Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 802 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie chorobowe 201 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 638 zł
Zaliczka na podatek 569 zł
Całość - kwota brutto 8 213 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Luty 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Marzec 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Kwiecień 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Maj 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Czerwiec 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Lipiec 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Sierpień 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Wrzesień 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Październik 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Listopad 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Grudzień 8 213,00 801,59 123,20 201,22 637,83 6 837,00 569,00 5 880,16
Rocznie 98 556,00 9 619,08 1 478,40 2 414,64 7 653,96 82 044,00 6 828,00 70 561,92
Wynagrodzenie pracownika 8 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 802 zł
Ubezpieczenie rentowe 534 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 137 zł
Fundusz Pracy (FP) 201 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 895 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Luty 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Marzec 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Kwiecień 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Maj 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Czerwiec 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Lipiec 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Sierpień 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Wrzesień 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Październik 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Listopad 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Grudzień 8 213,00 801,59 533,85 137,16 209,43 9 895,03 zł
Rocznie 98 556,00 9 619,08 6 406,20 1 645,92 2 513,16 118 740,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 213 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 895 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 622 zł
Zaliczka na podatek 404 zł
Całość - kwota brutto 7 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Luty 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Marzec 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Kwiecień 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Maj 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Czerwiec 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Lipiec 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Sierpień 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Wrzesień 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Październik 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Listopad 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Grudzień 7 782,00 759,52 116,73 0,00 621,52 5 525,00 404,00 5 880,23
Rocznie 93 384,00 9 114,24 1 400,76 0,00 7 458,24 66 300,00 4 848,00 70 562,76
Wynagrodzenie pracownika 7 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 506 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 246 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Luty 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Marzec 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Kwiecień 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Maj 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Czerwiec 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Lipiec 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Sierpień 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Wrzesień 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Październik 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Listopad 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Grudzień 7 782,00 759,52 505,83 0,00 198,44 9 245,79 zł
Rocznie 93 384,00 9 114,24 6 069,96 0,00 2 381,28 110 949,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 246 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 926 zł
Całość - kwota brutto 6 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Luty 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Marzec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Kwiecień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Maj 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Czerwiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Lipiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Sierpień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Wrzesień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Październik 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Listopad 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Grudzień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 445,00 926,00 5 880,00
Rocznie 81 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 340,00 11 112,00 70 560,00
Wynagrodzenie pracownika 6 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Luty 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Marzec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Kwiecień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Maj 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Czerwiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Lipiec 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Sierpień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Wrzesień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Październik 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Listopad 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Grudzień 6 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 806,00 zł
Rocznie 81 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 850 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 092 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 850,00 0,00 5 879,66
Luty 7 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 850,00 0,00 5 879,66
Marzec 7 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 850,00 0,00 5 879,66
Kwiecień 7 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 850,00 0,00 5 879,66
Maj 7 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 850,00 0,00 5 879,66
Czerwiec 7 092,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 850,00 0,00 5 879,66
Lipiec 7 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 811,00 0,00 5 690,97
Sierpień 7 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 811,00 0,00 5 690,97
Wrzesień 7 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 811,00 0,00 5 690,97
Październik 7 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 811,00 0,00 5 690,97
Listopad 7 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 811,00 0,00 5 690,97
Grudzień 7 092,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 811,00 0,00 5 690,97
Rocznie 85 104,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 9 966,00 0,00 69 423,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 092 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 880 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ