Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 283 zł
Ubezpieczenie emerytalne 566 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 450 zł
Zaliczka na podatek 271 zł
Całość - kwota brutto 5 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Luty 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Marzec 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Kwiecień 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Maj 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Czerwiec 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Lipiec 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Sierpień 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Wrzesień 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Październik 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Listopad 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Grudzień 5 800,00 566,08 87,00 142,10 450,43 4 755,00 271,00 4 283,39
Rocznie 69 600,00 6 792,96 1 044,00 1 705,20 3 247,20 57 060,00 0,00 51 400,68
Wynagrodzenie pracownika 5 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 566 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Luty 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Marzec 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Kwiecień 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Maj 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Czerwiec 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Lipiec 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Sierpień 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Wrzesień 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Październik 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Listopad 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Grudzień 5 800,00 566,08 377,00 96,86 147,90 6 987,84 zł
Rocznie 69 600,00 6 792,96 4 524,00 1 162,32 1 774,80 83 854,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 283 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 566 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 463 zł
Zaliczka na podatek 494 zł
Całość - kwota brutto 5 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Luty 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Marzec 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Kwiecień 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Maj 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Czerwiec 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Lipiec 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Sierpień 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Wrzesień 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Październik 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Listopad 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Grudzień 5 800,00 566,08 87,00 0,00 463,22 4 118,00 494,00 4 189,54
Rocznie 69 600,00 6 792,96 1 044,00 0,00 5 558,64 49 416,00 372,00 50 274,48
Wynagrodzenie pracownika 5 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 566 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 891 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Luty 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Marzec 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Kwiecień 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Maj 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Czerwiec 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Lipiec 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Sierpień 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Wrzesień 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Październik 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Listopad 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Grudzień 5 800,00 566,08 377,00 0,00 147,90 6 890,98 zł
Rocznie 69 600,00 6 792,96 4 524,00 0,00 1 774,80 82 691,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 891 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 011 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 789 zł
Całość - kwota brutto 5 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Luty 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Marzec 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Kwiecień 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Maj 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Czerwiec 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Lipiec 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Sierpień 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Wrzesień 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Październik 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Listopad 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Grudzień 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 640,00 789,00 5 011,00
Rocznie 69 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 680,00 9 468,00 60 132,00
Wynagrodzenie pracownika 5 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Luty 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Marzec 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Kwiecień 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Maj 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Czerwiec 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Lipiec 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Sierpień 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Wrzesień 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Październik 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Listopad 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Grudzień 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 zł
Rocznie 69 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 011 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 724 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 522 zł
Zaliczka na podatek 554 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 800,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 554,00 0,00 4 724,00
Luty 5 800,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 554,00 0,00 4 724,00
Marzec 5 800,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 1 346,00 0,00 3 932,00
Kwiecień 5 800,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 1 418,00 0,00 3 860,00
Maj 5 800,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 1 418,00 0,00 3 860,00
Czerwiec 5 800,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 1 418,00 0,00 3 860,00
Lipiec 5 800,00 176,27 72,24 0,00 522,00 15,08 1 334,00 0,00 3 680,41
Sierpień 5 800,00 176,27 72,24 0,00 522,00 15,08 1 334,00 0,00 3 680,41
Wrzesień 5 800,00 176,27 72,24 0,00 522,00 15,08 1 334,00 0,00 3 680,41
Październik 5 800,00 176,27 72,24 0,00 522,00 15,08 1 334,00 0,00 3 680,41
Listopad 5 800,00 176,27 72,24 0,00 522,00 15,08 1 334,00 0,00 3 680,41
Grudzień 5 800,00 176,27 72,24 0,00 522,00 15,08 1 334,00 0,00 3 680,41
Rocznie 69 600,00 1 057,62 433,44 0,00 6 264,00 0,00 14 712,00 0,00 47 042,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 724 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.