Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5820 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 793 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 199 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 631 zł
Zaliczka na podatek 563 zł
Całość - kwota brutto 8 129 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Luty 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Marzec 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Kwiecień 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Maj 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Czerwiec 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Lipiec 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Sierpień 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Wrzesień 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Październik 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Listopad 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Grudzień 8 129,00 793,39 121,94 199,16 631,31 6 765,00 563,00 5 820,20
Rocznie 97 548,00 9 520,68 1 463,28 2 389,92 7 575,72 81 180,00 6 756,00 69 842,40
Wynagrodzenie pracownika 8 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 793 zł
Ubezpieczenie rentowe 528 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 136 zł
Fundusz Pracy (FP) 199 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 794 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Luty 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Marzec 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Kwiecień 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Maj 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Czerwiec 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Lipiec 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Sierpień 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Wrzesień 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Październik 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Listopad 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Grudzień 8 129,00 793,39 528,39 135,75 207,29 9 793,82 zł
Rocznie 97 548,00 9 520,68 6 340,68 1 629,00 2 487,48 117 525,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 129 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 794 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5820 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 615 zł
Zaliczka na podatek 400 zł
Całość - kwota brutto 7 702 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Luty 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Marzec 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Kwiecień 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Maj 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Czerwiec 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Lipiec 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Sierpień 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Wrzesień 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Październik 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Listopad 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Grudzień 7 702,00 751,72 115,53 0,00 615,13 5 468,00 400,00 5 819,62
Rocznie 92 424,00 9 020,64 1 386,36 0,00 7 381,56 65 616,00 4 800,00 69 835,44
Wynagrodzenie pracownika 7 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 501 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 151 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Luty 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Marzec 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Kwiecień 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Maj 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Czerwiec 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Lipiec 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Sierpień 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Wrzesień 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Październik 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Listopad 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Grudzień 7 702,00 751,72 500,63 0,00 196,40 9 150,75 zł
Rocznie 92 424,00 9 020,64 6 007,56 0,00 2 356,80 109 809,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 702 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 151 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5820 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 916 zł
Całość - kwota brutto 6 736 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Luty 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Marzec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Kwiecień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Maj 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Czerwiec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Lipiec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Sierpień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Wrzesień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Październik 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Listopad 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Grudzień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 916,00 5 820,00
Rocznie 80 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 668,00 10 992,00 69 840,00
Wynagrodzenie pracownika 6 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Luty 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Marzec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Kwiecień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Maj 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Czerwiec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Lipiec 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Sierpień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Wrzesień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Październik 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Listopad 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Grudzień 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 736,00 zł
Rocznie 80 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5820 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 821 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 023 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 821,00 0,00 5 820,19
Luty 7 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 821,00 0,00 5 820,19
Marzec 7 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 821,00 0,00 5 820,19
Kwiecień 7 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 821,00 0,00 5 820,19
Maj 7 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 821,00 0,00 5 820,19
Czerwiec 7 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 821,00 0,00 5 820,19
Lipiec 7 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 780,00 0,00 5 615,99
Sierpień 7 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 780,00 0,00 5 615,99
Wrzesień 7 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 780,00 0,00 5 615,99
Październik 7 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 780,00 0,00 5 615,99
Listopad 7 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 780,00 0,00 5 615,99
Grudzień 7 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 780,00 0,00 5 615,99
Rocznie 84 276,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 606,00 0,00 68 617,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 820 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ