 7 729 zł
Ubezpieczenie emerytalne 754 zł
Ubezpieczenie rentowe 502 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 183 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Luty 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Marzec 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Kwiecień 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Maj 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Czerwiec 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Lipiec 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Sierpień 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Wrzesień 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Październik 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Listopad 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Grudzień 7 729,00 754,35 502,39 0,00 197,09 9 182,83 zł
Rocznie 92 748,00 9 052,20 6 028,68 0,00 2 365,08 110 193,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 729 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 183 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5840 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 919 zł
Całość - kwota brutto 6 759 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Luty 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Marzec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Kwiecień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Maj 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Czerwiec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Lipiec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Sierpień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Wrzesień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Październik 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Listopad 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Grudzień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Rocznie 81 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 884,00 11 028,00 70 080,00
Wynagrodzenie pracownika 6 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Luty 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Marzec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Kwiecień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Maj 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Czerwiec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Lipiec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Sierpień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Wrzesień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Październik 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Listopad 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Grudzień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Rocznie 81 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5840 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 772 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 040 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 0,00 6 268,00
Luty 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 084,00 0,00 5 956,00
Marzec 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 828,00 0,00 5 212,00
Kwiecień 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 828,00 0,00 5 212,00
Maj 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 828,00 0,00 5 212,00
Czerwiec 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 828,00 0,00 5 212,00
Lipiec 7 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 743,00 0,00 5 033,41
Sierpień 7 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 743,00 0,00 5 033,41
Wrzesień 7 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 743,00 0,00 5 033,41
Październik 7 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 743,00 0,00 5 033,41
Listopad 7 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 743,00 0,00 5 033,41
Grudzień 7 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 743,00 0,00 5 033,41
Rocznie 84 480,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 19 626,00 0,00 63 272,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 268 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ