Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5830 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 304 zł
Ubezpieczenie emerytalne 569 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 453 zł
Zaliczka na podatek 274 zł
Całość - kwota brutto 5 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Luty 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Marzec 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Kwiecień 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Maj 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Czerwiec 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Lipiec 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Sierpień 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Wrzesień 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Październik 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Listopad 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Grudzień 5 830,00 569,01 87,45 142,84 452,76 4 781,00 274,00 4 303,94
Rocznie 69 960,00 6 828,12 1 049,40 1 714,08 3 284,64 57 372,00 0,00 51 647,28
Wynagrodzenie pracownika 5 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 569 zł
Ubezpieczenie rentowe 379 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Luty 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Marzec 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Kwiecień 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Maj 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Czerwiec 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Lipiec 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Sierpień 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Wrzesień 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Październik 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Listopad 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Grudzień 5 830,00 569,01 378,95 97,36 148,67 7 023,99 zł
Rocznie 69 960,00 6 828,12 4 547,40 1 168,32 1 784,04 84 287,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 304 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5830 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 569 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 466 zł
Zaliczka na podatek 497 zł
Całość - kwota brutto 5 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Luty 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Marzec 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Kwiecień 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Maj 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Czerwiec 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Lipiec 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Sierpień 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Wrzesień 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Październik 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Listopad 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Grudzień 5 830,00 569,01 87,45 0,00 465,62 4 139,00 497,00 4 211,24
Rocznie 69 960,00 6 828,12 1 049,40 0,00 5 587,44 49 668,00 372,00 50 534,88
Wynagrodzenie pracownika 5 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 569 zł
Ubezpieczenie rentowe 379 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 927 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Luty 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Marzec 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Kwiecień 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Maj 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Czerwiec 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Lipiec 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Sierpień 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Wrzesień 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Październik 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Listopad 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Grudzień 5 830,00 569,01 378,95 0,00 148,67 6 926,63 zł
Rocznie 69 960,00 6 828,12 4 547,40 0,00 1 784,04 83 119,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 211 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 927 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5830 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 793 zł
Całość - kwota brutto 5 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Luty 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Marzec 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Kwiecień 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Maj 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Czerwiec 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Lipiec 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Sierpień 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Wrzesień 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Październik 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Listopad 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Grudzień 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 664,00 793,00 5 037,00
Rocznie 69 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 968,00 9 516,00 60 444,00
Wynagrodzenie pracownika 5 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Luty 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Marzec 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Kwiecień 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Maj 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Czerwiec 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Lipiec 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Sierpień 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Wrzesień 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Październik 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Listopad 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Grudzień 5 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 830,00 zł
Rocznie 69 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 037 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5830 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 525 zł
Zaliczka na podatek 557 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 830 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 830,00 0,00 0,00 0,00 524,70 0,00 557,00 0,00 4 748,30
Luty 5 830,00 0,00 0,00 0,00 524,70 0,00 557,00 0,00 4 748,30
Marzec 5 830,00 0,00 0,00 0,00 524,70 0,00 1 357,00 0,00 3 948,30
Kwiecień 5 830,00 0,00 0,00 0,00 524,70 0,00 1 424,00 0,00 3 881,30
Maj 5 830,00 0,00 0,00 0,00 524,70 0,00 1 424,00 0,00 3 881,30
Czerwiec 5 830,00 0,00 0,00 0,00 524,70 0,00 1 424,00 0,00 3 881,30
Lipiec 5 830,00 176,27 72,24 0,00 524,70 15,08 1 339,00 0,00 3 702,71
Sierpień 5 830,00 176,27 72,24 0,00 524,70 15,08 1 339,00 0,00 3 702,71
Wrzesień 5 830,00 176,27 72,24 0,00 524,70 15,08 1 339,00 0,00 3 702,71
Październik 5 830,00 176,27 72,24 0,00 524,70 15,08 1 339,00 0,00 3 702,71
Listopad 5 830,00 176,27 72,24 0,00 524,70 15,08 1 339,00 0,00 3 702,71
Grudzień 5 830,00 176,27 72,24 0,00 524,70 15,08 1 339,00 0,00 3 702,71
Rocznie 69 960,00 1 057,62 433,44 0,00 6 296,40 0,00 14 777,00 0,00 47 305,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 748 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.