Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5790 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 839 zł
Ubezpieczenie emerytalne 789 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie chorobowe 198 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 628 zł
Zaliczka na podatek 507 zł
Całość - kwota brutto 8 082 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Luty 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Marzec 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Kwiecień 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Maj 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Czerwiec 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Lipiec 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Sierpień 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Wrzesień 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Październik 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Listopad 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Grudzień 8 082,00 788,80 121,23 198,01 627,66 6 724,00 507,00 5 839,30
Rocznie 96 984,00 9 465,60 1 454,76 2 376,12 6 082,56 80 688,00 0,00 70 071,60
Wynagrodzenie pracownika 8 082 zł
Ubezpieczenie emerytalne 789 zł
Ubezpieczenie rentowe 525 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 135 zł
Fundusz Pracy (FP) 198 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 737 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Luty 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Marzec 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Kwiecień 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Maj 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Czerwiec 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Lipiec 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Sierpień 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Wrzesień 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Październik 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Listopad 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Grudzień 8 082,00 788,80 525,33 134,97 206,09 9 737,19 zł
Rocznie 96 984,00 9 465,60 6 303,96 1 619,64 2 473,08 116 846,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 082 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 839 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 839 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 737 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5790 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 748 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 612 zł
Zaliczka na podatek 653 zł
Całość - kwota brutto 7 667 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Luty 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Marzec 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Kwiecień 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Maj 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Czerwiec 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Lipiec 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Sierpień 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Wrzesień 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Październik 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Listopad 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Grudzień 7 667,00 748,30 115,01 0,00 612,33 5 443,00 653,00 5 538,20
Rocznie 92 004,00 8 979,60 1 380,12 0,00 7 347,96 65 316,00 492,00 66 458,40
Wynagrodzenie pracownika 7 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 748 zł
Ubezpieczenie rentowe 498 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 188 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 109 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Luty 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Marzec 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Kwiecień 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Maj 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Czerwiec 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Lipiec 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Sierpień 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Wrzesień 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Październik 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Listopad 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Grudzień 7 667,00 748,30 498,36 0,00 195,51 9 109,17 zł
Rocznie 92 004,00 8 979,60 5 980,32 0,00 2 346,12 109 310,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 538 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 538 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 109 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5790 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 911 zł
Całość - kwota brutto 6 701 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Luty 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Marzec 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Kwiecień 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Maj 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Czerwiec 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Lipiec 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Sierpień 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Wrzesień 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Październik 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Listopad 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Grudzień 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,00 911,00 5 790,00
Rocznie 80 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 332,00 10 932,00 69 480,00
Wynagrodzenie pracownika 6 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 701 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Luty 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Marzec 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Kwiecień 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Maj 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Czerwiec 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Lipiec 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Sierpień 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Wrzesień 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Październik 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Listopad 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Grudzień 6 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 701,00 zł
Rocznie 80 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 412,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 701 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 701 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5790 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 629 zł
Zaliczka na podatek 677 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 988 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 988,00 0,00 0,00 0,00 628,92 0,00 677,00 0,00 5 682,08
Luty 6 988,00 0,00 0,00 0,00 628,92 0,00 821,00 0,00 5 538,08
Marzec 6 988,00 0,00 0,00 0,00 628,92 0,00 1 649,00 0,00 4 710,08
Kwiecień 6 988,00 0,00 0,00 0,00 628,92 0,00 1 649,00 0,00 4 710,08
Maj 6 988,00 0,00 0,00 0,00 628,92 0,00 1 649,00 0,00 4 710,08
Czerwiec 6 988,00 0,00 0,00 0,00 628,92 0,00 1 649,00 0,00 4 710,08
Lipiec 6 988,00 176,27 72,24 0,00 628,92 15,08 1 564,00 0,00 4 531,49
Sierpień 6 988,00 176,27 72,24 0,00 628,92 15,08 1 564,00 0,00 4 531,49
Wrzesień 6 988,00 176,27 72,24 0,00 628,92 15,08 1 564,00 0,00 4 531,49
Październik 6 988,00 176,27 72,24 0,00 628,92 15,08 1 564,00 0,00 4 531,49
Listopad 6 988,00 176,27 72,24 0,00 628,92 15,08 1 564,00 0,00 4 531,49
Grudzień 6 988,00 176,27 72,24 0,00 628,92 15,08 1 564,00 0,00 4 531,49
Rocznie 83 856,00 1 057,62 433,44 0,00 7 547,04 0,00 17 478,00 0,00 57 249,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 682 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.