Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 791 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 198 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 629 zł
Zaliczka na podatek 560 zł
Całość - kwota brutto 8 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Luty 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Marzec 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Kwiecień 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Maj 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Czerwiec 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Lipiec 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Sierpień 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Wrzesień 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Październik 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Listopad 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Grudzień 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 560,00 5 800,44
Rocznie 97 200,00 9 486,72 1 458,00 2 381,40 7 548,60 80 868,00 6 720,00 69 605,28
Wynagrodzenie pracownika 8 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 791 zł
Ubezpieczenie rentowe 527 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 135 zł
Fundusz Pracy (FP) 198 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Luty 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Marzec 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Kwiecień 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Maj 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Czerwiec 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Lipiec 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Sierpień 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Wrzesień 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Październik 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Listopad 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Grudzień 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Rocznie 97 200,00 9 486,72 6 318,00 1 623,24 2 478,60 117 106,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 749 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 613 zł
Zaliczka na podatek 398 zł
Całość - kwota brutto 7 675 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Luty 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Marzec 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Kwiecień 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Maj 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Czerwiec 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Lipiec 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Sierpień 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Wrzesień 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Październik 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Listopad 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Grudzień 7 675,00 749,08 115,13 0,00 612,97 5 449,00 398,00 5 799,82
Rocznie 92 100,00 8 988,96 1 381,56 0,00 7 355,64 65 388,00 4 776,00 69 597,84
Wynagrodzenie pracownika 7 675 zł
Ubezpieczenie emerytalne 749 zł
Ubezpieczenie rentowe 499 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 188 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 119 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Luty 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Marzec 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Kwiecień 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Maj 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Czerwiec 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Lipiec 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Sierpień 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Wrzesień 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Październik 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Listopad 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Grudzień 7 675,00 749,08 498,88 0,00 195,72 9 118,68 zł
Rocznie 92 100,00 8 988,96 5 986,56 0,00 2 348,64 109 424,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 675 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 119 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 913 zł
Całość - kwota brutto 6 713 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Luty 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Marzec 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Kwiecień 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Maj 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Czerwiec 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Lipiec 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Sierpień 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Wrzesień 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Październik 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Listopad 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Grudzień 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 913,00 5 800,00
Rocznie 80 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 440,00 10 956,00 69 600,00
Wynagrodzenie pracownika 6 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 713 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Luty 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Marzec 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Kwiecień 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Maj 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Czerwiec 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Lipiec 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Sierpień 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Wrzesień 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Październik 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Listopad 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Grudzień 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 713,00 zł
Rocznie 80 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 713 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 713 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 817 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 999 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 817,00 0,00 5 800,19
Luty 6 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 817,00 0,00 5 800,19
Marzec 6 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 817,00 0,00 5 800,19
Kwiecień 6 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 817,00 0,00 5 800,19
Maj 6 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 817,00 0,00 5 800,19
Czerwiec 6 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 817,00 0,00 5 800,19
Lipiec 6 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 776,00 0,00 5 595,99
Sierpień 6 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 776,00 0,00 5 595,99
Wrzesień 6 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 776,00 0,00 5 595,99
Październik 6 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 776,00 0,00 5 595,99
Listopad 6 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 776,00 0,00 5 595,99
Grudzień 6 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 776,00 0,00 5 595,99
Rocznie 83 988,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 558,00 0,00 68 377,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 999 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 800 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ