Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 801 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie chorobowe 201 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 638 zł
Zaliczka na podatek 520 zł
Całość - kwota brutto 8 209 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Luty 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Marzec 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Kwiecień 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Maj 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Czerwiec 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Lipiec 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Sierpień 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Wrzesień 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Październik 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Listopad 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Grudzień 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 520,00 5 926,02
Rocznie 98 508,00 9 614,40 1 477,68 2 413,44 6 240,96 82 008,00 0,00 71 112,24
Wynagrodzenie pracownika 8 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 801 zł
Ubezpieczenie rentowe 534 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 137 zł
Fundusz Pracy (FP) 201 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 890 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Luty 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Marzec 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Kwiecień 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Maj 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Czerwiec 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Lipiec 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Sierpień 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Wrzesień 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Październik 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Listopad 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Grudzień 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Rocznie 98 508,00 9 614,40 6 403,08 1 645,08 2 511,96 118 682,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 209 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 926 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 926 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 890 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 624 zł
Ubezpieczenie emerytalne 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 622 zł
Zaliczka na podatek 663 zł
Całość - kwota brutto 7 786 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Luty 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Marzec 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Kwiecień 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Maj 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Czerwiec 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Lipiec 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Sierpień 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Wrzesień 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Październik 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Listopad 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Grudzień 7 786,00 759,91 116,79 0,00 621,84 5 527,00 663,00 5 624,22
Rocznie 93 432,00 9 118,92 1 401,48 0,00 7 462,08 66 324,00 492,00 67 490,64
Wynagrodzenie pracownika 7 786 zł
Ubezpieczenie emerytalne 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 506 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 251 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Luty 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Marzec 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Kwiecień 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Maj 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Czerwiec 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Lipiec 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Sierpień 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Wrzesień 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Październik 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Listopad 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Grudzień 7 786,00 759,91 506,09 0,00 198,55 9 250,55 zł
Rocznie 93 432,00 9 118,92 6 073,08 0,00 2 382,60 111 006,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 786 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 624 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 624 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 251 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 926 zł
Całość - kwota brutto 6 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Luty 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Marzec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Kwiecień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Maj 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Czerwiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Lipiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Sierpień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Wrzesień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Październik 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Listopad 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Grudzień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Rocznie 81 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 340,00 11 112,00 70 560,00
Wynagrodzenie pracownika 6 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Luty 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Marzec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Kwiecień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Maj 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Czerwiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Lipiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Sierpień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Wrzesień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Październik 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Listopad 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Grudzień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Rocznie 81 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 639 zł
Zaliczka na podatek 688 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 096 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 096,00 0,00 0,00 0,00 638,64 0,00 688,00 0,00 5 769,36
Luty 7 096,00 0,00 0,00 0,00 638,64 0,00 852,00 0,00 5 605,36
Marzec 7 096,00 0,00 0,00 0,00 638,64 0,00 1 670,00 0,00 4 787,36
Kwiecień 7 096,00 0,00 0,00 0,00 638,64 0,00 1 670,00 0,00 4 787,36
Maj 7 096,00 0,00 0,00 0,00 638,64 0,00 1 670,00 0,00 4 787,36
Czerwiec 7 096,00 0,00 0,00 0,00 638,64 0,00 1 670,00 0,00 4 787,36
Lipiec 7 096,00 176,27 72,24 0,00 638,64 15,08 1 585,00 0,00 4 608,77
Sierpień 7 096,00 176,27 72,24 0,00 638,64 15,08 1 585,00 0,00 4 608,77
Wrzesień 7 096,00 176,27 72,24 0,00 638,64 15,08 1 585,00 0,00 4 608,77
Październik 7 096,00 176,27 72,24 0,00 638,64 15,08 1 585,00 0,00 4 608,77
Listopad 7 096,00 176,27 72,24 0,00 638,64 15,08 1 585,00 0,00 4 608,77
Grudzień 7 096,00 176,27 72,24 0,00 638,64 15,08 1 585,00 0,00 4 608,77
Rocznie 85 152,00 1 057,62 433,44 0,00 7 663,68 0,00 17 730,00 0,00 58 176,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 769 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.