Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5870 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 800 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie chorobowe 201 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 637 zł
Zaliczka na podatek 568 zł
Całość - kwota brutto 8 199 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Luty 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Marzec 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Kwiecień 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Maj 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Czerwiec 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Lipiec 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Sierpień 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Wrzesień 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Październik 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Listopad 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Grudzień 8 199,00 800,22 122,99 200,88 636,74 6 825,00 568,00 5 870,17
Rocznie 98 388,00 9 602,64 1 475,88 2 410,56 7 640,88 81 900,00 6 816,00 70 442,04
Wynagrodzenie pracownika 8 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 800 zł
Ubezpieczenie rentowe 533 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 137 zł
Fundusz Pracy (FP) 201 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 878 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Luty 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Marzec 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Kwiecień 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Maj 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Czerwiec 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Lipiec 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Sierpień 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Wrzesień 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Październik 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Listopad 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Grudzień 8 199,00 800,22 532,94 136,92 209,08 9 878,16 zł
Rocznie 98 388,00 9 602,64 6 395,28 1 643,04 2 508,96 118 537,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 199 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 878 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5870 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 758 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 620 zł
Zaliczka na podatek 403 zł
Całość - kwota brutto 7 768 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Luty 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Marzec 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Kwiecień 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Maj 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Czerwiec 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Lipiec 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Sierpień 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Wrzesień 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Październik 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Listopad 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Grudzień 7 768,00 758,16 116,52 0,00 620,40 5 515,00 403,00 5 869,92
Rocznie 93 216,00 9 097,92 1 398,24 0,00 7 444,80 66 180,00 4 836,00 70 439,04
Wynagrodzenie pracownika 7 768 zł
Ubezpieczenie emerytalne 758 zł
Ubezpieczenie rentowe 505 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 190 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Luty 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Marzec 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Kwiecień 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Maj 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Czerwiec 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Lipiec 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Sierpień 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Wrzesień 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Październik 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Listopad 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Grudzień 7 768,00 758,16 504,92 0,00 198,09 9 229,17 zł
Rocznie 93 216,00 9 097,92 6 059,04 0,00 2 377,08 110 750,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 768 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5870 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 924 zł
Całość - kwota brutto 6 794 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Luty 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Marzec 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Kwiecień 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Maj 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Czerwiec 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Lipiec 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Sierpień 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Wrzesień 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Październik 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Listopad 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Grudzień 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 435,00 924,00 5 870,00
Rocznie 81 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 220,00 11 088,00 70 440,00
Wynagrodzenie pracownika 6 794 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 794 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Luty 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Marzec 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Kwiecień 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Maj 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Czerwiec 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Lipiec 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Sierpień 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Wrzesień 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Październik 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Listopad 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Grudzień 6 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 794,00 zł
Rocznie 81 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 528,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 794 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5870 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 870 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 832 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 084 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 832,00 0,00 5 870,19
Luty 7 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 832,00 0,00 5 870,19
Marzec 7 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 832,00 0,00 5 870,19
Kwiecień 7 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 832,00 0,00 5 870,19
Maj 7 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 832,00 0,00 5 870,19
Czerwiec 7 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 832,00 0,00 5 870,19
Lipiec 7 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 790,00 0,00 5 666,99
Sierpień 7 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 790,00 0,00 5 666,99
Wrzesień 7 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 790,00 0,00 5 666,99
Październik 7 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 790,00 0,00 5 666,99
Listopad 7 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 790,00 0,00 5 666,99
Grudzień 7 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 790,00 0,00 5 666,99
Rocznie 85 008,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 732,00 0,00 69 223,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 870 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ