Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5860 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 798 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie chorobowe 200 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 635 zł
Zaliczka na podatek 517 zł
Całość - kwota brutto 8 181 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Luty 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Marzec 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Kwiecień 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Maj 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Czerwiec 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Lipiec 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Sierpień 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Wrzesień 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Październik 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Listopad 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Grudzień 8 181,00 798,47 122,72 200,43 635,34 6 809,00 517,00 5 907,04
Rocznie 98 172,00 9 581,64 1 472,64 2 405,16 6 204,96 81 708,00 0,00 70 884,48
Wynagrodzenie pracownika 8 181 zł
Ubezpieczenie emerytalne 798 zł
Ubezpieczenie rentowe 532 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 137 zł
Fundusz Pracy (FP) 200 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 856 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Luty 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Marzec 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Kwiecień 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Maj 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Czerwiec 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Lipiec 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Sierpień 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Wrzesień 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Październik 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Listopad 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Grudzień 8 181,00 798,47 531,77 136,62 208,61 9 856,47 zł
Rocznie 98 172,00 9 581,64 6 381,24 1 639,44 2 503,32 118 277,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 907 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 907 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 856 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5860 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 757 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 620 zł
Zaliczka na podatek 661 zł
Całość - kwota brutto 7 759 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Luty 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Marzec 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Kwiecień 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Maj 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Czerwiec 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Lipiec 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Sierpień 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Wrzesień 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Październik 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Listopad 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Grudzień 7 759,00 757,28 116,39 0,00 619,68 5 508,00 661,00 5 604,69
Rocznie 93 108,00 9 087,36 1 396,68 0,00 7 436,16 66 096,00 492,00 67 256,28
Wynagrodzenie pracownika 7 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 757 zł
Ubezpieczenie rentowe 504 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 190 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 218 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Luty 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Marzec 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Kwiecień 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Maj 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Czerwiec 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Lipiec 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Sierpień 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Wrzesień 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Październik 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Listopad 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Grudzień 7 759,00 757,28 504,34 0,00 197,86 9 218,48 zł
Rocznie 93 108,00 9 087,36 6 052,08 0,00 2 374,32 110 621,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 605 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 605 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 218 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5860 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 922 zł
Całość - kwota brutto 6 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Luty 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Marzec 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Kwiecień 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Maj 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Czerwiec 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Lipiec 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Sierpień 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Wrzesień 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Październik 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Listopad 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Grudzień 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,00 922,00 5 860,00
Rocznie 81 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 112,00 11 064,00 70 320,00
Wynagrodzenie pracownika 6 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Luty 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Marzec 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Kwiecień 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Maj 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Czerwiec 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Lipiec 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Sierpień 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Wrzesień 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Październik 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Listopad 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Grudzień 6 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 782,00 zł
Rocznie 81 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 860 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5860 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 751 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 636 zł
Zaliczka na podatek 685 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 072 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 072,00 0,00 0,00 0,00 636,48 0,00 685,00 0,00 5 750,52
Luty 7 072,00 0,00 0,00 0,00 636,48 0,00 845,00 0,00 5 590,52
Marzec 7 072,00 0,00 0,00 0,00 636,48 0,00 1 665,00 0,00 4 770,52
Kwiecień 7 072,00 0,00 0,00 0,00 636,48 0,00 1 665,00 0,00 4 770,52
Maj 7 072,00 0,00 0,00 0,00 636,48 0,00 1 665,00 0,00 4 770,52
Czerwiec 7 072,00 0,00 0,00 0,00 636,48 0,00 1 665,00 0,00 4 770,52
Lipiec 7 072,00 176,27 72,24 0,00 636,48 15,08 1 581,00 0,00 4 590,93
Sierpień 7 072,00 176,27 72,24 0,00 636,48 15,08 1 581,00 0,00 4 590,93
Wrzesień 7 072,00 176,27 72,24 0,00 636,48 15,08 1 581,00 0,00 4 590,93
Październik 7 072,00 176,27 72,24 0,00 636,48 15,08 1 581,00 0,00 4 590,93
Listopad 7 072,00 176,27 72,24 0,00 636,48 15,08 1 581,00 0,00 4 590,93
Grudzień 7 072,00 176,27 72,24 0,00 636,48 15,08 1 581,00 0,00 4 590,93
Rocznie 84 864,00 1 057,62 433,44 0,00 7 637,76 0,00 17 676,00 0,00 57 968,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 751 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.