Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 795 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 200 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 632 zł
Zaliczka na podatek 564 zł
Całość - kwota brutto 8 143 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Luty 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Marzec 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Kwiecień 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Maj 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Czerwiec 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Lipiec 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Sierpień 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Wrzesień 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Październik 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Listopad 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Grudzień 8 143,00 794,76 122,15 199,50 632,39 6 777,00 564,00 5 830,20
Rocznie 97 716,00 9 537,12 1 465,80 2 394,00 7 588,68 81 324,00 6 768,00 69 962,40
Wynagrodzenie pracownika 8 143 zł
Ubezpieczenie emerytalne 795 zł
Ubezpieczenie rentowe 529 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 136 zł
Fundusz Pracy (FP) 200 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 811 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Luty 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Marzec 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Kwiecień 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Maj 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Czerwiec 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Lipiec 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Sierpień 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Wrzesień 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Październik 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Listopad 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Grudzień 8 143,00 794,76 529,30 135,99 207,64 9 810,69 zł
Rocznie 97 716,00 9 537,12 6 351,60 1 631,88 2 491,68 117 728,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 143 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 811 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 616 zł
Zaliczka na podatek 401 zł
Całość - kwota brutto 7 716 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Luty 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Marzec 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Kwiecień 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Maj 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Czerwiec 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Lipiec 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Sierpień 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Wrzesień 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Październik 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Listopad 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Grudzień 7 716,00 753,08 115,74 0,00 616,25 5 478,00 401,00 5 829,93
Rocznie 92 592,00 9 036,96 1 388,88 0,00 7 395,00 65 736,00 4 812,00 69 959,16
Wynagrodzenie pracownika 7 716 zł
Ubezpieczenie emerytalne 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 502 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Luty 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Marzec 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Kwiecień 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Maj 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Czerwiec 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Lipiec 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Sierpień 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Wrzesień 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Październik 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Listopad 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Grudzień 7 716,00 753,08 501,54 0,00 196,76 9 167,38 zł
Rocznie 92 592,00 9 036,96 6 018,48 0,00 2 361,12 110 008,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 716 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 918 zł
Całość - kwota brutto 6 748 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Luty 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Marzec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Kwiecień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Maj 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Czerwiec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Lipiec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Sierpień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Wrzesień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Październik 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Listopad 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Grudzień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Rocznie 80 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 776,00 11 016,00 69 960,00
Wynagrodzenie pracownika 6 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 748 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Luty 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Marzec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Kwiecień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Maj 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Czerwiec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Lipiec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Sierpień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Wrzesień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Październik 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Listopad 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Grudzień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Rocznie 80 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 976,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 748 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 748 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 823 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 035 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 823,00 0,00 5 830,19
Luty 7 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 823,00 0,00 5 830,19
Marzec 7 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 823,00 0,00 5 830,19
Kwiecień 7 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 823,00 0,00 5 830,19
Maj 7 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 823,00 0,00 5 830,19
Czerwiec 7 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 823,00 0,00 5 830,19
Lipiec 7 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 782,00 0,00 5 625,99
Sierpień 7 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 782,00 0,00 5 625,99
Wrzesień 7 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 782,00 0,00 5 625,99
Październik 7 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 782,00 0,00 5 625,99
Listopad 7 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 782,00 0,00 5 625,99
Grudzień 7 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 782,00 0,00 5 625,99
Rocznie 84 420,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 630,00 0,00 68 737,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 035 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 830 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ