Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5810 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 792 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 199 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 630 zł
Zaliczka na podatek 510 zł
Całość - kwota brutto 8 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Luty 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Marzec 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Kwiecień 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Maj 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Czerwiec 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Lipiec 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Sierpień 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Wrzesień 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Październik 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Listopad 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Grudzień 8 110,00 791,54 121,65 198,70 629,83 6 748,00 510,00 5 858,28
Rocznie 97 320,00 9 498,48 1 459,80 2 384,40 6 117,12 80 976,00 0,00 70 299,36
Wynagrodzenie pracownika 8 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 792 zł
Ubezpieczenie rentowe 527 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 135 zł
Fundusz Pracy (FP) 199 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Luty 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Marzec 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Kwiecień 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Maj 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Czerwiec 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Lipiec 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Sierpień 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Wrzesień 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Październik 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Listopad 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Grudzień 8 110,00 791,54 527,15 135,44 206,81 9 770,94 zł
Rocznie 97 320,00 9 498,48 6 325,80 1 625,28 2 481,72 117 251,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 858 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 858 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5810 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 557 zł
Ubezpieczenie emerytalne 751 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 614 zł
Zaliczka na podatek 655 zł
Całość - kwota brutto 7 693 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Luty 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Marzec 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Kwiecień 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Maj 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Czerwiec 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Lipiec 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Sierpień 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Wrzesień 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Październik 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Listopad 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Grudzień 7 693,00 750,84 115,40 0,00 614,41 5 461,00 655,00 5 557,03
Rocznie 92 316,00 9 010,08 1 384,80 0,00 7 372,92 65 532,00 492,00 66 684,36
Wynagrodzenie pracownika 7 693 zł
Ubezpieczenie emerytalne 751 zł
Ubezpieczenie rentowe 500 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 188 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 140 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Luty 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Marzec 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Kwiecień 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Maj 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Czerwiec 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Lipiec 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Sierpień 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Wrzesień 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Październik 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Listopad 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Grudzień 7 693,00 750,84 500,05 0,00 196,17 9 140,06 zł
Rocznie 92 316,00 9 010,08 6 000,60 0,00 2 354,04 109 680,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 693 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 557 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 557 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 140 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5810 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 915 zł
Całość - kwota brutto 6 725 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Luty 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Marzec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Kwiecień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Maj 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Czerwiec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Lipiec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Sierpień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Wrzesień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Październik 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Listopad 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Grudzień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Rocznie 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 980,00 69 720,00
Wynagrodzenie pracownika 6 725 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 725 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Luty 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Marzec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Kwiecień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Maj 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Czerwiec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Lipiec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Sierpień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Wrzesień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Październik 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Listopad 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Grudzień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Rocznie 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 725 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 725 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5810 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 631 zł
Zaliczka na podatek 679 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 012 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 012,00 0,00 0,00 0,00 631,08 0,00 679,00 0,00 5 701,92
Luty 7 012,00 0,00 0,00 0,00 631,08 0,00 828,00 0,00 5 552,92
Marzec 7 012,00 0,00 0,00 0,00 631,08 0,00 1 653,00 0,00 4 727,92
Kwiecień 7 012,00 0,00 0,00 0,00 631,08 0,00 1 653,00 0,00 4 727,92
Maj 7 012,00 0,00 0,00 0,00 631,08 0,00 1 653,00 0,00 4 727,92
Czerwiec 7 012,00 0,00 0,00 0,00 631,08 0,00 1 653,00 0,00 4 727,92
Lipiec 7 012,00 176,27 72,24 0,00 631,08 15,08 1 569,00 0,00 4 548,33
Sierpień 7 012,00 176,27 72,24 0,00 631,08 15,08 1 569,00 0,00 4 548,33
Wrzesień 7 012,00 176,27 72,24 0,00 631,08 15,08 1 569,00 0,00 4 548,33
Październik 7 012,00 176,27 72,24 0,00 631,08 15,08 1 569,00 0,00 4 548,33
Listopad 7 012,00 176,27 72,24 0,00 631,08 15,08 1 569,00 0,00 4 548,33
Grudzień 7 012,00 176,27 72,24 0,00 631,08 15,08 1 569,00 0,00 4 548,33
Rocznie 84 144,00 1 057,62 433,44 0,00 7 572,96 0,00 17 533,00 0,00 57 456,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 702 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.