Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5770 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 448 zł
Zaliczka na podatek 267 zł
Całość - kwota brutto 5 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Luty 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Marzec 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Kwiecień 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Maj 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Czerwiec 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Lipiec 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Sierpień 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Wrzesień 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Październik 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Listopad 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Grudzień 5 770,00 563,15 86,55 141,37 448,10 4 729,00 267,00 4 263,83
Rocznie 69 240,00 6 757,80 1 038,60 1 696,44 3 209,76 56 748,00 0,00 51 165,96
Wynagrodzenie pracownika 5 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 375 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 952 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Luty 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Marzec 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Kwiecień 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Maj 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Czerwiec 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Lipiec 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Sierpień 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Wrzesień 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Październik 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Listopad 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Grudzień 5 770,00 563,15 375,05 96,36 147,14 6 951,70 zł
Rocznie 69 240,00 6 757,80 4 500,60 1 156,32 1 765,68 83 420,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 264 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 952 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5770 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 168 zł
Ubezpieczenie emerytalne 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 461 zł
Zaliczka na podatek 492 zł
Całość - kwota brutto 5 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Luty 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Marzec 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Kwiecień 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Maj 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Czerwiec 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Lipiec 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Sierpień 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Wrzesień 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Październik 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Listopad 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Grudzień 5 770,00 563,15 86,55 0,00 460,83 4 096,00 492,00 4 167,95
Rocznie 69 240,00 6 757,80 1 038,60 0,00 5 529,96 49 152,00 372,00 50 015,40
Wynagrodzenie pracownika 5 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 375 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 855 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Luty 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Marzec 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Kwiecień 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Maj 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Czerwiec 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Lipiec 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Sierpień 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Wrzesień 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Październik 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Listopad 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Grudzień 5 770,00 563,15 375,05 0,00 147,14 6 855,34 zł
Rocznie 69 240,00 6 757,80 4 500,60 0,00 1 765,68 82 264,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 168 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 855 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5770 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 985 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 785 zł
Całość - kwota brutto 5 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Luty 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Marzec 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Kwiecień 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Maj 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Czerwiec 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Lipiec 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Sierpień 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Wrzesień 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Październik 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Listopad 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Grudzień 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,00 785,00 4 985,00
Rocznie 69 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 392,00 9 420,00 59 820,00
Wynagrodzenie pracownika 5 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 770 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Luty 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Marzec 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Kwiecień 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Maj 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Czerwiec 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Lipiec 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Sierpień 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Wrzesień 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Październik 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Listopad 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Grudzień 5 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,00 zł
Rocznie 69 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 985 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 770 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5770 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 519 zł
Zaliczka na podatek 551 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 770 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 770,00 0,00 0,00 0,00 519,30 0,00 551,00 0,00 4 699,70
Luty 5 770,00 0,00 0,00 0,00 519,30 0,00 551,00 0,00 4 699,70
Marzec 5 770,00 0,00 0,00 0,00 519,30 0,00 1 334,00 0,00 3 916,70
Kwiecień 5 770,00 0,00 0,00 0,00 519,30 0,00 1 412,00 0,00 3 838,70
Maj 5 770,00 0,00 0,00 0,00 519,30 0,00 1 412,00 0,00 3 838,70
Czerwiec 5 770,00 0,00 0,00 0,00 519,30 0,00 1 412,00 0,00 3 838,70
Lipiec 5 770,00 176,27 72,24 0,00 519,30 15,08 1 328,00 0,00 3 659,11
Sierpień 5 770,00 176,27 72,24 0,00 519,30 15,08 1 328,00 0,00 3 659,11
Wrzesień 5 770,00 176,27 72,24 0,00 519,30 15,08 1 328,00 0,00 3 659,11
Październik 5 770,00 176,27 72,24 0,00 519,30 15,08 1 328,00 0,00 3 659,11
Listopad 5 770,00 176,27 72,24 0,00 519,30 15,08 1 328,00 0,00 3 659,11
Grudzień 5 770,00 176,27 72,24 0,00 519,30 15,08 1 328,00 0,00 3 659,11
Rocznie 69 240,00 1 057,62 433,44 0,00 6 231,60 0,00 14 640,00 0,00 46 786,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 700 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.