Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5850 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 797 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie chorobowe 200 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 634 zł
Zaliczka na podatek 96 zł
Całość - kwota brutto 8 167 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Luty 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Marzec 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Kwiecień 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Maj 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Czerwiec 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Lipiec 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Sierpień 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Wrzesień 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Październik 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Listopad 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Grudzień 8 167,00 797,10 122,51 200,09 634,26 6 797,00 96,00 6 317,04
Rocznie 98 004,00 9 565,20 1 470,12 2 401,08 7 611,12 81 564,00 1 152,00 75 804,48
Wynagrodzenie pracownika 8 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 797 zł
Ubezpieczenie rentowe 531 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 136 zł
Fundusz Pracy (FP) 200 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 840 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Luty 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Marzec 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Kwiecień 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Maj 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Czerwiec 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Lipiec 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Sierpień 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Wrzesień 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Październik 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Listopad 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Grudzień 8 167,00 797,10 530,86 136,39 208,26 9 839,61 zł
Rocznie 98 004,00 9 565,20 6 370,32 1 636,68 2 499,12 118 075,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 167 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 317 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 317 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 840 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5850 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 756 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 618 zł
Zaliczka na podatek 402 zł
Całość - kwota brutto 7 742 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Luty 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Marzec 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Kwiecień 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Maj 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Czerwiec 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Lipiec 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Sierpień 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Wrzesień 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Październik 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Listopad 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Grudzień 7 742,00 755,62 116,13 0,00 618,32 5 496,00 402,00 5 849,93
Rocznie 92 904,00 9 067,44 1 393,56 0,00 7 419,84 65 952,00 4 824,00 70 199,16
Wynagrodzenie pracownika 7 742 zł
Ubezpieczenie emerytalne 756 zł
Ubezpieczenie rentowe 503 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 190 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 198 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Luty 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Marzec 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Kwiecień 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Maj 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Czerwiec 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Lipiec 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Sierpień 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Wrzesień 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Październik 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Listopad 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Grudzień 7 742,00 755,62 503,23 0,00 197,42 9 198,27 zł
Rocznie 92 904,00 9 067,44 6 038,76 0,00 2 369,04 110 379,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 742 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 198 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5850 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 921 zł
Całość - kwota brutto 6 771 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Luty 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Marzec 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Kwiecień 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Maj 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Czerwiec 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Lipiec 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Sierpień 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Wrzesień 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Październik 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Listopad 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Grudzień 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 417,00 921,00 5 850,00
Rocznie 81 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 004,00 11 052,00 70 200,00
Wynagrodzenie pracownika 6 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Luty 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Marzec 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Kwiecień 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Maj 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Czerwiec 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Lipiec 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Sierpień 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Wrzesień 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Październik 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Listopad 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Grudzień 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 771,00 zł
Rocznie 81 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 771 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5850 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 774 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 052 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,00 0,00 6 278,00
Luty 7 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 089,00 0,00 5 963,00
Marzec 7 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832,00 0,00 5 220,00
Kwiecień 7 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832,00 0,00 5 220,00
Maj 7 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832,00 0,00 5 220,00
Czerwiec 7 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832,00 0,00 5 220,00
Lipiec 7 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 747,00 0,00 5 041,41
Sierpień 7 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 747,00 0,00 5 041,41
Wrzesień 7 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 747,00 0,00 5 041,41
Październik 7 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 747,00 0,00 5 041,41
Listopad 7 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 747,00 0,00 5 041,41
Grudzień 7 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 747,00 0,00 5 041,41
Rocznie 84 624,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 19 673,00 0,00 63 369,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 052 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 278 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.