Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 801 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie chorobowe 201 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 638 zł
Zaliczka na podatek 99 zł
Całość - kwota brutto 8 209 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Luty 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Marzec 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Kwiecień 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Maj 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Czerwiec 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Lipiec 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Sierpień 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Wrzesień 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Październik 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Listopad 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Grudzień 8 209,00 801,20 123,14 201,12 637,52 6 834,00 99,00 6 347,02
Rocznie 98 508,00 9 614,40 1 477,68 2 413,44 7 650,24 82 008,00 1 188,00 76 164,24
Wynagrodzenie pracownika 8 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 801 zł
Ubezpieczenie rentowe 534 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 137 zł
Fundusz Pracy (FP) 201 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 890 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Luty 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Marzec 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Kwiecień 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Maj 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Czerwiec 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Lipiec 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Sierpień 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Wrzesień 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Październik 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Listopad 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Grudzień 8 209,00 801,20 533,59 137,09 209,33 9 890,21 zł
Rocznie 98 508,00 9 614,40 6 403,08 1 645,08 2 511,96 118 682,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 209 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 347 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 347 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 890 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 622 zł
Zaliczka na podatek 404 zł
Całość - kwota brutto 7 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Luty 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Marzec 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Kwiecień 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Maj 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Czerwiec 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Lipiec 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Sierpień 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Wrzesień 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Październik 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Listopad 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Grudzień 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Rocznie 93 384,00 9 114,24 1 400,76 0,00 7 458,24 66 300,00 4 848,00 70 562,76
Wynagrodzenie pracownika 7 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 506 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 246 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Luty 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Marzec 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Kwiecień 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Maj 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Czerwiec 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Lipiec 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Sierpień 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Wrzesień 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Październik 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Listopad 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Grudzień 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Rocznie 93 384,00 9 114,24 6 069,96 0,00 2 381,28 110 949,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 246 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 926 zł
Całość - kwota brutto 6 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Luty 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Marzec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Kwiecień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Maj 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Czerwiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Lipiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Sierpień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Wrzesień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Październik 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Listopad 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Grudzień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Rocznie 81 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 340,00 11 112,00 70 560,00
Wynagrodzenie pracownika 6 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Luty 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Marzec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Kwiecień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Maj 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Czerwiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Lipiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Sierpień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Wrzesień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Październik 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Listopad 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Grudzień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Rocznie 81 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 780 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 088 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 6 308,00
Luty 7 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 106,00 0,00 5 982,00
Marzec 7 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 843,00 0,00 5 245,00
Kwiecień 7 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 843,00 0,00 5 245,00
Maj 7 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 843,00 0,00 5 245,00
Czerwiec 7 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 843,00 0,00 5 245,00
Lipiec 7 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 759,00 0,00 5 065,41
Sierpień 7 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 759,00 0,00 5 065,41
Wrzesień 7 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 759,00 0,00 5 065,41
Październik 7 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 759,00 0,00 5 065,41
Listopad 7 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 759,00 0,00 5 065,41
Grudzień 7 088,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 759,00 0,00 5 065,41
Rocznie 85 056,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 19 812,00 0,00 63 662,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 308 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.