Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5780 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie chorobowe 198 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 626 zł
Zaliczka na podatek 505 zł
Całość - kwota brutto 8 067 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Luty 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Marzec 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Kwiecień 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Maj 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Czerwiec 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Lipiec 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Sierpień 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Wrzesień 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Październik 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Listopad 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Grudzień 8 067,00 787,34 121,01 197,64 626,49 6 711,00 505,00 5 829,52
Rocznie 96 804,00 9 448,08 1 452,12 2 371,68 6 063,84 80 532,00 0,00 69 954,24
Wynagrodzenie pracownika 8 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 524 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 135 zł
Fundusz Pracy (FP) 198 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 719 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Luty 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Marzec 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Kwiecień 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Maj 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Czerwiec 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Lipiec 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Sierpień 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Wrzesień 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Październik 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Listopad 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Grudzień 8 067,00 787,34 524,36 134,72 205,71 9 719,13 zł
Rocznie 96 804,00 9 448,08 6 292,32 1 616,64 2 468,52 116 629,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 067 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 719 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5780 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 747 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 611 zł
Zaliczka na podatek 652 zł
Całość - kwota brutto 7 653 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Luty 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Marzec 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Kwiecień 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Maj 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Czerwiec 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Lipiec 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Sierpień 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Wrzesień 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Październik 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Listopad 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Grudzień 7 653,00 746,93 114,80 0,00 611,21 5 433,00 652,00 5 528,10
Rocznie 91 836,00 8 963,16 1 377,60 0,00 7 334,52 65 196,00 492,00 66 337,20
Wynagrodzenie pracownika 7 653 zł
Ubezpieczenie emerytalne 747 zł
Ubezpieczenie rentowe 497 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 188 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 093 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Luty 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Marzec 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Kwiecień 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Maj 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Czerwiec 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Lipiec 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Sierpień 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Wrzesień 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Październik 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Listopad 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Grudzień 7 653,00 746,93 497,45 0,00 195,15 9 092,53 zł
Rocznie 91 836,00 8 963,16 5 969,40 0,00 2 341,80 109 110,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 653 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 528 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 528 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 093 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5780 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 910 zł
Całość - kwota brutto 6 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Luty 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Marzec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Kwiecień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Maj 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Czerwiec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Lipiec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Sierpień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Wrzesień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Październik 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Listopad 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Grudzień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Rocznie 80 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 224,00 10 920,00 69 360,00
Wynagrodzenie pracownika 6 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Luty 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Marzec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Kwiecień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Maj 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Czerwiec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Lipiec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Sierpień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Wrzesień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Październik 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Listopad 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Grudzień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Rocznie 80 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5780 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 628 zł
Zaliczka na podatek 675 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 976 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 976,00 0,00 0,00 0,00 627,84 0,00 675,00 0,00 5 673,16
Luty 6 976,00 0,00 0,00 0,00 627,84 0,00 817,00 0,00 5 531,16
Marzec 6 976,00 0,00 0,00 0,00 627,84 0,00 1 646,00 0,00 4 702,16
Kwiecień 6 976,00 0,00 0,00 0,00 627,84 0,00 1 646,00 0,00 4 702,16
Maj 6 976,00 0,00 0,00 0,00 627,84 0,00 1 646,00 0,00 4 702,16
Czerwiec 6 976,00 0,00 0,00 0,00 627,84 0,00 1 646,00 0,00 4 702,16
Lipiec 6 976,00 176,27 72,24 0,00 627,84 15,08 1 562,00 0,00 4 522,57
Sierpień 6 976,00 176,27 72,24 0,00 627,84 15,08 1 562,00 0,00 4 522,57
Wrzesień 6 976,00 176,27 72,24 0,00 627,84 15,08 1 562,00 0,00 4 522,57
Październik 6 976,00 176,27 72,24 0,00 627,84 15,08 1 562,00 0,00 4 522,57
Listopad 6 976,00 176,27 72,24 0,00 627,84 15,08 1 562,00 0,00 4 522,57
Grudzień 6 976,00 176,27 72,24 0,00 627,84 15,08 1 562,00 0,00 4 522,57
Rocznie 83 712,00 1 057,62 433,44 0,00 7 534,08 0,00 17 448,00 0,00 57 148,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 673 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.