Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5840 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 200 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 633 zł
Zaliczka na podatek 514 zł
Całość - kwota brutto 8 152 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Luty 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Marzec 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Kwiecień 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Maj 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Czerwiec 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Lipiec 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Sierpień 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Wrzesień 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Październik 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Listopad 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Grudzień 8 152,00 795,64 122,28 199,72 633,09 6 784,00 514,00 5 887,27
Rocznie 97 824,00 9 547,68 1 467,36 2 396,64 6 168,96 81 408,00 0,00 70 647,24
Wynagrodzenie pracownika 8 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 530 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 136 zł
Fundusz Pracy (FP) 200 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 822 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Luty 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Marzec 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Kwiecień 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Maj 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Czerwiec 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Lipiec 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Sierpień 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Wrzesień 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Październik 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Listopad 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Grudzień 8 152,00 795,64 529,88 136,14 207,87 9 821,53 zł
Rocznie 97 824,00 9 547,68 6 358,56 1 633,68 2 494,44 117 858,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 152 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 887 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 887 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 822 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5840 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 755 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 618 zł
Zaliczka na podatek 659 zł
Całość - kwota brutto 7 733 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Luty 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Marzec 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Kwiecień 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Maj 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Czerwiec 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Lipiec 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Sierpień 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Wrzesień 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Październik 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Listopad 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Grudzień 7 733,00 754,74 116,00 0,00 617,60 5 490,00 659,00 5 585,86
Rocznie 92 796,00 9 056,88 1 392,00 0,00 7 411,20 65 880,00 492,00 67 030,32
Wynagrodzenie pracownika 7 733 zł
Ubezpieczenie emerytalne 755 zł
Ubezpieczenie rentowe 503 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 188 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Luty 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Marzec 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Kwiecień 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Maj 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Czerwiec 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Lipiec 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Sierpień 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Wrzesień 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Październik 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Listopad 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Grudzień 7 733,00 754,74 502,65 0,00 197,19 9 187,58 zł
Rocznie 92 796,00 9 056,88 6 031,80 0,00 2 366,28 110 250,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 733 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 586 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 586 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 188 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5840 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 919 zł
Całość - kwota brutto 6 759 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Luty 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Marzec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Kwiecień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Maj 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Czerwiec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Lipiec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Sierpień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Wrzesień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Październik 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Listopad 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Grudzień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 407,00 919,00 5 840,00
Rocznie 81 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 884,00 11 028,00 70 080,00
Wynagrodzenie pracownika 6 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Luty 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Marzec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Kwiecień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Maj 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Czerwiec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Lipiec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Sierpień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Wrzesień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Październik 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Listopad 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Grudzień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 zł
Rocznie 81 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5840 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 634 zł
Zaliczka na podatek 683 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 048 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 048,00 0,00 0,00 0,00 634,32 0,00 683,00 0,00 5 730,68
Luty 7 048,00 0,00 0,00 0,00 634,32 0,00 838,00 0,00 5 575,68
Marzec 7 048,00 0,00 0,00 0,00 634,32 0,00 1 660,00 0,00 4 753,68
Kwiecień 7 048,00 0,00 0,00 0,00 634,32 0,00 1 660,00 0,00 4 753,68
Maj 7 048,00 0,00 0,00 0,00 634,32 0,00 1 660,00 0,00 4 753,68
Czerwiec 7 048,00 0,00 0,00 0,00 634,32 0,00 1 660,00 0,00 4 753,68
Lipiec 7 048,00 176,27 72,24 0,00 634,32 15,08 1 576,00 0,00 4 574,09
Sierpień 7 048,00 176,27 72,24 0,00 634,32 15,08 1 576,00 0,00 4 574,09
Wrzesień 7 048,00 176,27 72,24 0,00 634,32 15,08 1 576,00 0,00 4 574,09
Październik 7 048,00 176,27 72,24 0,00 634,32 15,08 1 576,00 0,00 4 574,09
Listopad 7 048,00 176,27 72,24 0,00 634,32 15,08 1 576,00 0,00 4 574,09
Grudzień 7 048,00 176,27 72,24 0,00 634,32 15,08 1 576,00 0,00 4 574,09
Rocznie 84 576,00 1 057,62 433,44 0,00 7 611,84 0,00 17 617,00 0,00 57 765,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 731 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.