Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5820 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 793 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 199 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 631 zł
Zaliczka na podatek 511 zł
Całość - kwota brutto 8 124 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Luty 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Marzec 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Kwiecień 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Maj 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Czerwiec 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Lipiec 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Sierpień 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Wrzesień 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Październik 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Listopad 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Grudzień 8 124,00 792,90 121,86 199,04 630,92 6 760,00 511,00 5 868,28
Rocznie 97 488,00 9 514,80 1 462,32 2 388,48 6 134,40 81 120,00 0,00 70 419,36
Wynagrodzenie pracownika 8 124 zł
Ubezpieczenie emerytalne 793 zł
Ubezpieczenie rentowe 528 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 136 zł
Fundusz Pracy (FP) 199 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 788 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Luty 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Marzec 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Kwiecień 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Maj 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Czerwiec 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Lipiec 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Sierpień 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Wrzesień 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Październik 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Listopad 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Grudzień 8 124,00 792,90 528,06 135,67 207,16 9 787,79 zł
Rocznie 97 488,00 9 514,80 6 336,72 1 628,04 2 485,92 117 453,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 124 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 868 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 868 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 788 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5820 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 615 zł
Zaliczka na podatek 657 zł
Całość - kwota brutto 7 706 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Luty 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Marzec 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Kwiecień 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Maj 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Czerwiec 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Lipiec 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Sierpień 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Wrzesień 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Październik 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Listopad 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Grudzień 7 706,00 752,11 115,59 0,00 615,45 5 471,00 657,00 5 566,33
Rocznie 92 472,00 9 025,32 1 387,08 0,00 7 385,40 65 652,00 492,00 66 795,96
Wynagrodzenie pracownika 7 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 501 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Luty 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Marzec 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Kwiecień 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Maj 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Czerwiec 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Lipiec 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Sierpień 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Wrzesień 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Październik 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Listopad 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Grudzień 7 706,00 752,11 500,89 0,00 196,51 9 155,51 zł
Rocznie 92 472,00 9 025,32 6 010,68 0,00 2 358,12 109 866,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 706 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 566 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 566 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5820 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 916 zł
Całość - kwota brutto 6 736 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Luty 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Marzec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Kwiecień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Maj 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Czerwiec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Lipiec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Sierpień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Wrzesień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Październik 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Listopad 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Grudzień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Rocznie 80 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 668,00 10 992,00 69 840,00
Wynagrodzenie pracownika 6 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Luty 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Marzec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Kwiecień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Maj 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Czerwiec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Lipiec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Sierpień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Wrzesień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Październik 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Listopad 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Grudzień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Rocznie 80 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5820 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 712 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 632 zł
Zaliczka na podatek 680 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 024 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 024,00 0,00 0,00 0,00 632,16 0,00 680,00 0,00 5 711,84
Luty 7 024,00 0,00 0,00 0,00 632,16 0,00 831,00 0,00 5 560,84
Marzec 7 024,00 0,00 0,00 0,00 632,16 0,00 1 656,00 0,00 4 735,84
Kwiecień 7 024,00 0,00 0,00 0,00 632,16 0,00 1 656,00 0,00 4 735,84
Maj 7 024,00 0,00 0,00 0,00 632,16 0,00 1 656,00 0,00 4 735,84
Czerwiec 7 024,00 0,00 0,00 0,00 632,16 0,00 1 656,00 0,00 4 735,84
Lipiec 7 024,00 176,27 72,24 0,00 632,16 15,08 1 571,00 0,00 4 557,25
Sierpień 7 024,00 176,27 72,24 0,00 632,16 15,08 1 571,00 0,00 4 557,25
Wrzesień 7 024,00 176,27 72,24 0,00 632,16 15,08 1 571,00 0,00 4 557,25
Październik 7 024,00 176,27 72,24 0,00 632,16 15,08 1 571,00 0,00 4 557,25
Listopad 7 024,00 176,27 72,24 0,00 632,16 15,08 1 571,00 0,00 4 557,25
Grudzień 7 024,00 176,27 72,24 0,00 632,16 15,08 1 571,00 0,00 4 557,25
Rocznie 84 288,00 1 057,62 433,44 0,00 7 585,92 0,00 17 561,00 0,00 57 559,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 024 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 712 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.