Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 794 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 199 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 632 zł
Zaliczka na podatek 513 zł
Całość - kwota brutto 8 138 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Luty 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Marzec 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Kwiecień 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Maj 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Czerwiec 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Lipiec 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Sierpień 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Wrzesień 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Październik 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Listopad 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Grudzień 8 138,00 794,27 122,07 199,38 632,01 6 772,00 513,00 5 877,27
Rocznie 97 656,00 9 531,24 1 464,84 2 392,56 6 151,68 81 264,00 0,00 70 527,24
Wynagrodzenie pracownika 8 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 794 zł
Ubezpieczenie rentowe 529 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 136 zł
Fundusz Pracy (FP) 199 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 805 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Luty 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Marzec 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Kwiecień 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Maj 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Czerwiec 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Lipiec 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Sierpień 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Wrzesień 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Październik 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Listopad 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Grudzień 8 138,00 794,27 528,97 135,90 207,52 9 804,66 zł
Rocznie 97 656,00 9 531,24 6 347,64 1 630,80 2 490,24 117 655,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 138 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 877 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 877 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 805 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 617 zł
Zaliczka na podatek 658 zł
Całość - kwota brutto 7 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Luty 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Marzec 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Kwiecień 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Maj 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Czerwiec 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Lipiec 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Sierpień 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Wrzesień 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Październik 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Listopad 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Grudzień 7 720,00 753,47 115,80 0,00 616,57 5 481,00 658,00 5 576,44
Rocznie 92 640,00 9 041,64 1 389,60 0,00 7 398,84 65 772,00 492,00 66 917,28
Wynagrodzenie pracownika 7 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 502 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 172 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Luty 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Marzec 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Kwiecień 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Maj 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Czerwiec 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Lipiec 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Sierpień 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Wrzesień 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Październik 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Listopad 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Grudzień 7 720,00 753,47 501,80 0,00 196,86 9 172,13 zł
Rocznie 92 640,00 9 041,64 6 021,60 0,00 2 362,32 110 065,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 576 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 576 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 172 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 918 zł
Całość - kwota brutto 6 748 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Luty 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Marzec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Kwiecień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Maj 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Czerwiec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Lipiec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Sierpień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Wrzesień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Październik 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Listopad 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Grudzień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 398,00 918,00 5 830,00
Rocznie 80 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 776,00 11 016,00 69 960,00
Wynagrodzenie pracownika 6 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 748 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Luty 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Marzec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Kwiecień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Maj 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Czerwiec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Lipiec 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Sierpień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Wrzesień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Październik 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Listopad 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Grudzień 6 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 748,00 zł
Rocznie 80 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 976,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 748 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 748 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 721 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 633 zł
Zaliczka na podatek 682 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 036 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 036,00 0,00 0,00 0,00 633,24 0,00 682,00 0,00 5 720,76
Luty 7 036,00 0,00 0,00 0,00 633,24 0,00 835,00 0,00 5 567,76
Marzec 7 036,00 0,00 0,00 0,00 633,24 0,00 1 658,00 0,00 4 744,76
Kwiecień 7 036,00 0,00 0,00 0,00 633,24 0,00 1 658,00 0,00 4 744,76
Maj 7 036,00 0,00 0,00 0,00 633,24 0,00 1 658,00 0,00 4 744,76
Czerwiec 7 036,00 0,00 0,00 0,00 633,24 0,00 1 658,00 0,00 4 744,76
Lipiec 7 036,00 176,27 72,24 0,00 633,24 15,08 1 574,00 0,00 4 565,17
Sierpień 7 036,00 176,27 72,24 0,00 633,24 15,08 1 574,00 0,00 4 565,17
Wrzesień 7 036,00 176,27 72,24 0,00 633,24 15,08 1 574,00 0,00 4 565,17
Październik 7 036,00 176,27 72,24 0,00 633,24 15,08 1 574,00 0,00 4 565,17
Listopad 7 036,00 176,27 72,24 0,00 633,24 15,08 1 574,00 0,00 4 565,17
Grudzień 7 036,00 176,27 72,24 0,00 633,24 15,08 1 574,00 0,00 4 565,17
Rocznie 84 432,00 1 057,62 433,44 0,00 7 598,88 0,00 17 593,00 0,00 57 658,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 036 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 721 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.