Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5790 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 277 zł
Ubezpieczenie emerytalne 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 450 zł
Zaliczka na podatek 270 zł
Całość - kwota brutto 5 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Luty 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Marzec 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Kwiecień 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Maj 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Czerwiec 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Lipiec 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Sierpień 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Wrzesień 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Październik 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Listopad 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Grudzień 5 790,00 565,10 86,85 141,86 449,66 4 746,00 270,00 4 276,53
Rocznie 69 480,00 6 781,20 1 042,20 1 702,32 3 234,24 56 952,00 0,00 51 318,36
Wynagrodzenie pracownika 5 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 376 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 976 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Luty 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Marzec 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Kwiecień 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Maj 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Czerwiec 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Lipiec 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Sierpień 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Wrzesień 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Październik 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Listopad 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Grudzień 5 790,00 565,10 376,35 96,69 147,65 6 975,79 zł
Rocznie 69 480,00 6 781,20 4 516,20 1 160,28 1 771,80 83 709,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 277 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 976 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5790 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 182 zł
Ubezpieczenie emerytalne 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 462 zł
Zaliczka na podatek 493 zł
Całość - kwota brutto 5 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Luty 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Marzec 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Kwiecień 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Maj 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Czerwiec 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Lipiec 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Sierpień 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Wrzesień 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Październik 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Listopad 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Grudzień 5 790,00 565,10 86,85 0,00 462,42 4 110,00 493,00 4 182,43
Rocznie 69 480,00 6 781,20 1 042,20 0,00 5 549,04 49 320,00 372,00 50 189,16
Wynagrodzenie pracownika 5 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 376 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 879 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Luty 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Marzec 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Kwiecień 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Maj 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Czerwiec 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Lipiec 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Sierpień 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Wrzesień 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Październik 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Listopad 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Grudzień 5 790,00 565,10 376,35 0,00 147,65 6 879,10 zł
Rocznie 69 480,00 6 781,20 4 516,20 0,00 1 771,80 82 549,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 182 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 879 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5790 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 787 zł
Całość - kwota brutto 5 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Luty 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Marzec 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Kwiecień 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Maj 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Czerwiec 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Lipiec 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Sierpień 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Wrzesień 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Październik 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Listopad 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Grudzień 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 787,00 5 003,00
Rocznie 69 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 584,00 9 444,00 60 036,00
Wynagrodzenie pracownika 5 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Luty 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Marzec 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Kwiecień 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Maj 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Czerwiec 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Lipiec 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Sierpień 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Wrzesień 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Październik 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Listopad 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Grudzień 5 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,00 zł
Rocznie 69 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 003 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5790 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 716 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 521 zł
Zaliczka na podatek 553 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 790 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 790,00 0,00 0,00 0,00 521,10 0,00 553,00 0,00 4 715,90
Luty 5 790,00 0,00 0,00 0,00 521,10 0,00 553,00 0,00 4 715,90
Marzec 5 790,00 0,00 0,00 0,00 521,10 0,00 1 342,00 0,00 3 926,90
Kwiecień 5 790,00 0,00 0,00 0,00 521,10 0,00 1 416,00 0,00 3 852,90
Maj 5 790,00 0,00 0,00 0,00 521,10 0,00 1 416,00 0,00 3 852,90
Czerwiec 5 790,00 0,00 0,00 0,00 521,10 0,00 1 416,00 0,00 3 852,90
Lipiec 5 790,00 176,27 72,24 0,00 521,10 15,08 1 332,00 0,00 3 673,31
Sierpień 5 790,00 176,27 72,24 0,00 521,10 15,08 1 332,00 0,00 3 673,31
Wrzesień 5 790,00 176,27 72,24 0,00 521,10 15,08 1 332,00 0,00 3 673,31
Październik 5 790,00 176,27 72,24 0,00 521,10 15,08 1 332,00 0,00 3 673,31
Listopad 5 790,00 176,27 72,24 0,00 521,10 15,08 1 332,00 0,00 3 673,31
Grudzień 5 790,00 176,27 72,24 0,00 521,10 15,08 1 332,00 0,00 3 673,31
Rocznie 69 480,00 1 057,62 433,44 0,00 6 253,20 0,00 14 688,00 0,00 46 957,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 716 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.