Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5780 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie chorobowe 198 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 627 zł
Zaliczka na podatek 558 zł
Całość - kwota brutto 8 071 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Luty 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Marzec 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Kwiecień 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Maj 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Czerwiec 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Lipiec 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Sierpień 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Wrzesień 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Październik 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Listopad 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Grudzień 8 071,00 787,73 121,07 197,74 626,80 6 714,00 558,00 5 779,66
Rocznie 96 852,00 9 452,76 1 452,84 2 372,88 7 521,60 80 568,00 6 696,00 69 355,92
Wynagrodzenie pracownika 8 071 zł
Ubezpieczenie emerytalne 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 525 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 135 zł
Fundusz Pracy (FP) 198 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 724 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Luty 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Marzec 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Kwiecień 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Maj 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Czerwiec 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Lipiec 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Sierpień 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Wrzesień 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Październik 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Listopad 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Grudzień 8 071,00 787,73 524,62 134,79 205,81 9 723,95 zł
Rocznie 96 852,00 9 452,76 6 295,44 1 617,48 2 469,72 116 687,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 071 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 724 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5780 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 747 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 611 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Całość - kwota brutto 7 649 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Luty 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Marzec 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Kwiecień 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Maj 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Czerwiec 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Lipiec 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Sierpień 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Wrzesień 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Październik 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Listopad 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Grudzień 7 649,00 746,54 114,74 0,00 610,89 5 430,00 397,00 5 779,83
Rocznie 91 788,00 8 958,48 1 376,88 0,00 7 330,68 65 160,00 4 764,00 69 357,96
Wynagrodzenie pracownika 7 649 zł
Ubezpieczenie emerytalne 747 zł
Ubezpieczenie rentowe 497 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 187 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Luty 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Marzec 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Kwiecień 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Maj 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Czerwiec 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Lipiec 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Sierpień 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Wrzesień 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Październik 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Listopad 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Grudzień 7 649,00 746,54 497,19 0,00 195,05 9 087,78 zł
Rocznie 91 788,00 8 958,48 5 966,28 0,00 2 340,60 109 053,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 649 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5780 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 910 zł
Całość - kwota brutto 6 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Luty 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Marzec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Kwiecień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Maj 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Czerwiec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Lipiec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Sierpień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Wrzesień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Październik 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Listopad 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Grudzień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 910,00 5 780,00
Rocznie 80 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 224,00 10 920,00 69 360,00
Wynagrodzenie pracownika 6 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Luty 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Marzec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Kwiecień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Maj 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Czerwiec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Lipiec 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Sierpień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Wrzesień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Październik 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Listopad 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Grudzień 6 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,00 zł
Rocznie 80 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5780 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 829 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 971 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 829,00 0,00 5 779,66
Luty 6 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 829,00 0,00 5 779,66
Marzec 6 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 829,00 0,00 5 779,66
Kwiecień 6 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 829,00 0,00 5 779,66
Maj 6 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 829,00 0,00 5 779,66
Czerwiec 6 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 829,00 0,00 5 779,66
Lipiec 6 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 791,00 0,00 5 589,97
Sierpień 6 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 791,00 0,00 5 589,97
Wrzesień 6 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 791,00 0,00 5 589,97
Październik 6 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 791,00 0,00 5 589,97
Listopad 6 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 791,00 0,00 5 589,97
Grudzień 6 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 791,00 0,00 5 589,97
Rocznie 83 652,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 9 720,00 0,00 68 217,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 971 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 780 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ