Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5820 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 297 zł
Ubezpieczenie emerytalne 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 452 zł
Zaliczka na podatek 273 zł
Całość - kwota brutto 5 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Luty 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Marzec 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Kwiecień 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Maj 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Czerwiec 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Lipiec 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Sierpień 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Wrzesień 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Październik 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Listopad 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Grudzień 5 820,00 568,03 87,30 142,59 451,99 4 772,00 273,00 4 297,09
Rocznie 69 840,00 6 816,36 1 047,60 1 711,08 3 271,68 57 264,00 0,00 51 565,08
Wynagrodzenie pracownika 5 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Luty 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Marzec 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Kwiecień 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Maj 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Czerwiec 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Lipiec 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Sierpień 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Wrzesień 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Październik 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Listopad 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Grudzień 5 820,00 568,03 378,30 97,19 148,41 7 011,93 zł
Rocznie 69 840,00 6 816,36 4 539,60 1 166,28 1 780,92 84 143,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 297 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5820 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 465 zł
Zaliczka na podatek 496 zł
Całość - kwota brutto 5 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Luty 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Marzec 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Kwiecień 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Maj 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Czerwiec 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Lipiec 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Sierpień 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Wrzesień 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Październik 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Listopad 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Grudzień 5 820,00 568,03 87,30 0,00 464,82 4 132,00 496,00 4 204,01
Rocznie 69 840,00 6 816,36 1 047,60 0,00 5 577,84 49 584,00 372,00 50 448,12
Wynagrodzenie pracownika 5 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 915 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Luty 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Marzec 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Kwiecień 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Maj 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Czerwiec 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Lipiec 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Sierpień 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Wrzesień 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Październik 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Listopad 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Grudzień 5 820,00 568,03 378,30 0,00 148,41 6 914,74 zł
Rocznie 69 840,00 6 816,36 4 539,60 0,00 1 780,92 82 976,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 204 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 915 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5820 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 792 zł
Całość - kwota brutto 5 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Luty 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Marzec 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Kwiecień 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Maj 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Czerwiec 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Lipiec 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Sierpień 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Wrzesień 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Październik 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Listopad 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Grudzień 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 656,00 792,00 5 028,00
Rocznie 69 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 872,00 9 504,00 60 336,00
Wynagrodzenie pracownika 5 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 820 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Luty 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Marzec 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Kwiecień 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Maj 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Czerwiec 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Lipiec 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Sierpień 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Wrzesień 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Październik 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Listopad 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Grudzień 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 820,00 zł
Rocznie 69 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 028 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 820 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5820 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 524 zł
Zaliczka na podatek 556 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 820 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 820,00 0,00 0,00 0,00 523,80 0,00 556,00 0,00 4 740,20
Luty 5 820,00 0,00 0,00 0,00 523,80 0,00 556,00 0,00 4 740,20
Marzec 5 820,00 0,00 0,00 0,00 523,80 0,00 1 353,00 0,00 3 943,20
Kwiecień 5 820,00 0,00 0,00 0,00 523,80 0,00 1 422,00 0,00 3 874,20
Maj 5 820,00 0,00 0,00 0,00 523,80 0,00 1 422,00 0,00 3 874,20
Czerwiec 5 820,00 0,00 0,00 0,00 523,80 0,00 1 422,00 0,00 3 874,20
Lipiec 5 820,00 176,27 72,24 0,00 523,80 15,08 1 338,00 0,00 3 694,61
Sierpień 5 820,00 176,27 72,24 0,00 523,80 15,08 1 338,00 0,00 3 694,61
Wrzesień 5 820,00 176,27 72,24 0,00 523,80 15,08 1 338,00 0,00 3 694,61
Październik 5 820,00 176,27 72,24 0,00 523,80 15,08 1 338,00 0,00 3 694,61
Listopad 5 820,00 176,27 72,24 0,00 523,80 15,08 1 338,00 0,00 3 694,61
Grudzień 5 820,00 176,27 72,24 0,00 523,80 15,08 1 338,00 0,00 3 694,61
Rocznie 69 840,00 1 057,62 433,44 0,00 6 285,60 0,00 14 759,00 0,00 47 213,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 740 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.