Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5810 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 792 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 199 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 630 zł
Zaliczka na podatek 561 zł
Całość - kwota brutto 8 114 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Luty 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Marzec 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Kwiecień 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Maj 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Czerwiec 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Lipiec 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Sierpień 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Wrzesień 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Październik 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Listopad 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Grudzień 8 114,00 791,93 121,71 198,79 630,14 6 752,00 561,00 5 810,43
Rocznie 97 368,00 9 503,16 1 460,52 2 385,48 7 561,68 81 024,00 6 732,00 69 725,16
Wynagrodzenie pracownika 8 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 792 zł
Ubezpieczenie rentowe 527 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 136 zł
Fundusz Pracy (FP) 199 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 776 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Luty 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Marzec 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Kwiecień 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Maj 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Czerwiec 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Lipiec 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Sierpień 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Wrzesień 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Październik 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Listopad 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Grudzień 8 114,00 791,93 527,41 135,50 206,90 9 775,74 zł
Rocznie 97 368,00 9 503,16 6 328,92 1 626,00 2 482,80 117 308,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 114 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 776 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5810 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 750 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 614 zł
Zaliczka na podatek 399 zł
Całość - kwota brutto 7 689 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Luty 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Marzec 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Kwiecień 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Maj 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Czerwiec 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Lipiec 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Sierpień 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Wrzesień 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Październik 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Listopad 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Grudzień 7 689,00 750,45 115,34 0,00 614,09 5 459,00 399,00 5 810,12
Rocznie 92 268,00 9 005,40 1 384,08 0,00 7 369,08 65 508,00 4 788,00 69 721,44
Wynagrodzenie pracownika 7 689 zł
Ubezpieczenie emerytalne 750 zł
Ubezpieczenie rentowe 500 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 188 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 135 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Luty 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Marzec 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Kwiecień 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Maj 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Czerwiec 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Lipiec 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Sierpień 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Wrzesień 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Październik 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Listopad 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Grudzień 7 689,00 750,45 499,79 0,00 196,07 9 135,31 zł
Rocznie 92 268,00 9 005,40 5 997,48 0,00 2 352,84 109 623,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 689 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 135 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5810 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 915 zł
Całość - kwota brutto 6 725 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Luty 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Marzec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Kwiecień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Maj 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Czerwiec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Lipiec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Sierpień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Wrzesień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Październik 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Listopad 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Grudzień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380,00 915,00 5 810,00
Rocznie 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 980,00 69 720,00
Wynagrodzenie pracownika 6 725 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 725 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Luty 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Marzec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Kwiecień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Maj 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Czerwiec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Lipiec 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Sierpień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Wrzesień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Październik 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Listopad 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Grudzień 6 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 725,00 zł
Rocznie 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 725 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 725 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5810 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 819 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 011 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 819,00 0,00 5 810,19
Luty 7 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 819,00 0,00 5 810,19
Marzec 7 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 819,00 0,00 5 810,19
Kwiecień 7 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 819,00 0,00 5 810,19
Maj 7 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 819,00 0,00 5 810,19
Czerwiec 7 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 819,00 0,00 5 810,19
Lipiec 7 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 778,00 0,00 5 605,99
Sierpień 7 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 778,00 0,00 5 605,99
Wrzesień 7 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 778,00 0,00 5 605,99
Październik 7 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 778,00 0,00 5 605,99
Listopad 7 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 778,00 0,00 5 605,99
Grudzień 7 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 778,00 0,00 5 605,99
Rocznie 84 132,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 582,00 0,00 68 497,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 011 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 810 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ